Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Vznik života a primátů:

  HADAIKUM- 4,6mld let až 4 mld.let-  4,6 miliardy let-vznik planety Země,  4,52 miliardy
  let-vznikl Měsíc kataklysmatickým nárazem,poté se přestavěly všechny zemské
  vrstvy.ARCHAIKUM-Prahory-4 mld let až 2,5 mld let-  4
  mld let-ustalo bombardování Země asteroidy-pevnina šedivá,moře zelené
  z žel.sl.obloha oranžová  3,7 mld
  let-nejstarší zkamenělé pozůstatky života,stromatolity v Gronsku jako
  důsledek činnosti bakterií.Někdy se uvádí 3,4 mld.let.PROTEROZOIKUM -Starohory-2,5 mld let až 541 milionů let př.n.l.  2,4 mld let-okysličení atmosfery  2,3 mld let-Huronské
  zalednění-Planeta jako ledová koule.(Doba ledová započala v Neogenu,maxima
  dosáhla v Kvartéru,čtvrtohorách,jejich počátek je Pleistocén a poté
  Holocén)     540 milionů let-nález fosilie
  Saccorhytus coronarius-skupina kruhoústých,mikroskopické rozměry,žil
  v písku na dně.Nález Čína ,Šan-Si.Z něj se vyvinulo asi pět živočichů
  včetně člověka. PALEOZOIKUM-Prvohory-541 milionů let až 252
  milionů let př.n.l.Kambrium ,první perioda prvohor-541 milionů let
  př.n.l. až 485 mlionů
  let př.n.l.
       
  500-420 milionů let př.n.l.-první
  fosilie rostlin(Uni Bristol)Ordovik,druhá perioda prvohor- 485 milionů let až 443 milionů let  440 milionů let-glaciál na konci prvohorního období ordoviku Silur,třetí perioda prvohor-443
  milionů let až 419 milionů let Devon,čtvrtá perioda prvohor-419
  milionů let až 359 milionů let Karbon,pátá perioda prvohor-359
  milionů let až 299milionů let
  312
  milionů let př.n.l.-první synapsida . Perm,šestá perioda prvohor-299
  milionů let až 252 milionů let      
  299až
  251 milionů let př.n.l.-sauropsida ,ze kterých později vznikli plazi a
  ptáci  a synapsida jako největší pozemský
  obratlovec .290 milionů let-glaciál-na rozhraní karbonu a permu.Poté
  v Druhohorách dlouhodobé teplé období
        MEZOZOIKUM-Druhohory-252 milionů let až 66 milionů let př.n.l.251,9-50,6
  milionu let př.n.l.- Ictidosauria-první savci ve svrchním triasu(200 milionů
  let)začátek jury-linie První radiace savců začátkem
  Jury.Ictidosaurus ,řečený též Tritheledontid byl asi 20 cm dlouhý cynodont.Trias-první perioda druhohor-252 milionů let
  až 201 milionů let Jura-druhá perioda druhohor-201
  milionů let až 145 milionů let
       180 milionů
  let př.n.l.-vyvinuli se Savci  ze
  savcovitých plazů větve Synapsida.  Křída-třetí perioda druhohor-145 milionů let až 66 milionů let př.n.l.100 milionů
  let př.n.l.-mezi savci se vyvinuli placentálové          80 -40 milionů let př.n.l.-Zeelandia se
  oddělila od Austrálie a Antarktidy,40mil.let se vytvořil tzv.Tichomořský lem a
  Zeelandia se připojila ke dnu.94% pevniny je pod vodou
       66 milionů let
  př.n.l.-pád asteroidu Chicxulub na území Mexika-zánik 75% všech pozemních i
  mořských živočichů včetně dinosaurů.Teplota na celé planetě -8 až -10C
      70 milionů let př.n.l.až
  60 milionů let př.n.l.-vyvinuli se první členové řádu Primates.

 • a to ta naše planeta Země neměla žádné fosforečnany,to se muselo čekat až nás oprská nějaká kometa?

 • A já myslel, že ze spermie a vajíčka...

  Ale v dětství nám vyprávěli, že kluky nosí čáp a holky vrána...

  Takže - je to ve hvězdách!

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit