Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • 2 poznámky k textu:

    1.)Ač se článek snaží tvářit jako nestranná analýza,jsou v něm bohužel obsaženy prvky zjevné zaujatosti.Jde např.o označení jednoho z kandidátů coby ,,populistického",což rozhodně není objektivní kategorie,nýbrž dehonestující nálepka ze strany jeho politických soupeřů.Tím,že ji novinář sám použije,dává najevo,že se s ní ztotožňuje.Objektivní by bylo napsat,že jej za populistu označují někteří jeho političtí soupeři. Rovněž termín ,,proevropský" je dosti zavádějící,je jím míněno pravděpodobně ,pro-eurounijní",což je ovšem velmi zásadní rozdíl.Evropa a EU jsou dva odlišné pojmy,užívání pojmu ,,proevropský" je manipulativní,snažící se podvědomě naznačit,že jediný legitimní postoj je pro-eurounijní,a dehonestovat a delegitimizovat tak kritiky EU coby ,,protievropské",ač jsou pouze ,,proti-eurounijní".Totéž v případě pojmu ,,extremistický“-i to je negativní hodnotící nálepka,technicky vzato je ,,extremista“ pouze ten,kdo používá vůči svým názorovým oponentům fyzické násilí či takový postup hlásá nebo obhajuje-nikoliv kandidát pouze s ostatním nepohodlnými názory a postoji.

    2.) Prznění češtiny
    V češtině se ženská příjmení z dobrých důvodů přechylují,polské jméno Magdalena Ógorek se tedy česky řekne Magdalena Ógoreková,event.Ógorková.Jednou z vlastností a výhod češtiny je právě využívání přípon a koncovek k vyjadřování mnoha informací,hlavně vztahů mezi větnými členy a také pohlaví dané osoby.V 1.pádě a ve spojení s křestním jménem to ještě nepřechýlené není až tak hrozné,neb je evidentní,že Magdalena budeme pravděpodobně žena,avšak věty jako,,shovívavou pozici Ogórek…“ či ,, Ogórek, Korwin-Mikke a dokonce ani Kukiz“ jsou již naprosto nečeské.Nepřechýlená příjmení,zvláště samotná,bez křestního jména,zní v češtině strašně,doslova trhají uši !

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit