Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Ať žije naše nejskvělejší politická strana ze všech nejdemokratičtější a zastánce všeho pracujícího lidu i inteligence - naše slavná KSČM !!! To je volba pro slušné občany !
  • Trestní zákon č. 40/2009 Sb.,:
   § 403: Kdo ZALOŽÍ, PODPORUJE nebo PROPAGUJE hnutí, které prokazatelně směřuje k POTLAČENÍ PRÁV a SVOBOD člověka…
   § 404: Kdo VEŘEJNĚ PROJEVUJE SYMPATIE k hnutí uvedenému v § 403,..
   § 405: Kdo VEŘEJNĚ POPÍRÁ, ZPOCHYBŇUJE, SCHVALUJE nebo se SNAŽÍ OSPRAVEDLNIT nacistické, KOMUNISTICKÉ nebo jiné GENOCIDIUM nebo ZLOČINY nacistů a KOMUNISTŮ PROTI LIDSKOSTI…
   bude potrestán ODNĚTÍM SVOBODY až na DESET LET. A jelikož
   1) KSČ podporovala, propagovala a veřejně projevovala sympatie ke komunistické ideologii, veřejně popírala, zpochybňovala, schvalovala a snažila se ospravedlnit komunistické zločiny,
   2) KSČ(m) jako pohrobek KSČ PODPORUJE A PROPAGUJE ZRŮDNOU KOMUNISTICKOU IDEOLOGII, která prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, proto
   3) členové KSČ(m), její STOUPENCI a SYMPATIZANTI hlásající veřejně zrůdnou komunistickou ideologii, se dopouštějí trestných činů podle §§ 403, 404 a 405 TZ, za což jim hrozí až DESET LET ODNĚTÍ SVOBODY.
   • Četl jsi anonyme jejich programové prohlášení? Já vím, taková hovadina tě ani nenapadla, ale je dobré znát způsoby a záměry protistrany (nebo někoho koho zavrhuješ). *9*
   • Zákon č. 1/2013 Sb. O PROTIPRÁVNOSTI KAPITALISICKÉHO REŽIMU A O ODPORU PROTI NĚMU: Parlament konstatuje, že pravicové strany v Česku, jejich vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1990 - 2012, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot dělnické třídy, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními mafiemi a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího socialistického hospodářství mafiánským kapitalistickým řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.
    § 1 (1) Kapitalistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, a) nutil občany skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou vyhazovu z práce vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým, b) systematicky a trvale porušoval lidská práva ve zdravotnictví a sociální oblasti, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické a sociální skupiny občanů, c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy pravicových stran a jejích představitelů nad zákon, d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:
    * žalářoval je ve věznicích a úředně je přiděloval na nucené práce,
    * znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,
    e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
    f) spojil se s cizí mocností a od roku 2002 udržoval uvedený stav pomocí hrozby NATO.
    (2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří kapitalistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
    § 2 (1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na ideologii kapitalismu, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Česku od 18. listopadu 1989 do dnes, jako zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
    (2) PRAVICOVÉ STRANY V ČESKU JSOU ORGANIZACEMI ZLOČINNÝMI A ZAVRŽENÍHODNÝMI OBDOBNĚ JAKO DALŠÍ ORGANIZACE ZALOŽENÉ NA JEJICH IDEOLOGII, které ve své činnosti směřují k potlačování lidských práv a demokratického systému.
  • S KSČM na věčné časy a nikdy jinak !!!!
   • S KSČM a Pepponem do věčných lovišť a navždy. *12* *11*

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit