Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • potřebnou teorii k družicím vytvořil Kepler a Newton, potřebnou teorii k umístění těles na oběžnou dráhu Rus Ciolkovský, nosiče Rus Koroljov a Němec von Braun. Možná lze s jistým opomenutím mluvit o tom, že topologii satelitů lze počítat pomocí tr, ale Lorentz s Poicarém byli první, kteří potřebné vztahy odvodili.
  • jedním z důvodů pobytu Einsteina v Praze byl Ernst Mach, přední eterista té doby, který odvodil a formuloval řadu principů (naprosto logicky). Einstein použil Machův princip při odvození své hypotézy zrovna tak jako použil výsledky jiných autorů té doby (např Lorentz, Poincaré - mimochodem díky právě jejich objevům se dá počítat korekce GPS) Mach Einsteovu hypotézu odmítl. Konec konců, k velkému sjednocení stále nedošlo, měl k tomu asi dobrý důvod(y). U Macha mimochodem studoval Nicola Tesla.
  • super teorie
  • Vesmír po všech těch objevech nadále zůstává nevyčerpatelnou zásobárnou dalších vzrušujících objevů. Einstein jen započal skutečné poznávání vesmíru.
    • Ano. Einstein dosáhl nejvyššího duchovního poznání (frekvenční sjednocení vlastního vědomí s vědomím vesmíru, tedy i s podstatou všeho - prostor se stává plastickým, ovladatelným, stejně jako hmota). Vše má magnetodynamickou podstatu, jež je jedinou společnou interakcí ve vesmíru. Spojením tohoto poznání s fyzikálním pohledem na věc vznikla i kniha Tajemství VESMÍRU odhaleno. Přestože ji skalní zastánci sterilní vědy odmítají už od první zmínky Boha, najde v ní velikou inspiraci k dalšímu přemýšlení každý člověk s otevřenou myslí, nezatíženou vírou v neomylnost vědy.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit