Přejít na výpis diskuzí

Boží zásah nebo editorský přešlap v odborném časopise?

8.3.2016 19:09
Julie Nováková 17 příspěvků

Uhodli jste, možnost b) je správně. Odbornému open-access časopisu PLOS ONE se nevyhnula pořádná bouře, když zveřejnil vědecký článek o biomechanických vlastnostech lidské ruky, v jehož abstraktu se objevilo tvrzení, že zkoumané biomechanické charakteristiky ruky se odvíjejí od designu Stvořitele za...

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Vážení diskutující, líbí se mi, že tato diskuse je věcná a bez vzájemných urážek, i když názory jsou zde různé. Tak by měla diskuse probíhat.

  Podle mého názoru je třeba si uvědomit, že člověk je SOUČÁSTÍ vesmíru, nikoli NAD ním. Některé skutečnosti můžeme vnímat svými (omezenými) smysly, něco můžeme měřit, vypočítat, pochopit naší lidskou logikou. Ale existuje určitá hranice, za níž to už nedokážeme a kde dokonce existují jevy, které jsou v rozporu s naším omezeným viděním světa. Kolik nelogičností nám předkládá teorie relativity, kvantová fysika... A co teprve paranormální jevy, jimž se někteří lidé vysmívají protože jim nerozumí a bojí se jich.

  A pokud jde o náboženství, tam jde podle mého názoru o dvě věci. Jednak nějakým přijatelným způsobem přiblížit a vysvětlit věci neuchopitelné přesahující lidský rozum. A druhá věc je sdělit lidem určitý řád, určitá pravidla chování, jejichž dodržování je v jejich zájmu, což ovšem sami ne zcela přesně chápou.

  Ale to by byla dlouhá diskuse, na kterou tady teď není čas.
 • Jsem agnostik, člověk nikdy nepozná vše. To mi však nebrání ve víře ,že neexistují věci nadpřirozené. Všechno má svůj řád a miliardy let jsou důkazem jeho formování..
  Dobře si však uvědomují, že víra v nadprirozeno bude existovat vždy právě z důvodu nemožnosti poznat původ a vznik vesmíru(vesmirù) a z časového omezení existence lidstva. Náboženství se postupně s dalšími vědeckými poznatky bude muset měnit, může dokonce křesťanství zaniknout, jak se stalo s některými náboženstvími v minulosti . Vždyť už nyní se objevují pokusy přizpůsobit teologii vědeckým teoriím, viz např. stvoření světa za 6 dni. Údajně je to jen božské chápání jednotlivých geologických etap (prvohory..atd.).
  Vědecký ještě nedovedeme vysvětlit vznik světa. Jsou zatím teorie o vzniku hmoty z ničeho anebo stvoření hmoty nadpririzenou bytostí (bohem). A nyní máme možnost výběru z obou alternativ.Jak jednoduché, vždyť ani jednu nelze rozumem pochopit. Osobně si myslím, že víra v boha je ve prospěch jednotlivce, poněvadž mu pomáhá smířit se s vlastní smrtelnosti, je to jakési sedativum a závidím těm, kteří věří v posmrtny život, přestože si jej nikdo neumí představit.
 • na tom obrázku jsou tepláci na obláčku? Též dílo boží?
  • Já ti dám teplouše, 2 roky jsem to maloval v Sixtinské kapli!
 • "Proč se zabývat empirickými důkazy, když můžeme nad vším mávnout rukou a říci, že je to dílo Boží?"
  Domnívám se, že dosud žádná věda prokazatelně nevysvětli ze záhad vesmíru a života v podstatě nic. Všechno jsou jenom hypotézy a dohady na základě něčeho, co lze vykládat i z jiného uhlu. Zda jde o vznik života na zemi a vůbec života ve vesmíru, zda jde o vysvětlování nevysvětlitelných záhadných jevů, nebo zda jde o náhlé vymizení celých skupin živočichů atd. I když snahy vědců o zkoumání vesmíru a života v něm jsou velmi aktívní, zatím nic "rukolapního" nedokázali. Proto nelze vyloučit jako pravdivou tézi ani tu o Bohovi. Bůh ho ví, co je pravda.
  • Takže vakcíny, očkování, genetika, fyzika, matematika a další vlastně vůbec nic nevysvětlily, ale stejně díky tomu NIC podařilo téměř vymýtit mnoho nakažlivých chorob, dokázaly se vypěstovat plodiny, které dávají vyšší úrodu a zabránily tak hladomoru, alespoň v těchto končinách, využíváme satelitní navigace, ulehčili jsme si fyzickou práci, dožíváme se vyššího aktivního věku a pro vás je všechno toto NIC?!
   A co vám vysvětluje Bible? Jo toto :o)

   Gn 1,1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží.

   3I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

   6I řekl Bůh: "Buď klenba (obloha – BKR) uprostřed vod a odděluj vody od vod!" 7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
 • Určitě existují mezi živými bytostmi a také ve Vesmíru vztahy a zákonistosti, které zatím neznáme. Již staří Germáni dokázali přemýšlet o časoprostoru, kde čas se blíží nebo má nulovou hodnotu a bytosti zde existující, tak mohou být z našeho pohledu "věčné" a "všudypřítomné". Takzvané "Boží zákony", kterými se ohání dnešní kostýmní, konzervativní politická strana, tzv. "církev", sepsali lidé s historicky omezenou úrovní poznání. Desatero je jen stručný "výcuc" toho, co si Messe, čili Mojžíš vybral z egypských knih mrtvých a ty jsou seznamem pravidel soužití, která si vytvořili lidé za těch 6-8 000 let, co žili v relativním klidu v údolí Nilu (Mojžíš trestuhodně vypustil starost o sirotky, zákaz zbytečně ubližovat zvířatům a další důležité zásady, na které přichází tzv. moderní společnost až v poslední době) . Ježíš, na svou dobu výjimečně lidský a vzdělaný, čerpal zcela prokazatelně z východních nauk a měl velmi úzké kontakty s Egyptem a jeho poznáním. Tzv. "Chrámy" byly v Egyptě v podstatě vědecké instituce, kde se soustřeďovala tehdejší věda (lékaři, filosofové, matematici, astronomové atd.)
  • Matte, dokažte to. Ježíšovské bádání, univerzitní, nezávislé na církvích, je zcela jiného názoru...
 • Náboženství všeho druhu jsou největším neštěstím lidstva. A to jak v minulosti, tak v současnosti, tak i v budou v budoucnosti.
 • Víra a věda nejsou v protikladu. Slyšela jsem, že velká část vědců jsou věřící... Rozdíl mezi vědou a vírou je v tom, že věda "nahodile" poznává... bez cíle... Víra dává vědě směr, smysl... nějak se mi nechce věřit, že jsme jen nahodilým shlukem čehosi. Pak by život neměl valné směřování...hodnotu... pak otázky .. proč být lepší... ohleduplnější....myslet na druhé, by postrádaly smysl. Kdyby člověk přestal věřit ve Stvořitele, pak by mohl všechno... bez omezení... a věda bez omezení/myslím třeba etického / je k ničemu a nebezpečná...sebezničující, v rukách člověka , který není určen přesahem víry ve Stvořitele.
  • To je ta nešťastná LEŽ, kterou církev OBLBUJE své spoluobčany a omlouvá své zločiny proti lidskosti. Pravidla soužití, co je přijatelné a co ne, si stanovili lidé už v dobách, kdy o nějakém "BOHU" neměli ani ponětí. I zvířata si mezi sebou vytváří pravidla vzájemného chování. NAOPAK Víra ve "Stvořitele", že něco stojí nad zákony přírody a lidské společnosti, vede k devastaci, těm NEJSTRAŠNĚJŠÍM ZLOČINŮM a katastrofám.
   Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí ISIL nebo chování "VĚŘÍCÍCH" za 30. leté války nebo při dobývání Ameriky. Vzájemné napichování protestantů a katolíků na kůly. Hromadné upalování "nevěřících" indiánů, včetně těhotných žen a dětí "posvěcené" vírou, že dělají správnou věc pro "Boha".
   • Přesně!
 • clanek je zcela v poradku, veda NEMA jasny a PROKAZATELNY DUKAZ o tom ze lidska ruka se udelala sama, stvořitel je stejně vysvětlitelný jako kterákoliv jiná vědecká teorie! TEORIE je stale teorie at je vedecka nebo jakakoliv jina....
  • A ty máš jasný a prokazatelný důkaz, že vůbec existuješ? Nebo jsi jen teoreticky?
   A co když tvé myšlení stvořil můj prapradědeček? Máš důkaz že ne?
   • Vlastní existenci si ověříte snadno při prvním pádu z jízdního kola. Jakmile je odřené koleno, je dokázána existence těla. Při pohledu na mrtvého je dokázána existence oživující duše, která v mrtvém těle už není, prosté. Váš pradědeček těžko mohl něco stvořit. Stvořuje se z ničeho. člověk jen vyrábí z materiálu který nestvořil, jen předělal nebo upravil pro svou potřebu.
    • Kde se bere ta jistota, že jeho pradědeček byl člověk? Co když odřené koleno je jenom přelud implantovaný Vyšší bytostí. Toto nelze jednoznačně dokázat je to opět jen teorie *5*
  • Naprostý souhlas. Ještě je také třeba říci, že nejdřív je nutno definovat termín "stvořitel". Co když jsme výsledkem cílevědomé činnosti nějaké mimozemské entity?

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit