Přejít na výpis diskuzí

Okamžitá výpověď nájemníka? Bez předchozí výzvy je neplatná

11.7.2017 18:41
red   1 příspěvek

Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozhodnutí v problematice nájemního práva, kdy pronajímatel učiní vůči nájemci výpověď bez výpovědní doby pro porušení jeho povinností zvlášť závažným způsobem.  

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • Popsaná aplikace ustanovení zákona je na straně nájemce, který poruší své povinnosti zvlášť závažným způsobem. Za to je postižen sankcí, tj. výpovědí bez výpovědní doby. To, že škodu zaplatí, příp. jiný protiprávní stav napraví, neznamená, že se tím jeho protiprávní chování zhojí. Tím by sankce výpovědi bez výpovědní doby z větší části pozbývala význam. Např. nájemce neplatí nájemné po dobu 4 měsíců, měl by být vyzván k zaplacení, a pokud by doplatil, tak se mu nic nestane? Můžu mu napočítat úrok z prodlení a jinak nic? Sankce výpovědi bez výpovědní doby by pak byla bezzubá, to jistě zákonodárce neměl na mysli, jinak by takové ustanovení do zákona nezakotvil.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit