Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • V EU se na důchody obvykle přispívá 12%-14% z rozpočtu, u nás pouze 8%-9%.
  • Jakékoli investování i prostřednictvím fondů je vždy riziko. A proto je investice důchodových peněz formou fondu nesmyslná. Ostatně jeden z návrhů, které jsou v rámci jednotné fiskální politiky EU připravovány, řeší důchody ve všech zemích EU víc než prostě.

    Stát, z peněz státu nebo Unie, bude garantovat minimální zákonný důchod ve výši odpovídající přibližně životnímu minimu daného státu. Pokud bude důchodce osamělý, tedy například vdovec, bude mít připočítáno určité procento, o tom se vede diskuze jaké, například 1,2 životního minima. Druhým příjmem důchodců bude asignace, tedy přímá platba části výdělku potomků, myšleno dětí, které onen důchodce má ke svému jménu připojeny, ve výši která má odpovídat 1/2 dnešních nákladů z mezd na průběžné financování důchodů. Takže důchodce, který měl 3 děti, bude mít docela slušný důchod a ten bezdětný bude živořit. Smyslem je jednoznačně navýšit porodnost v celé EU.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit