Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • mun.go
  • Nalimst

    Proč chodit k červům - důkazem zpětné evoluce u lidí je Islám. Opice totiž nežijí v monogamii - žijí v tlupě, kterou vede nejsilnější samec a ten má k dispozici všechny samice, tedy s výjimkou jednoho druhu šimpanze, kde souloží každý s každým. Ne jinak tomu bylo určitě u našich prapředků! Zvířecí systém tlupy vedené alfa samcem s harémem samic sice zajišťuje silné potomstvo, ale zásadním způsobem vylučuje formování složitějších sociálních vazeb. Sice to nelze z fosílií prokázat, ale opuštění tohoto zvířecího systému byl ten krok, který nás od zvířat začal odlišovat, neboť to umožnilo pokojné soužití v rámci tlupy - kmene. Nelze přemýšlet o nějakých sociálních vazbách a kooperaci, když má alfa kolem sebe hordu nadržených samců, kteří touží ho vystřídat a které musí neustále od samic odhánět a rvát se s nimi o své výhradní postavení. Monogamie, i když si nepředstavujme nějakou stoprocentní či vědomou, umožnila každému samci založit rodinu a předávat své geny dál (nikoli pouze jednomu), čímž se jednak omezilo soupeření o samice v rámci tlupy a jednak měli nejednou všichni samci stejný zájem - nasytit a ubránit své potomky (ne jen potomky alfy). Podstatným způsobem se tak zvýšila motivace spolupracovat a tolerovat jiné samce, což umožnilo sehnat víc potravy a nebylo nutné se neustále pohybovat a sbírat. Tím hominidům nejednou zbýval i volný čas a ten jistě prapředci využili k přemýšlení, jak si usnadnit práci - jak a čím lépe lovit a pod. Vznik základní jednotky muž-žena-děti, dnes říkáme rodina, místo alfa samec+hromada samic vedl jednoznačně k evoluci našeho druhu. Přes celé věky nás provází dobrovolná monogamie - úmrtnost mužů byla ale velká (i dne je vyšší než u žen), takže to prapředci nebrali nijak striktně - když bylo žen víc, klidně praktikovali bigamii a pod., nicméně minimálně na jednu ženu dosáhl napříč věky prakticky každý zdravý muž. Křesťanství pak z intuitivně praktikované monogamie udělali zákon, což je největší přínos křesťanství - vše ostatní co hlásá tu už bylo před tím!, dokonce i monoteismus (víra v jednoho boha). Nemělo by tedy být překvapující, proč jsou islámské státy v takovém rozvratu. Islám nevědomky nastavil kurz evoluce zpět - praktikování mnohoženství má za následek obrovské množství nadbytečných mužů a muslimská společnost se čím dál víc podobá tlupě opic, jen těch afla samců, co si shromažďují harémek 2-3-4 samic je velké množství - v principu jde ale o totéž ze stejnými následky - místo spolupráce a tolerance jen soupeření, boj, násilí - jen místo pěstích soubojů mezi dvěma opičáky o samice po sobě střílí a vzájemně se zabíjejí a kamuflují to náboženstvím - bůh si to žádá, ale jde jen o to souložit a množit se... Vzhledem k tomu, jak dramaticky islám expanduje, má velký potenciál udělat z celého lidstva tlupu opic, co si jde neustále po krku, jen sofistikovaněji... Nepleťte si monogamii s věrností - zahýbání bylo, je a bude, ale nic to nemění na tom, že považujeme správně za normální je mít jednu ženu, ne víc a to i když většina v boha nevěří - mít doma harémek je pro muže sice lákavá představa, ale jen do okamžiku, než domyslí, jaké fatální dopady by takové chování velkého počtu mužů mělo na fungování a stabilitu společnosti - začala by se z nás stávat opět jen tlupa opic...

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit