Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Pamatuje si někdo u nás tzv."nucené nájmy"?Ta půda,která byla ničí,ani církevní a tedy "jaksi"státní,tak byla přidělována nuceně,aby půda neležela ladem.To ale bylo v době,když se za nájem neplatilo,ani se nedostávali žádné jiné úhrady.V dnešní době ,kdy se platí nájmy a dotace z EU,se dost lidí u nás diví,že ten a ten podnik hospodaří na pozemcích,jež nemají vlastníka a tudíž toho vlastnictví se musel ujmout stát prostřednictvím Pozemkového úřadu.Toto by si měli různí kritičtí pisálkové uvědomit:Dotace z EU je prakticky na 1 ha placena všem členským státům EU a  závidět to našim zemědělcům,malým či velkým,je opravdu směšné.Ty pozemky,i uprostřed většího lánu,by měly ležet ladem a "krášlit krajinu"svými náletovými rostlinami?Jde také o údržbu krajiny a ta něco stojí.Do té doby,než se vlastnictví definitivně vyřeší-do roku 1923.

  • Poznámka:

   U nucených nájmů se jednalo hlavně o půdu vlastněnou jednotlivci, kteří ji nebyli schopni sami obdělávat, a to podle zákona č. 55/1947 S. o pomoci rolníkům, takže pamětníků bude velmi málo. Následovaly právní úpravy nařízením vlády č.50/1955 Sb. o některých právních opatřeních k zajištění zemědělské výroby, dále zákonem č. 123/1975 Sb. o užívání půdy, později ve znění zákona č. 95/1988 Sb. a zákona 114/1990 Sb.

   Nutno přihlédnout k tomu, že mezi léty 1948 a 1990 byl absolutně upřednostněn uživatelský vztah. Parcela měla svého vlastníka, potomci ji  dědili, mohli ji prodat nebo jim mohla být vyvlastněna. Nemohli ji ale individuálně obdělávat.

 • Dnešní pozornost zjevně značná není a jenom trouba k tématu vyblije víc než jediný řádek.....

 • Agrofert je jistě první a jediný...

  • Přesně.

   Z článku:"Téma se týká i stovek dalších českých zemědělských firem. Celková plocha
   orné půdy s "nedostatečně identifikovaným vlastníkem" představuje
   v Česku 25 180 hektarů na zhruba 1800 pozemcích."

   S takovými pozemky se potýkal každý odborník z oboru. Problém je v tom, že pozemky byly stáními statka a JZD vydávány oprávněným osobám na základě identifikace (zjednodušuji, ano). Neidentifikované pozemky, případně pozemky, o které majitelé nepožádali (zase zjednodušuji), zůstaly ve zbytkových družstvech, případně v nástupnických firmách.

   Jako perličku bych uvedl, že někteří soukromě hospodařící rolníci se marně snažili uzavřít smlouvy na obdělávané pozemky ještě po roce 2000 - často z velmi zvláštních důvodů na straně pronajímatelů, případně úřednické lenosti pracovníků pronajímatele, někdy podložené "firemní filosofií" - minutu ticha věnuji jednomu z tuzemských  arcibiskupství a jeho spoléhání na Boží mlýny.

   Sluší se také připomenout předpisy o ochraně zemědělské půdy, o kterých autoři původní reportáže zjevně neměli ani ponětí. Znalosti? Něco tak primitivního bychom od investigativních novinářů vyžadovt neměli, co říkáte?

   • Není možné překročit vlastní stín, vážený Filie. 

    Malá slinka, taky slinka😛 K tomu znalostí netřeba. Jen se nesmí podceňovat čtenář. 


Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit