Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Podle mého názoru snaha dělit  politické systémy v různých na zemích na "socialistické" a "kapitalistické" to je snad pohled "marxismu-leninismu", což je vidění odpovídající pohledu východostepních nájezdníků, ale nikoli občanů Evropy.

 • Tedy když tak zasvěceně píšete o různobarevném socialismu se zaujetím Vám vlastním, že byste netušil, co je to kapitalismus? A definici nehledejte jen u Marxe a Engelse.

  Už se tím pojmem zabývali vědci i v nových dobách. A nejsou to příznivci Ruska (odkud, jak víte nepošlo nikdy nic košer). Stačí si doplnit vzdělání. 

  "Pojem kapitalismus má nicméně v podstatě fixní a srozumitelný význam, a to alespoň v dvojím smyslu:

  1. označuje společnost „všeobecné zbožní výroby“ (E. Mandel, který – mimochodem – v roce 1970 napsal knihu Proč napadli Československo?), v níž výrobní prostředky (kapitál) jsou v soukromém vlastnictví, vlastnická práva jsou dostatečně právně garantována a pracovník nabízí („prodává“) svou pracovní sílu za peněžní mzdu;

  2. kapitalismus je specifickou (socioekonomickou a kulturní) formou rozvinuté modernity, je moderní společností par excellence.

  A máte hned dvojí pojetí. A to není zdaleka všechno. Pan Fiala by Vám to vysvětlil. 

 • Co to je ten tzv. "kapitalismus"?

 • Zvedaly se klíče ? Tak tady máte přes držku svinským kapitalismem.

 • Firmičky se 15x odvolají, podají rozklady, potáhne se to 26 let a potom firmy zaniknou. Před soud s nimi, jako s Babišem. 

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit