Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • 2019 - CoViD patří do rodiny RNA virusů (genetická informace je přenášena ribonukleovou kyselinou), opatřených obalem. Přesněji řečeno, jde o jednovláknové virusy RNA s pozitivní polaritou. Jejich název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu, připomínajícího sluneční koronu. Ve výběžcích je obsažen bílkovinný enzym, schopný narušit buněčnou membránu.  Jde o nebuněčný organismus, od buněk, jako takových, se podstatně lišící - o drobného nitrobuněčně žijícího cizopasníka, nacházejícího se na pomezí živé a neživé formy života.

  "Tělo" tohoto virusu je tvořeno ribonukleovou kyselinou, opatřenou bílkovinným obalem. Sám o sobě se nerozmnožuje, neroste. Ke svému rozmnožování potřebuje hostitele, tj. živou buňku, které enzymem, obsaženým ve výčnělcích obalu, naruší její buněčnou membránu, pak do nitra buňky "vstříkne" onu ribonukleovou kyselinu obsahující genetickou informaci o něm, která se zapojí do tvorby replik: 

  - RNA shodné s RNA, virusem přinesené  

  - lipidů, potřebných k tvorbě povrchového obalu  

  - enzymů, zabudovaných do výčnělků tohoto obalu. 

  Přitom využívá energetický systém napadené buňky.  

  Takto vytvořené složky se na základě genetické informace, přenesené do buňky onou ribonukleovou kyselinou, vzájemně propojí a vytvoří tak další generaci virusů.

   V určitém okamžiku tohoto procesu je buňka novotvořenými virusy přeplněna, praská, aby se nové partikule virusů se dostaly do prostředí a výše popsaný proces opakovaly - ať už u téhož hostitele, nebo u hostitelů nových, ke kterým se vzduchem, vodou, či dotekem dostanou...

  • Chybička se vloudila -  úvod druhého odstavce má znít: "Tělo" tohoto virusu je tvořeno ribonukleovou kyselinou, opatřenou LIPIDOVÝM obalem.

   Přijmi čtenáři, mou omluvu...

 • Ano,vše je to pravda,pro nás lidi by nemělo žádný smysl si myslet,že nemají pam읡---a když tedy mají paměť je jasné,že jsou živé,svým způsobem myslící avšak zlým způsobem---musíme se jim umět postavit a nepřijímat je---celou svou bytostí.😉

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit