Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • "Kyslík je nejúčinnější látka pro metabolické procesy v živých organismech" - tím je řečeno vše...

    Stačí si jen nastudovat Krebsův cyklus  (zvaný také cyklus kyseliny citrónové - ovšem je též zván  cyklem trikarboxylových kyselin) představující ucelenou řadu biochemických reakcí, která tvoří  metabolickou dráhu základu života jako takového (nejen živočichů, ale i rostlin a jednobuněčných organismů) - t.j. aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.

    A všechny další "cesty" se jeví jako velká spekulace...

  • Vesmír je nekonečný. My zde na Zemi posuzujeme vše, tedy i život dle našich představ a znalostí. Je však možné  že někde existují inteligentní tvorové jiného složení, např. plynného nebo kapalneho.  Pravda, je to fantastický dohad, avšak, co jsme za několik set let již poznali...

    • Nekonečný je nejen vesmír, ale i lidská ....

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit