Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Známý fakt zpomalování otáčení země kolem své osy. 

 • Jako fyzik bych ovšem ten odhad redukoval na nějakých 30- 50 miliónů roků, poté bude většina zemské plochy neobyvatelná. Tropy tak zrovna jako sibiřská tundra.

  Současné mírné oteplování je jenom intermezzo.

 • Kinetická energie Země se samozřejmě ztrácí třením mořské vody, příbojem, přílivem a odlivem.

  I teplota na povrchu Země má tendenci klesat, Země vyzařuje do vesmíru fotony, fotony ze Slunce přijímá, bilance je ztrátová. Magma v hloubkách pod zemskou kůrou se ochlazuje, zemská kůra se zesiluje, tím se to ochlazování zpomaluje. Ale i rozměry Země se zmenšují, což vede k praskání zemské kůry a sopečné činnosti.

  Uvedená práce je nepochybně velmi významná, naznačuje  totiž hranici lidské existence, pokud by se lidstvo už předtím nezlikvidovalo samo. Extrapolací lze najít přibližnou dobu, kdy teplota moře klesne pod 0°C a tím voda změní skupenství. Pak skončí i rostliny a celý koloběh lidské existence se ukončí.

  Naši potomkové se musí přpravit na životnost lidstva maximálně miliardu roků. Do té doby mohou vykoumat, jak tu energii získat, aby Země nevychladla docela.


  • Nedovedu si představit možnosti technologie stého tisíciletí po Kristu, natož technologie v řádu stovek miliónů let po Kristu, pokud bude lidstvo ještě existovat. 

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit