Přejít na výpis diskuzí

Hořící domy a nucený útěk: Mezi Rusy a Romy panují napjaté vztahy

8.7.2019 20:00
Jiří Just 32 příspěvků

Hrozí Rusku romské pogromy? Nejspíš ne, situace mezi romskou menšinou a ruskou majoritou je však napjatá. Její pozadí se ale nijak neliší od nevraživosti, jaká existuje i mezi Čechy a Romy.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Náhodou jsem měl staženou tuto historii cikánů:

  1417 - sněm v Landau prohlásil Romy za šiřitele moru a zrádce.

  -1427 - pařížský arcibiskup je exkomunikoval z církve.

  -1500 - Maxmilián I. je nechal vyhnat ze svého území.

  -1545 - Ferdinand I. je nechal vyhnat z území Čech.

  -1556 - ten samý panovník je povolil beztrestně zabít.

  -1560 - švédský arcibiskup je zakázal křtít.

  -1568 - papež Pius V. je exkomunikoval z církve.

  -1637 - byli vyhnáni ze Švédska.

  -1646 - Bernský dekret je dovolil beztrestně zabíjet.

  -1697 - Leopold I. je prohlásil za štvance a dovolil je
  zabíjet.


  -1721 - Karel VI. nařídil jejich likvidaci na celém území
  svého císařství.


  -1725 - Fridrich Viliam I. nechal všechny Romy nad 18 let
  na území Pruska oběsit.


  -1749 - je nechala vyhostit Marie Terezie.

  -v 17. století v Čechách oběšené cikány vystavovali vedle
  hranic pro výstrahu.


  -v 17. a
  18. století byli na ně v Holandsku pořádané hony.


  -v 18. století bylo v Dánsku zakázané cikány zaměstnat.

 • felix.julec

  >Rusové nemají Romy rádi<........,zatím co zbytek světa je miluje.Ti Rusové jsou ale nesnášenlivý národ.Dobrotrusové (jak říká Kubera) v našich mediích budou mít zase výživné téma na celý týden.

  • Marcelskrc

   Pokud jsme tu na ně zlí ať se seberou a táhnou tam kde se na ně těší.

 • POGROM - to je ruská národní tradice!

  Začali kdysi s pogromy proti Židům, 

  - pokračovali s pogromy proti "kulakům", 

  - teď si za cíl našli Cigány...

  • Marcelskrc

   No tak to se pleteš je to pogrom je naše práce a praktikoval jí už Karel IV.

   • Streicher by z Vás měl radost...

  • Myslíte ty proslulé pogromy v Haliči, před nimiž Židé utíkali za oceán? Nebo celkem nedávné pogromy v Jedwabném, Krakově či Kielcích?

   • Myslím to, co je zdokumentováno v knize "Körperstrafen in Russland" sepsané ruským historikem jménem N. Jevreinov, která byla vydána v Německu, kam emigroval a kde tato zvěrstva publikoval...

    • Marcelskrc

     Ano ale to se týká jejich pogromů ne evropských a západních.Přečti si to pořádně.

    • K největším pogromům na Židy docházelo na území Ruska a zejména Ukrajiny - i za doby onoho slavného SSSR. Masakr Židů v Oděse byl něco tak hrozného, že všichni  civilisovaní Evropané - včetně Němců - si nad ním odplivovali 

     Viz právě fotografie v té knize "Der Körperstrafen in Russland" od ruského autora Nikolaje Nikolajeviče Jewreinowa, kterou přeložili do němčiny Dr. SimonTocker a Dr. Andreas Gaspar -fotografickou dokumentaci stovek Židů v Oděse povražděných, svědectví těch co přežili i tupé vyjádření místních bolševických bossů.

     •  Poválečný SSSR nebyl Židům - kteří řádění nacistů přežili - nakloněn, sovětské orgány potlačovaly veškeré pokusy o připomínku obětí holocaustu v literatuře či postavení pomníků obětem. 

      V roce 1948, byl zavražděn Solomon Michoels - to už nebylo pochyb, že antisemitismus se stal v SSSR téměř oficiální politikou. 

      Nehovořilo se o židovských, ale sovětských obětech nacismu. Židovská kulturní činnost byla v rámci otevřeně antisemitské kampaně potlačena stejně jako existence dalších židovských institucí. Členové Židovského protifašistického výboru byli pozatýkáni a ve většině případů popraveni. 

      A toto řádění se přeneslo i na území  satelitů SSSR - viz proces se Slánským v ČSR a jiné podobné ... 

      • Vztah Rusů k Židům je nevraživý.Nesouvisí to s komunismem,je to důsledek židovské lichvy,která postihla masu těch nejchudších Rusů,jejichž špatná situace se pak stala nesnesitelnou.To se muselo stát někdy do poloviny 19.století,protože za války Rusko-Japonské už car s tímto odůvodněním odmítnul půjčku židovských bank,které půjčku podmiňovali zlepšením vztahu k Židům na Rusi.

       Většina Židů byla v Rusku soustředěna právě v Oděse.Carský režim i Ruský národ jim byli vysloveně nepřátelští a dodnes je v ruštině slovo Jevrjej nadávkou.

       V naději,že se opřou nenáviděnému carskému režimu a ruskému národu ,přidali se Židé na stranu bolševiků.Odtud a také podle kořenů komunismu(Marx,Engels,Lenin byli Židé nebo míšenci) pochází pojem židobolševismus.Za svou angažovanost se octli Židé na vrcholných místech v represivním aparátu bolševického režimu(např.Trockij,Jagoda).Stalin se Židy rád obklopoval a byla nebo měla být na Krymu vytvořena i židovská sovětská republika..Ke zlomu v neprospěch Židů došlo po válce,kdy se Západ stal nepřítelem SSSR a došlo na Marxe=Mordechaje,který v Židech(ač sám Žid)viděl symbol kapitalismu.Stalin začal na Židy podezírat a odtud vzešlo obnovení negativního postoje Rusů k Židům.

       Platí princip,že národ je historicky vzniknuvší pospolitost a ten kdo se do národa nevčleňuje,bývá z něj vyvržen.Na to věřící praktikující židé ,ale i jiné skupiny,třeba sudeťáci,nakonec doplatili a je to stejný problém jako s cikány.Majoritní společnost má sílu,kterou neudusí žádný zákon a dav pak něčí vinu nezkoumá.Tomu se říká lynč,pogrom,čistka nebo tak nějak.(Genocida je ale něco jiného,to už je činnost vyžadující logistiku,kterou může zorganizovat jen stát.)Naopak Židé ,nebo cikáni,kteří se včleňují tento problém nemají.    

      • Pogromy na Židy se konaly i u nás po nastolení bolševické nadvlády. Dokladem toho je, mimo jiné, proces se Slánským a spol., kde byl pouze jeden obviněný nežidovského původu. 

     • Marcelskrc

      No k největším docházelo ve Španělsku

    • Papír snese cokoliv. Už Mistr Jan Hus si na ci--gá--ny stěžoval a říkal o nich to, co dnes po Husovi okamurovci opakují, totiž že ci--gá--ni jsou geneticky zatíženi odporem k práci a že není větších vyčuranců , vyžírek a zlodějů.

 • Rusko opět potvrzuje, že je předvojem demokratického vývoje v Evropě, zejména proto, že se úspěšně brání diktátu zpovykaných menšin. Naopak u nás je tvrdě uplatňována diktatura menšin, jak sociálních či národnostních, tak i třeba sexuálních menšin. Takže máme ke skutečné demokracii ještě zatraceně hodně daleko.
  • To uměl Hitler taky, ty troubo, a podle tebe byl předvoj demokracie ?
   • V tomto smyslu byl, Vy chytráku. Nenechal prostě vyžírat státní pokladnu ci--gá--nskou menšinou.

 • Takhle se nic nevyřeší. Všichni ti Romové cikáni, prostě celé etnikum mělo dávno dostat prostor pro vlastní stát jako dostal Israel. Vždyť i ony vyloženě romské ostrůvky na jihu Slovenska byly bez problémů, pokud si žily svým životem.  A bude po problémech. 

 • Nalimst
  • Řekněme si to narovinu - v Evropě neexistuje národ, který by měl Romy jako etnikum rád. Sem tam se mezi nimi objeví bezproblémový jedinec, ale statisticky jako etnikum je nemá rád nikdo. Logicky jsou tedy pouze dvě možnosti.

   1) Buď jsou všichni Evropané od Španělů, Francouzů, přes Čechy, Slováky, Maďary až po Rusy odporní rasisté a nejen oni - mají s nimi konflikty i třeba Pákistánci v Anglii

   2) Chování a způsob života větší části Romů, je naprosto neslučitelné se zvyky a morálními hodnotami uznávanými drtivou většinou Evropské společnosti

   Všichni aktivisti a ochránci lidských práv by se měli, místo podávání žalob a cenzury názorů, zamyslet nad tím, zda platí bod 1) nebo 2). Je jedna zásadní odlišnost, která znemožňuje pokojné soužití Romů s kterýmkoli národem v Evropě.

   Typický představitel kteréhokoli Evropského národa se cítí ponížený, pokud by měl někoho požádat o pomoc, stát nevyjímaje. To, že by nebyl schopný se postarat o svou ženu a děti vnímá typický zástupce Evropanů jako hanbu, potupu a vlastní selhání. Naopak je hrdý na to, když od nikoho nic nepotřebuje, je hrdý na svůj dům, byt, je hrdý na to, že jeho děti něco vystudují nebo na to, že ovládají dobře nějaké řemeslo a dokáží se o sebe postarat. Snaha postarat se o sebe, o své děti a vychovat je "tak aby z nich něco bylo" je všeobecná. Nebudeme si nalhávat, že na lidi, jejichž dítě skončí na pracáku či ve vězení se nekoukáme skrz prsty - koukáme, neboť selhání dítěte považujeme za selhání rodiče. "Jaký otec, takový syn", "Jablko nepadá daleko od stromu". Vnímání úspěchu či neúspěchu jedince i skrze úspěchu či neúspěchu jeho dětí je to, co po staletí žene Evropskou civilizaci kupředu.

   Typický představitel Romské komunity žádné takové pocity nemá. Jeho chování je daleko bližší obecnému chování všech živočišných druhů na téhle planetě, které vědci definují jako snahu získat maximum zdrojů s co nejmenší námahou. Ohrazuji se předem, že by na tom bylo cokoli rasistického - jde o základní instinkt společný všem živím tvorům na planetě a dá se tedy říci, že s pohledu evoluce se Romové chovají přirozeněji, než my Evropané, kteří vynakládáme ohromné úsilí a dřeme se, místo abychom si chodili pro peníze na sociálku... Ač jsou Romové obecně málo vzdělaní, jejich kreativita jakým způsobem získat maximum zdrojů s co nejmenší námahou je až neuvěřitelná. U nás například mladé Romky označují za otce svých dětí některého starého vzdáleného příbuzného a po jeho smrti tak mají děti nárok na sirotčí důchody. Když není dost otců dědečků, tak si hrají na samoživitelky a opět vyždímají ze státu maximum. Nezřídka také předstírají mentální či tělesné postižení. Určitě mají i další finty, jak podojit stát, ale problém není v tom, co dělají, ale v tom, že za toto chování sklízí obdiv a úctu komunity, zatímco v komunitě Evropanů je takové chování pochopitelně odsuzováno.

   Konflikt mezi tím, co je přijatelné chování podle Evropských a Romských standardů je prakticky neřešitelný. Evropské elity sice pomocí zákonů omezují kritiku a snaží se jí kriminalizovat, ale to samozřejmě konflikt mezi tím co je morální chování podle Evropanů a co je podle Romů nevyřeší. Když zametete lejno pod koberec, tak sice není vidět, ale o to víc smrdí, se říká. To, že někdo jako já popíše v čem je chování romské komunity neslučitelné s chováním většinové populace žádné pogromy na Romy nerozpoutá - pokud se něco takového někdy stane, tak to bude právě vinou kriminalizace debaty a bezbřehé tolerance k chování menšin, které nutně vyvolá frustraci a nenávist u většiny. Nechali jsme si vnutit, že všechno je normální. Podle mé definice je normální takové chování či způsob života, který když začne praktikovat většina nebo významná skupina obyvatel nevede k rozvratu společnosti. Je normální jít a pokácet v lese strom? Samozřejmě že ne - pokud by to udělali všichni, tak by za pár let nebyly lesy. Je tedy normální žít ze sociálních dávek? Není - kdyby to udělalo jen 20% populace, tak stát zbankrotuje a společnost se utopí v násilí a bídě. Je normální mít 5-6-8 dětí? Není - růst světové populace je neudržitelný a Země je totálně přelidněná, což způsobuje devastaci přírody, ničení ekosystémů a vyčerpávání zdrojů. Začátek veškerých problémů je v tom, že jsme si nechali vnutit, že nic není nenormální a že nemáme právo požadovat po určitých skupinách obyvatel naší země i naší planety naše standardy chování - ty standardy, které daly vznik tak neskutečně úspěšné civilizaci, jako je právě ta Evropská. Mimochodem stejné standardy stojí i například za úspěchem Japonské společnosti, nebo nově se rozvíjející té Čínské a Vietnamské, zatímco všechny země, které mají odlišné chování se topí v bídě a násilí. Pro EU, politiky, neziskovky i novináře je problém vyřešen tím, že o něm zakáží mluvit a nyní už jsme ve fázi, kdy se soustředí jen na to, aby nás přesvědčili, že to lejno pod kobercem nesmrdí, ale voní a my máme mít radost, že ho máme:)

  • felix.julec

   Ad Nalimst xxx Každý parazit totiž nejprve vyhledá svého nositele,na něm se usalaší,pak je jen na "nosiči",jak s ním naloží.

   Pokud se nositel nechává vysávat,nic s tím nic nedělá,tak je to především jeho problém.Že se naší státní správě nepodařilo problém řešit zdá se,že není jen českým problémem ale evropským.

   Místo toho aby EU zaujala k této celoevropské problematice jednotné stanovisko,podporuje různými neziskovými organizacemi vyřvávání těchto bojůvek pod okny EP.A to je špatně.

  • Popisujete to přesně. Ne Romové (necigáni) jsou hrdí na to, co všechno dokázali svou prací pro svou rodinu vybudovat. Romové (cigáni) jsou hrdí na to jak dokázali ty ne Romy "ojebat" o dávky, byty a další ...

 • dante

  Najděte mi ve světě zemi kde nemají s cikány problémy--jeden čas se Český cikáni stěhovali na Nový Zéland když ale po čase zjistili že jen vytváří--getta-mají vstup do Nového Zélandu zakázaný jen v Česku se to musí tajit Demokraté totiž o cikánech stále lžou --pořád je za miliardy chtějí vychovávat a oni přitom rozumějí jen --represím--to kvůli nim má Policie heslo --Pomáhat a chránit--!!!

 • Marcelskrc

  Rus naštěstí nemusí dbát na nějakou korektnost a s Romem se vypořádá.

 • "Rusku chybí kladný Rom"

  .

  To je smutné, že tam není ani jeden. To naštěstí u nás je. Skoro každý řekne, že ho zná. Toho, který je pracovity, poctivý a začleněný. 

  • Ovšem skoro všechny tyhle kladné vychoval ten zprofanovaný minulý režim.Ten je vskutku postavil na roveň všem. Ovšem na rozdíl od dnešního i v těch přečinech.

  • dzixy
   😂😂😎

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit