Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • anton.janak

  To je typická USA masírka.

  Kolik za to je?

 • Kdyby ty netopejry nežrali za živa, tak by se nic nedělo.

 • To je sice pravda, ale je nezpochybnitelnou skutečností, že přímo v centru Wu-chan (odkuď se epidemie začala šířit, je umístěno (pod patronací armády "lidové" Číny)  

  Centrum výzkumu, zabývající se mimo jiné i smrtícími patogeny (jak bakteriemi, tak i virusy, ale též  parasity - konkrétně původci všech tří typů malarie), co ve světě existují. Jsou zde ve velkém konány pokusy na zvířatech, hmyzu a rostlinách

  A jak to vidí každý kdo sleduje internet, tak z geografie postupu oné epidemie, kterou způsobil onen tzv. "koronavirus", známý nyní pod označením - 2019-nCoV - nepochybně produktem "vědeckých laboratoří" ve službách čínské armády! A kdepak asi studovali zdejší "pracovníci"?

  Je součástí čínské snahy mít do roku 2025 až sedm laboratoří stejného typu, které mohou provádět za těch nejlepších podmínek výzkum virusů a bakterií - především k vojenským účelům = vývoj bakteriologických zbraní.

  SARS!MERS tedy s velkou pravděpodobností (hraničící s jistotou) nevznikla "náhodou"...

  Navíc - většina zemřelých měla sníženou zdravotní reservu, nutnou k přežívání - ať už důsledkem předchozích chronických onemocnění, kterými trpěli v době nákazy virusem MERS, případně vyššího věku, ale též  (pod)stavu výživy. 

  ŽE BY POKUS NA LIDECH VE VELKÉM ROZSAHU?

  • Ze
   zpráv v tisku lze odečíst i průběh onemocnění:

   Nejčastějším prvním příznakem nemoci, způsobené virusem 2019-nCoV je horečka (téměř u každého nakaženého), spojená s únavou a suchý kašlemMenší část pacientů udává i průjem, případně trpí nevolností - den až dva předtím, než se u nich objeví jiné příznaky nemoci.


   Průměrně trvá sedm dní, než se nakažení od objevení prvních příznaků dostavili do nemocnice. Pro většinu bylo hlavním důvodem, že se jim špatně dýchalo. Není zřejmé, zda se nemocní do lékařské péče rozhodli přejít dobrovolně.Testy na přítomnost virusu se provádí z materiálu, získaného výtěrem z krku. Vzorek je analysován pomocí testu PCR, hledá se v něm genetický materiál odpovídající virusu. Někteří pacienti byli vyšetřeni počítačovou tomografií hrudníku, to prokázalo na snímcích černé skvrny na plicích = neprovzdušněné lokality plic;


   Čínský tým uvádí, že u čtvrtiny pacientů byl stav tak vážný, že skončili na jednotce intenzivní péče. Nejčastějším důvodem byl takzvaný syndrom akutní dechové tísně  ARDS) – výsledek těžké zánětlivé reakce plicní tkáně - plícjsou naplněny tekutinou, ztrácejí schopnost využít kyslík z vdechovaného vzduchu, to má negativní dopad na další orgány a touto cestou vede ke smrti pacienta. Hospitalizace na jednotce intenzivní péče je výrazně vyšší u pacientů v horším (výše popsaném) stavu. Nemoc je hrozbou především pro starší, resp. dalšími nemocemi oslabené pacienty. Postihuje častěji především osoby vyššího věku - a ti mívají též těžší průběh nemoci. Věk osob, v nemocnicích léčených, se pohybuje mezi 22 a 92 lety (průměrný věk = 56 let).


   Úmrtnost k dnešnímu datu je poměrně nízká 1310 zemřelých na 48 206
   spolehlivě diagnostikovaných nemocných = 2,72%

   Neexistuje specifická léčba - dokonce chybí jakákoliv spolehlivá léčba, schopná nemoc léčit.! Ve Wu-chanu dostává většina pacientů antivirotikum Oseltamivir, které ale podle tohoto výzkumu nemá viditelný léčebný účinekZkoušely se i další léky, původně vyvinuté např. proti virusu HIV. Pacienti v nejhorším stavu dostávají kyslíkovou terapii - ta pomáhá jejich organismu zvládat nedostatek kyslíku.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit