Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Nevěřím,  že žil někdo,  kdo je považovány za syna božího.  Nevěřím v nadpřirozeno, ano je možné,  že existoval nějaký Joshua, že měl  pár druhů,  že byl pronásledování ortodoxní mi Židy, avšak všechny zázraky a celá historie je vybájena stejně jako Robin Hood, Jánošík, pro otec Čech, ato.  Nicméně člověk touží po věčném životě a náboženství mu to dává.  Je to řečeno Markem opium lidstva  a nikdy bych věřícíimu člověka nechtěl brát tútoku iluzi, kterou nazývají, ,milosti,,

 • Bohužel, tedy žel Bohu, patřím mezi velké skeptiky, nejen Turínského plátna,nejenom křesťanského náboženství,ale všech, všechny mají totiž znatelný -lidský rozměr- např odpouštění hříchů vyvolenými jedinci?? přesto v imaginaci Boha pevně věřím, už ovšem slovo Bůh evokuje muže.. On nemá žádnou lidskou podobu, nejsme stvořeni vzhledově k Jeho obrazu, On není správné pojmenování Ona,Ono.. samá lidská slova,pokud jsme mu podobni, tak v našem duchovním vnitřním světě a to ještě jenom vzácně někteří nemnozí.Křesťané svému Bohu jaksi podomácku tykají, jejich zdomácnělý jednou zlý jednou dobrý stařík jsou ovšem jenom středověké představy... on totiž JE..Jeho velikost můžeme čísti z Jeho hmotné knihy zvané vesmír, a zatočí se nám všem hlava, ale hmota je pouze primitivní součástí Jeho stvoření..

 • Turínské plátno je velká záhada. Prošlo řadou rozsáhlých vědeckých zkoumání, které přinesly řadu odhalení, o kterých jsme do té doby neměli ani potuchy. Obdobně jako plátno z Guadalupe v Mexiku.

  Je zajímavé, že případný falzifikátor někdy v roce 400 n.l.(podle vědecké datace) by znal princip fotografie a počítačového zpracování dat, a navíc by je dokázal prakticky použít. Stejně tak technika  zobrazení založená na zahnědnutí celulózy plátna namísto barevného pigmentu, byla neznámá a neproveditelná v tehdejší době. I dnes by při jejím užití muselo být použito sofistikovaného hardwaru a softwaru s nejistým výsledkem.

  Stejně tak pylová zrna na plátně by nikdo v tehdejší době nefalšoval, prostě proto, že netušil o jejich možném využití jako důkazu o pravosti.

  Krevní skvrny odpovídají dle všech dřívějších studii polohám těla během bičování, nesení kříže (otlak na rameni), korunování trním, změnám polohy během zápasu o dech na kříži i posmrtné poloze v hrobě. Na rozdíl od chybných představ, věrohodně znázornily kde byl ukřižovaný přibit a to že proboden byl levý bok. Mimochodem došlo i k objasnění některých pasáží Starého zákona ( tedy písma z doby stovek let před ukřižováním), které na ukřižování odkazovaly, ale protože jsme o jeho podobě měli zkreslené představy, nebyly do té doby jasné. 

  Pokud budeme navíc předpokládat, že plátno bylo vystaveno situaci vzkříšení Krista, o kterém věda nedokáže říci už vůbec nic, jen těžko můžeme hodnotit tento vliv na plátno.

  Jednoduše řečeno, ani přes intenzivní vědecký výzkum na úrovni vědy 20. století, není možné jednoduše vznik plátna vysvětlit. A to může jen těžko změnit jakýsi "senzační" a "vědecký" výzkum, který navíc vychází jen z fotografií plátna. Navíc kdo se vědou opravdu zabývá ví, že věda se mýlí velmi často. Je to dáno jejím způsobem zkoumání i podstatou jevů, které zkoumá.

  Konečně je třeba zdůraznit, že Turínské plátno je jen relikvií. Křesťané stejně jako zbytek světa o jeho existenci neměli žádné povědomí, až do jeho objevení se ve středověku

   A ani náhodou není podstatou víry v Boha. A spíše než pro křesťany je tak mementem pro ateisty.

 • Bůh třeba existuje.

  Všechna náboženství jsou ale jen a pouze, bohužel, lidské firmy, zneužívající důvěry lidí a sprostě s nimi manipulují.

  • Věda nás učí, že primární není hmota a všechno ostatní od ní odvozené, jak se někteří domnívali před stopadesáti lety. Od doby Einsteina víme, že hmota je koncentrovaná energie (E=m,c2).

   Dnešní vědci dokazují, že energie a tedy i hmota je koncentrovaná INFORMACE. 😯

   V Bibli se píše:

   "Na počátku bylo Slovo, to Sovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh."

   A co je to slovo? Tak by se prostým lidem dalo přiblížit slovo informace.

   A pokud jde o náboženství, prostým lidem bylo třeba dát jistý řád a tím jistotu a vysvětlení světa a smyslu jejich života. A také je postrašit (např.peklem), když by se nechovali tak, aby se lidské plémě rozvíjelo. A to že toho potom někteří z neznalosti nebo z mocenských důvodů zneužili (upalování "kacířů")...

 • Směšné, jasný podvrh. Zkuste si otisknout mokrý obličej do plátna. Ani náhodou nebude mít proporce obličeje jako fotografie en face, ale bude velmi deformován.
 • Nejlepší tedy bude toto plátno rozstříhat na hadry na podlahu a vytřít s ním všechny lháře, co kolem toho vytvořili příběh o neexistujícím bohu.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit