Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • hitlerovi kumpáni už se hlásí o majetky 

  • Bolševický žvást - řada šlechticů z bývalé ČSR bojovala za svobodu této země - především na západní frontě. 

   A v seznamech popravených nacisty jich také není málo! 

   • KIMCID

    jEŠTĚ JEDNOU PO ROCE 1918 BYLY ZRUŠENY ŠLECHTICKÉ TITULY TAK ŽE ASI TAK

    • I dnes, téměř sto let po "zrušení šlechtických titulů" (zák.č. 61/1918 - o zrušení šlechtictví, řádů a titulů, ve znění pozdějších právních předpisů), společensky kultivovanými lidmi je vnímána 

     šlechta (a česká šlechta tím spíš) jako - stále existující - společenská vrstva. 

     Pouhé "zrušení titulů" skutečně nemůže zrušit tradici dějin, nota bene rodinnou paměť! 

     Ostatně šlechta - i bez oficiálně uznaných titulů - spravovala své majetky i nadále, nezapomněla na ně ani v dobách, kdy o ně byla po roce 1948 připravena zcela. Některé z nich nastalá situace donutila k opuštění vlasti, jiní zůstali nablízku svých rodinných sídel alespoň jako řadoví zaměstnanci v těchto, aby se domohli jejich vrácení po roce 1989. 

     • KIMCID

      Ale.může

 • TheGGG

  vykořisťující cizácká šlechta je relikt, utlačovali obyvatele českých zemí celá staletí. Díky bohu už mají skoro nulový vliv na cokoliv.

 • NEMÁME ZÁJEM TADY o nějaké monrachistické přežitky.

  se šlechtou jsme skoncovali ! zmizte !

  tady žije svobodný lid, žádní páni a poddaní

 • Co se židů týče před 2 světovou válkou tak ti opravdu prachatí (nejčastěji z lichvy) dostali včas echo co bude a zmizeli do Ameriky odkud dodnes vládnou světu ve financích a zbrojním průmyslu.Do koncentráků šli ti vesničtí kšeftaři s bídou,kteří na cestu do Ameriky pro celou rodinu neměli.

 • Beneš si vyřizoval účty a uspokojoval chorobné ego. Lichtenštějnové a židovský majetek ukradený Židům nejdříve německými nacisty a pak, jako německý majetek, zabavený podle Benšových dekretů československým státem je dodnes čítankovým příkladem manipulace veřejným míněním a jeho následným zneužitím.

  • KIMCID

   Ano v roce 1938 se z pohraničí nuceně vystěhovali Češi,ždé a protinacistickY smýšlející Němci.Tak že tam zůstali jen nackové.Nackové zabili 370000 čechoslováků.Šlechta co neutekla,kolaborovala.A Beneš si podle tebe uspokojoval ego?Ani konference v Postupimi ti nic neříká?

   • Mluvím o Židovi Jířím Popperovi a dalších židovských rodinách, ale i o
    Janu Baťovi, který přispíval 50.000 USD měsíčně na protinacistický odboj (válku prožil v Brazilii),což bylo nakonec nedávno uznáno a Jan Baťa byl soudně očištěn, mluvím o
    Lichtenštejnech, kteří byli zbaveni majetku pod zámiknou, že mluví
    německy a to ještě do sčítacího archu zapsal v třicátých létech jen jejich hajný z Velkých
    Losin, nikoliv některý z členů rodu. Samozřejmě, že majetky Němců-nacistů byly zabaveny právem, ale měl být zohledněn stav před válkou, takže třeba Židé, co přežili, by svůj majetek dostali po válce zpět.

    • KIMCID

     Manetek se nedostal bohužel ždům zpět nikde

 • KIMCID

  Na víc u nás byly po vzniku republiky zrušeny šlechtické tituly 

 • Obcházení Benešových dekretů = otvírání Pandořiny skříňky.
  • Náprava Benešových přehmatů a jeho osobní pomsty, není otevírání Pandořiny skříňjy.

   • josef.chmela

    Nově vykládané a učené nedávné dějiny:

    V roce 1939 nás přišel Hitler osvobodit nastolit mír a prosperitu. Nejdříve vyhnal ze Sudet zlé Čechy, kteří jen loupili, zabíjeli a utiskovali sudetské Němce. Vytvořením protektorátu Čechy a Morava a nastolením říšského zástupce v Praze zabezpečil mír, prosperitu a rozvoj protektorátních zemí.

    Tento blahobyt skončil v roce 1945 vpádem Rudé okupační armády do části Evropy a k nám. Celé okupaci Evropy zabránila hrdinná americká armáda - osvoboditelka, která zastavila okupační Rudou armádu na demarkační čáře  poblíž Plzně.

    Po ukončení války zlí Češi, podporovaní teroristy z SSSR, zabraly Sudety, zabíjeli Němce a vyháněli je z jejich obydlí. Konfiskovali jejich majetky a majetky šlechty.

    Když přišli k vládě komunisté, všechno a všem ukradli, zdevastovali zemi nic nepostavili. Nastal všeobecný úpadek.  Lidé za jejich vlády žili v zemljankách a jeskyních, nebyl tady žádný průmysl, automobily, hromadná doprava, lidé chodili všude pěšky a otrhaní. Nevěděli co je to elektronika, rádio, televize a telefon.

    Zemědělství bylo rozvrácené kolektivizací a všude panoval hlad a bída. Z lidí v jeskyních se stávali lovci a zloději, jejich morálka byla zdevastovaná.

    Lidé byli posíláni do koncentráků, kde byli mučeni a zabíjeni. Nemohli nikam cestovat, protože všude byl ostnatý drát pod elektrickým proudem a vycestovat bylo zakázané.

    Jaká to byla strašná doba. Jsem rád, že jsem ji vůbec v té jeskyni a o hladu přežil.

    • Proto nyní máme malo inteligence,zvláště lékařů a sester,poněvadž studovat tenkráte mohli pouze kolaboranti.Byla to hrozná doba,zvláště,když si vzpomenu na fronty na banány.Všichni ale museli pracovat,nikdo nemohl být příživníkem.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit