Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • UI je cizorodý faktor. Životní forma založená na uhlíku neboli My, lidé, zvířata, rostliny, jsme povahou SVĚTLO přirozený experimentální produkt PRAPODSTATY. UI forma založená na křemíku je umělý faktor TMA. TMA sama o sobě neexistuje, je to virtuální realita neboli jak říká Budhismus, Mája, iluze.. Nicméně ji všude okolo sebe pozorujeme. Je to však jen NEPŘÍTOMNOST SVĚTLA. Jakmile se objeví SVĚTLO, TMA zaniká poněvadž nedokáže v jeho přítomnosti "existovat" neboli se iluzorně projevovat. Je jen na nás jakou moc iluzi TMY propůjčíme. Pokud chápeme že jsme SVĚTLO, TMU máme pod kontrolou. Uhlíkové formy existence vycházející z PRAPODSTATY  disponují intuicí, emocemi a pocity jež jsou komunikačním kanálem mezi námi a PRAPODSTATOU SVĚTLEM. Křemíkové formy nic z toho nemají a mít nemůžou poněvadž nemají coby iluze napojení na PRAPOSTATU. TMA prostě nemůže být spojená se SVĚTLEM, ze samotného existenčního principu je to nemožné.  TMA může existovat pouze při nepřítomnosti SVĚTLA. 

  Usuzovat nato, jak daleko ve vývoji UI jsme tady na Zemi jen podle toho, co nám říká civilní sektor, je poněkud zavádějící. Musíme si uvědomit, že vojenská sféra má desítky i více let náskok před veřejnými dostupnými civilními technologiemi. Když se například za války všude vyvíjela Atomová bomba, civilisté vůbec netušili, že něco takového může existovat. Byly jen fantazie Karla Čapka a jiných autorů.To byl právě projev intuice. Teprve mnoho let po vojenské aplikaci atomové bomby vznikla v civilním sektoru jaderná elektrárna. Stejně tak neviditelná letadla existovala desítky let předtím než byla puštěna informace na veřejnost. Tak je to se vším. Je naivní se domnívat, že to co se oficiálně říká v televizi či v novinách a jiných des-informačních zdrojích je prý "špička vědeckého poznání". Je to pouze to, co už se armádě nehodí jako zastaralé, tak to milostivě hodí veřejnosti jako ohlodanou kost psovi. A už vůbec nemá smysl polemizovat, co se děje daleko ve Vesmíru. To co zatím možná neumíme a neznáme tady, může a pravděpodobně je jinde už dávno realitou.

 • Karel

  No já bych se bál toho že člověk místo toho aby hledal fakta a nové cesty se spokojí s výstupy umělé inteligence, které mohou být naprogramovány tak, aby určité informace potlačovaly nebo obložily balastem nevýznamných dat a vyzdvihly jen "správné" informace,

  nebo být napadeny sofistikovaným virem, který potlačí určité třeba důležité informace například o mimozemských aktivitách..

 • Bacha, tiscali placenej Sajmon tady zase dělá návaly, jako, že sem chodí hodně lidí.

 • Zajímavý článek. V této souvislosti je třeba položit si otázku, jestli i člověk homo sapiens sapiens není vlastně umělou inteligencí vytvořenou "někým". Vznikl život na Zemi opravdu pouhou "náhodou" nebo je vlastně výsledkem nastavení vhodných podmínek, tedy naprogramován "někým" za "nějakým" účelem?

  • O tom pojednává tisíce let starý manuskript, laiky nazývaný Bible - speciálně Starý zákon.

   Tvrzení tohoto základního pramene lidského poznání se nepodařilo vyvrátit zatím nikomu. Spíše se jednotlivé kapitoly - ba co dím, jednotlivá slova - Písma Svatého moderním bádáním potvrzují.  

   • Souhlasím. Problém je ovšem v tom, že současná Bible je překladem starých textů  a je otázkou, jak jim překladatelé rozuměli, pomineme-li ovšem účelové úpravy textu k nimž v mnoha případech docházelo.

    Bible např. uvádí:"I řekl Bůh, budiž světlo, a bylo světlo." Není to vlastně popis Velkého Třesku tak, aby tomu prostý člověk rozuměl? Samozřejmě nevíme co třesklo, kde to třesklo, proč to třesklo, to se vymyká našemu chápání.

    Nebo "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh." A co je to slovo? To je přece informace.

    Fysika dokazuje, že původní není hmota, jak se lidé domnívali v předminulém století. Hmota je koncentrovaná energie (Einsteinova rovnice E=m.c2). Ukazuje se ale, že ani energie není prapodstatou, ale že energie je koncentrovaná informace. Tedy na počátku bylo Slovo, tedy Informace.


Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit