Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit

 • možná by bylo na místě připomenout ještě toto:

  ti primáti,kteří šli evolučně cestou rozvoje neurokrania,označují se jako hominidé.Druhá skupina ,kam patří i tihle Gigantopitheci se vyvíjela cestou fyzické síly.Z té první skupiny později vznikli Australopiteci,tam patří ta tzv.pramáti Eva(buď se pod tím pojmem chápe nereálná hypotetická figura,nebo se považuje za Australopithecus Sediba nebo Afarensis,užívá se pojmů "pre Eve" apod.),jenže právě vývoj jejich zubní skloviny není stejný jako u rodu Homo,takže asi předky lidí nebyli.Všeobecně se dosud neví ,ze které konkrétní větve hominidů se rod Homo vyvinul.

  Rod Homo má osm uznaných,ale vymřelých druhů,žije však jen devátý druh-Homo sapiens,který má oficiálně jediný poddruh-Homo sapiens sapiens.Jenže jak tvrdil Spinoza-zdrojem legitimity je násilná moc.A rozdělení rodu Homo na jeden druh a jeden poddruh je rozhodnutí státní moci.Jsou autoři,např. Agrippa,kteří kolem roku 2011 dokazovali,že rozdělení je složitější:

  Die prioritätsgerechten Bezeichnungen der menschlichen Varietäten (Rassen) in der binären und trivialen Nomenklatur:Familie: HominidaeGenus: HomoSpezies: Homo sapiens Heutmenschheit(Anatomicky moderní člověk)Subspezies I.: Homines sapientes albi EuropideSeries A: Homines s. albi xanthochroici Blondrassengürtel- Varietas 1: Homo sapiens europa..... a další


 •  Z doby mezi 13 5 miliony let zatím nebyly v
  Africe žádné fosilní záznamy hominidů nalezeny (SAWADA ET AL., 1998)- 12,5
  až 8,5 milionu let př.n.l,- Dryopitheci-
   
  Přímým příbuzným hominidů,lidoopů i lidí je až čeleď Dryopithecidae-Evoluce miocénních lidoopů se přesunula z Afriky do
  kontinentální Evropy a pak do jižní a jihovýchodní Asie,takže vznikli
  Eurafričtí dryopitéci a Asijští Sivapiteci.Evropští dryopiteci se pohybovali
  v oblasti Balkánu a Turecka,nikoli v Africe. 
  V důsledku klimatických změn byli Dryopithekové izolováni v lesích
  Španělska a Maďarska,také ve Francii,v Čechách a Německu a v těchto
  podmínkách se vyvíjí do stavu podobného africkým lidoopům včetně tvaru
  neurokrania,                                                                     
  -Pliopithecidae-evropští bezocasí stromoví primáti,chrup
  archaického tvaru podobný oligocenním propliopithekům.(nález osmi koster
  v Děvínské NovéVsi)                                                                    
  -Oreopithecidae-evropští bezocasí listožraví lidoopi žijící
  v bažinách,skelet byl podobný šimpanzům,moláry měly šest hrbolků.                                                                     
  -Gryphopithecus-rod ze středního miocenu ,nález v Rakousku a
  Turecku.

       -Asijští
  Sivapitheci- Sivapithecus a Gigantopithecus
  -  Gigantopithecus
  blacki měřil přes dva metry a vážil přes dvě stě kg.  /       10-8 milionů
  let př.n.l.-oddělení orangutanů
  od ostatních hominidů.Předkem patrně
  Ankarapithecus z Turecka/ 9,7
  milionů roků př.n.l.-nález špičáku a stoličky hominida u města Eppelsheim
  ,muzeum  Mainz,vedoucí týmu Herbert Lutz
  rok 2017./                      7,2
  milionů let př.n.l.-Graecopythecus Freybergi-hominid
  ,nález mandibuly
  v Řecku Pyrgos a premoláru v Bulharsku Azmaka.Autor nálezu Nikolaj
  Spassov,Bulharská akad. Věd.                                                                              
  Madeleide Böhm z Uni Tübbingen: oddělení lidí od šimpanzů bylo
  jednorázovou událostí a došlo k němu na východě středozemního moře,nikoli
  v Africe.

  ---------------------------------------

  Takže co tím chci říct: nebyla to Afrika,co bylo kolébkou lidstva.(Nebo řečeno s Nietzschem:

  Wo du stehst beginnst du graben,drunten ist die Quelle,und lass die dunklen Männer schreien,drunten ist die Hölle. )


Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit