Pravidla diskusí

Vaše názory na naše články a příspěvky do diskuse na nejrůznější témata nás zajímají a chceme vám umožnit jejich svobodné publikování na našich serverech. Svoboda ale není ekvivalentem anarchie. I na našich webech proto platí určitá pravidla, na jejichž dodržování jako jejich provozovatelé trváme. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním, doporučujeme vám si tato pravidla a doporučení přečíst a řídit se jimi. V případě jejich porušení může být váš příspěvek smazán a vám může být dočasně zakázán přístup do diskuse.

ČTĚTE

Ještě před tím, než se zapojíte do diskuse, přečtěte si pořádně článek nebo příspěvek, na který reagujete. Zamyslete se nad jeho kontextem a snažte se pochopit názor pisatele. Největší část hádek na internetu vzniká pouhým nepochopením mezi diskutujícími.

PŘEMÝŠLEJTE

Ještě než odešlete svůj příspěvek, zamyslete se nad tím, jestli přináší do diskuse něco nového. Zjistěte si, jestli váš názor nebo připomínku nenapsal už někdo před vámi. A ověřte si, že váš příspěvek není motivován jen snahou o provokaci názorových oponentů.

NEURÁŽEJTE

Příspěvky v diskusích samozřejmě nesmějí porušovat zákony ČR. Nepřijatelná je hlavně propagace národnostní, rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti. Vulgarismy, urážky nebo pomluvy směřující k ostatním uživatelům nebo redaktorům našich webů nemůžeme tolerovat.

NEDBOČUJTE

Držte se tématu daného článkem nebo tématem diskuse. Nezveřejňujte nesouvisející odkazy, komentáře nebo obrázky.

NESPAMUJTE

Tím, že svůj příspěvek zveřejníte několikrát po sobě nedosáhnete toho, že si jej všimne více lidí. Naopak, naši admini všechny jeho verze co nejrychleji smažou.

NELŽETE

Diskuze, ve kterých se lže, nikam nevedou. Možná vás někdy bude lákat přifouknout si fakta nebo zveličit nějakou historku. Nikdy byste ale neměli vědomě lhát. I přes anonymitu našich diskusí je také zakázáno vydávat se za někoho jiného.

NEPROPAGUJTE

Relevantní odkazy na jiná místa na internetu nám samozřejmě nevadí. Dávejte ale pozor na odkazy na nelegální či škodlivý software, pornografii, rasistické materiály nebo na jakékoliv debaty související s těmito tématy. Stejně tak nedovolujeme do našich diskusí vkládat jakákoliv reklamní sdělení nebo podněty vědoucí k vlastnímu obohacení.

RESPEKTUJTE

Respektujte ostatní diskutující i všechny, kdo budou vaše příspěvky číst. Vyhněte se publikování textů, které mají za cíl jen vyprovokovat emotivní reakci ostatních. Snažte se srozumitelně a rozumně vysvětlit svůj názor a respektovat fakt, že ostatní si mohou myslet něco jiného.