Přejít na výpis diskuzí

Nasazení českých vojáků do bojových misí? Politici se nemohou shodnout

12.11.2018 17:56
12 příspěvků

K myšlence premiéra Andreje Babiše (ANO) na vyslání českých vojáků do bojové mise se politici staví spíše rezervovaně. Odmítavý postoj zaznívá například od Pirátů či hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), komunisté dokonce zmiňují možný konec tolerance vládě. Zástupci dalších stran by se rozhodovali...

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Je to záležitost armády, potažmo Ministerstva obrany ve vazbě na NATO, jehož jsme členem.

  A civilisté by se k tomu měli vyjadřovat co nejméně! 

  Navíc - jak vidno z předchozích příspěvků - o problému nemají ani zbla informací!

  • Problematice vysílání ozbrojených sil se v Ústavě ČR věnuje především čl. 43 doplněný procedurálním čl. 39 odst. 3, jenž zařazuje problematiku vysílání ozbrojených
   sil mezi otázky, k jejichž schválení je třeba nadpoloviční většiny členů obou komor
   Parlamentu. Smyslem tohoto článku není jen stanovit potřebu kvalifikované většiny potřebné pro
   schválení takovéhoto usnesení, ale také ve stanovení nutnosti obsahově shodných usnesení obou
   komor. Usnesení je přijato až v okamžiku, kdy jej schválí komora, která se usnese později,
   přičemž není stanoveno pořadí, v jakém má být návrh komorami projednán.

   Ustanovení odstavců 3, 4 a 5 stanoví, že o vyslání ozbrojených sil mimo území České republiky
   a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky rozhoduje vláda, pokud nejde
   o takový případ, kdy je k rozhodnutí vlády nezbytný souhlas Parlamentu. Souhlas Parlamentu je
   nezbytný v případech, kdy není rozhodnutí „vyhrazeno vládě“ podle odst. 4 a odst. 5. souhlas
   musí udělit obě komory, usnášejí se o něm většinou stanovenou v čl. 39 odst. 3. souhlasem se
   rozumí usnesení obou komor o tom, že předem souhlasí s „vysláním“, popř. s „pobytem“. Souhlas
   komor musí obsahovat shodný projev vůle a je udělen v okamžiku, kdy přijala usnesení druhá
   z obou komor.


   • To je určeno pro civilisty...

 • V samotném principu ano..Naše malá země., byla totiž vždy součástí nějakého silnějšího uskupení a to i vojenského, tedy tím i evropských bitev a válek pro zájmy i cíle jiných.."pánů".. bohužel tím tedy i s následky pro nás, dost často špatnými i krvavými..Za C.K. byli ve společné armádě naši, Slováci, Maďaři, Srbové, Rusíni atd..tzv. "ceskhá foják, dobrá foják"..Při vzniku 1 republiky se bojovalo o naše území s Rakušany i Maďary, trochu i s Poláky a to i na našem Zakarpatí atd.,  kde se i četnické stanice, pošty, úřady, části území atd..přebíraly někde.,doslova násilím, včetně střelby a bojů..za socíku byli naši vojáci "internacionálně a soudružsky" nasazeni dokonce v malém počtu i v Korei, málo se ví, že i ve Vietnamu a tajně i v jiných "spřátelených" zemích"..V Lybii jsme byli dokonce za socíku respektovanou součástí jednoho z center voj. i jiných rozvědek soc.bloku, které tam mělo i velkou logistiku a jiné věci..mnoho našich bývalých vojáků i důstojníků., má dodnes v povědomí svůj výcvik i spec.vzdělání ve školách i střediscích v CCCP o kterém nesmí mluvit ani dnes.atd...Vše je jen politika a hra o peníze, moc i vliv..jako už mnohokrát v naší i evropské historii..

 • Vojaci, nebo zoldaci...?

 • No, být protivníkem takové armády, jako náš Volkssturm, tak už bych dneska špatně spal.

  Kolikrát si ti "profíci" za rok vystřelí? Jak jsou cvičení? S čím budou bojovat? Ten děs u protistrany!!!

  Jestli tohle politici rozhodnou bez seriozní analýzy, tak jsou ještě stupidnější, než jsme si mysleli.

 • rebel1234

  Proč by měli umírat naši vojáci v cizích zemích ?

  Takovou stupiditu nenavrhovali za bolševika ani komunisti.  • Tam jdou dobrovolně za účelem výdělku, takže žoldáci!


   Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil ČR platná od 1. července 2016:

    


   "Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.


   Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.


   Svědomitě
   se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k
   obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.


   Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.


   Tak přísahám!"Nikde tam není slib, že bude bojovat za cizí zájmy na druhém konci světa.


    


   Pokud to dělá, tak jen dobrovolně, nad rámec přísahy za speciální příplatek


    


   /v Afganistánu t.zv. rizikový příplatek dle hodnosti činí až 5.100,- Kč denně/.


    


   To už není voják, ale byznys-žoldák.

   • já jsem přísahal takto:

    Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

    Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství.

    Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.

    Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.

    Tak přísahám!

    a byly nás miliony, tak teď čekám kdy nás pracující lid a strana vyzve k mobilizaci, jinak jak se říkalo na vojně,, se  nelepí !!!

    • Doooobře, Vy si to fakt pamatujete? Také jsem přísahal na toto.

     Ještě, že není vůle nás dnes hnát k odpovědnosti za velezradu. Vlastně jsme ten slib nesplnili, protože jinak bychom museli panu Havlovi říct, že žádný přívlastek "socialistická" se rušit nebude, protože jsme to slíbili.

     Mlčeli jsme, tak jsme vlastně dezertovali a tak musíme mlčet asi i dneska? (pro jestřábi na těchto sránkách - je v tom hodně ironie - hořké).

     • V oné přísaze bylo:"na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky", tedy prezidenta a vlády státu, který zanikl, a to navíc dvakrát za sebou. Domnívám se, že zanikne-li stát, nelze z jeho armády dezertovat.

      • Tak to jsem si docela oddechl.😀 Domyslíc do důsledku, jsme tu přísahu prostě nedodrželi.

       Uvidíme, jak s tímto naloží ti, co přísahají dnes. Kdyžstát existuje. Možná budou aktivní, když za to bude nějaký zvláštní příplatek.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit