Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Tak by to mělo bejt. Proč se zabejvat něčím co už někdo vymyslel. Lepší je to převzít a posunout dál. Tomu se říká vývoj.

 • mun.go

  Co je pravdy na tom, že příjemcem coronavirusu (2019-nCov) je ta část obyvatelstva, u které se vyskytuje ve zvýšené míře enzym ACE2 (Angiotensin-converting enzyme 2), tedy převážně asijská populace?

  Pak by se v Evropě nebylo potřeba tak obávat.

  Wuhan coronavirus uses ACE2 expression in lung cells as an entry mechanism, here is the geographical distribution of ACE2 genotype among different population groups.

  Single-cell RNA expression profiling of ACE2, the putative receptor of Wuhan 2019-nCov

  P.S.

  Ono by to patřilo spíše sem Koronavir vs. chřipka. Co je větší metlou lidstva , ale když už se anton.janak tak rozepsal o koronaviru ...tam má stejný příspěvek, jako zde ...

 • Jak vidíme z geografie postupu oné epidemie, kterou způsobil onen tzv. "koronavirus", známý nyní pod označením - 2019-nCoV - nepochybně produktem "vědeckých laboratoří" ve službách čínské armády! A kdepak asi studovali zdejší "pracovníci"?

  Pro úplnost - český název "Koronavirus" (Coronavirus) je společné označení pro čtyři rody virusů  pro podčeleď Coronavirinae. U člověka vyvolávají forma alfa, gamma a delta virusu celkem běžná onemocnění (tzv. nemoci z nachlazení); 

  V roce 2002 byl však  - jistě jen "čirou náhodou a shodou okolností" v okolí virologické laboratoře v centru Wu Chan (zabývající se - mimo jiné - též produkcí zbraní bekteriologických i virologických) - "nově identifikována" přítomnost beta-Coronavirusu  - dosuď neznámé varianty, nyní presentované pod označením 2019-nCoV, která je bez vší pochybnosti

  - identifikována jako původce nemoci SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), 

  - abstrahovat nelze ani od sdělení čínského vědce (který nedávno záhadně "zmizel"), že už v roce 2012 se objevila - v téže lokalitě - jiná, nová forma virusu zvaná v mezinárodní terminologii MERS (resp. MERS-CoV - Midle East Respiratory Syndrome CooronaVirus), způsobující obdobně závažné onemocnění.

  Že by jen náhodná shoda?

  Nebo "vědecky řízený" - a s velkou pravděpodobností i čínskou armádou dotovaný - pokus na živočiších (zde na lidech, mimo jiné i na palubě lodi Diamond Princess)...

  • Ze zpráv v tisku lze odečíst i průběh onemocnění:


   Nejčastějším prvním příznakem nemoci, způsobené virusem 2019-nCoV je horečka (téměř u každého nakaženého), spojená s únavou a suchý kašlem. Menší část pacientů udává i průjem, případně trpí nevolností - den až dva předtím, než se u nich objeví jiné příznaky nemoci.

   Průměrně trvá sedm dní, než se nakažení od objevení prvních příznaků dostavili do nemocnice. Pro většinu bylo hlavním důvodem, že se jim špatně dýchalo. Není zřejmé, zda se nemocní do lékařské péče rozhodli přejít dobrovolně.Testy na přítomnost virusu se provádí z materiálu, získaného výtěrem z krku. Vzorek je analysován pomocí testu PCR, hledá se v něm genetický materiál odpovídající virusu. Někteří pacienti byli vyšetřeni počítačovou tomografií hrudníku, to prokázalo na snímcích černé skvrny na plicích = neprovzdušněné lokality plic;

   Čínský tým uvádí, že u čtvrtiny pacientů byl stav tak vážný, že skončili na jednotce intenzivní péče. Nejčastějším důvodem byl takzvaný syndrom akutní dechové tísně (ARDS) – výsledek těžké zánětlivé reakce plicní tkáně - plíce jsou naplněny tekutinou, ztrácejí schopnost využít kyslík z vdechovaného vzduchu, to má negativní dopad na další orgány a touto cestou vede ke smrti pacienta. Hospitalizace na jednotce intenzivní péče je výrazně vyšší u pacientů v horším (výše popsaném) stavu. Nemoc je hrozbou především pro starší, resp. dalšími nemocemi oslabené pacienty. Postihuje častěji především osoby vyššího věku - a ti mívají též těžší průběh nemoci. Věk osob, v nemocnicích léčených, se pohybuje mezi 22 a 92 lety (průměrný věk = 56 let).

   Neexistuje specifická léčba - dokonce chybí jakákoliv spolehlivá léčba, schopná nemoc léčit. Ve Wu-chanu dostává většina pacientů antivirotikum Oseltamivir, které ale podle tohoto výzkumu nemá viditelný léčebný účinek. Zkoušely se i další léky, původně vyvinuté např. proti virusu HIV. Pacienti v nejhorším stavu dostávají kyslíkovou terapii - ta pomáhá jejich organismu zvládat nedostatek kyslíku.

   • Úmrtnost na toto onemocnění k dnešnímu datu je poměrně nízká 

    1310 zemřelých na 48 206 spolehlivě diagnostikovaných nemocných = mortalita 2,72% 

 • josef.chmela

  Dělají to všechny významné armády světa. Ale na Číňany se to zrovna hodí, protože pomlouvání a dehonestování Číny a Ruska jsou dnes COOL.

 • KIMCID

  Pozor nikdo jiný to nedělá jen Číňani 😂😂😂😂

  • mun.go

   Ono taky málo Evropanů umí čínsky. Vzhledem k počtu obyvatelstva Číny je v absolutním počtu mnohem víc čínských studentů znalých anglického jazyka, než naopak.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit