Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Karel

  K tomu růstu či poklesu několik poznámek třeba cla jsou pro občany nevýhodná neboť výrobky které si pořídili třeba z Německa či Číny jsou dražší tím se posune spotřeba dalších komodit třeba potravin, počítačů či aut z domácí nebo zahraniční provenience do vzdálenějšího období tím zapříčiní pokles.Jen ouřadové kteří nic nevyrábějí a peníze z cel rozdělují(obdoba "komunismu" proto se dnes západu říká neokomunisti) se napakují.

   A u aut se navíc čeká jak dopadne elektro mobilita neboť elektromobil má mnoho výhod oproti klasickému spalováku takže pokles aut se spalovacím pohonem se násobí i tímto fenoménem.

 • Na nikoho tu nebudu reagovat, jen chci upozornit čtenáře diskuze na jednu věc: Jestlipak podle příspěvků poznáte tzv. lepšolidi, co sami sebe pasují do role těch, co mají jedinou a neotřesitelnou pravdu?! 🤮

 • celá ta fraška je pouhé naklánění zemské osy a člověk to zažívá poprvé a chytli se toho vy...ánci a chtějí se na úkor většiny napakovat.

 • Může být růst nekonečný? Pan Valenčík je ekonom a optimista, pokud jde o neomezený růst. Vysoká škola finanční a správní zpracovala celou monografii, viz: Konference lidský kapitál a investice ...

  Zdůrazňuje "ekonomii produktivních služeb, umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, především však rovnost příležitostí pro svobodný rozvoj každého člověka jako podmínky rozvoje všech, rozvoj nezávislý na výchozí, resp. startovní životní situaci, zejména pak jeho majetkových poměrech". Krásná utopie.

  Prozatím jsme ve stadiu záporných bankovních úroků (což je zásadně neslučitelné s kapitalistickým principem maximalizace zisku) a trhem nepostižitelných informačních statků (zejména těch vytvořených pod otevřenou licencí) - viz Paul Mason: Postcapitalism – Guide to Our Future.

  Ekonomové nevidí jednu věc: Jejich vychvalovaná věda je pouze jeden z úhlů pohledu na komplexní univerzum. Bohužel dnes společnost slouží ekonomii, místo aby ekonomie sloužila celé společnosti (nejen nejbohatšímu 1%).

  • Nedopsal jsem, proč vizi pana Valenčíka považuji za utopii. Především proto, že tady už nepomůže ekonomie, ale musela by se změnit celá společnost a její myšlení.

   Dnes je mládeži již od dětství vštipována doktrina individualismu - každý je svého štěstí strůjcem a každý si musí pomoci sám. Každý musí mít své auto (nejlépe dvě) - protože jezdit sockou je ubohost. Každý musí mít svůj dům / svůj byt - protože družstva jsou relikt socialismu (a navíc: kdo by bydlel v takové králíkárně?)

   Společnost je cíleně roztříštěna na jednotlivé atomy - individua, která se starají jen sama o sebe a svůj prospěch. Taková společnost je snadno manipulovatelná sociálními médii, kde se snadno naleznou a vzájemně se podporují stejně smýšlející skupiny - ale takto se přece nedá vést empativní diskuze mezi lidmi názorově různými.

   Prodejná média se pak cílenou reklamou snaží prodat co nejvíce (namnoze zbytečných) produktů konzumentům - aby se nadále otáčela kola průmyslu a hromadily zisky. Mimochodem, velká většina zisku z ČR odtéká k zahraničním vlastníkům, takže pak ani není velice  z čeho investovat.

   Takže až se podaří změnit myšlení společnosti, může dojít k výše uvedené "ekonomii produktivních služeb".

 • Ekonomický růst pomáhá zvyšovat životní úroveň, tedy pomáhá zvyšovat i sebeuvědomění a generovat širší záběr chápání různých životních problémů a souvisejících témat v maximálně možném filosofickém náhledu, resp. zorném záběru. Lidé s dobrou životní úrovní lépe chápou globální souvislosti a zejména z nich vybraná množina slušných občanů by se nikdy nesnížila k páchání primitivností typu merkelovského migračního šílenství či gretensko-klimatické hysterie.
  • Ekonomický růst pomáhá zvýšit životní úroveň především u nejbohatšího jednoho procenta (které vlastní 90% veškerého majetku) a zbytek společnosti se nechává nad hladinou tak, aby umožnil další maximalizaci kapitálu tohoto 1%.

   Podíl slušných občanů nikterak nesouvisí s životní úrovní.

  • Až na to že ten růst životní úrovně je často jen imaginární.

    Zato plundrování země viditelné a skutečné.


 • Žádný strom neroste do nebe, nakonec zafouká a strom spadne. Ten strom nekonečného a udržitelného ekonomického růstu už se naklání. Tato civilizace se blíží k svému zániku, tak jako všechny předešlé. 

  • Myslím si, že onen ekonomický růst, který nám naše strana a vláda stále vnucuje, je pouze na papíru.

   ''Běžný'' občan jej nepozoruje. 

   Naopak - pozoruje nemalé zdražování všeho.

  • A opět nastane to, co se možná stalo už mnohokrát: lidé spychli a chtěli se vyrovnat bohům. Jenomže Příroda dokáže obnovit svou rovnováhu. I za cenu toho, že zlikviduje její narušitele. A pak zase zbude pár jedinců namyšleného druhu homo prý 2x sapiens (moudrý) a budou si v jeskyni vykládat legendy o tom, že lidé se vzbouřili proti bohům a chtěli se jim vyrovnat a ti je za to potrestali.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit