Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Velice, ale velice hloupý člověk.

 • KIMCID

  POKUS NA ZŠ KARLOV

  Na ZŠ Karlov se týden učilo jako ve 30. – 50. letech 20. století!  Všechny děti 2. tříd i my, učitelky a asistentky, jsme se vrátily do starých dob a jeden celý týden jsme v rámci projektu učily jako za časů našich prababiček.    Děti se totiž dnes ve škole už zcela běžně setkávají se skupinovou, individuální, projektovou výukou, a proto jsme se rozhodly ukázat dětem, že to, co je nyní běžné, dříve děti nezažívaly.A jak nejlépe toho dosáhnout, než jim ukázat opak?Vystěhovaly jsme třídy, uklidily všechny obrázky, schovaly techniku, daly pryč vše, co bylo jen trochu zajímavé. Oblékly jsme se jako vážené slečny učitelkya připravily si nezbytné ukazovátko i rákosku.Rodiče byli naštěstí vstřícní a jako vždy nám velmi pomohli, když děti oblékli do dobového oblečení, na svačinu jim připravili chléb s máslem a nechali nás dělat naši práci, jejíž součástí byly i dobové tresty, jako třeba klečení v koutě.Po prvním dni jsme nemohly uvěřit tomu, že  všechny děti dokázaly celou vyučovací hodinu sedět s rukama za zády, nevykřikovaly, nedožadovaly se pozornosti, a dokonce tu svou udržely, ačkoliv se ani jednou neprotáhly, nevyskočily z lavice, nesoutěžily, ani nezpívaly. Zkrátka jen a pouze frontální vyučování. Výklad, poslech, psaní do sešitu.Najednou jsme neměly ve třídě jediné dítě s poruchou pozornosti.  Děti se hlásily, plnily úkoly, nezlobily a domů odcházely se slovy, že lepší výuku ještě neměly. Mnohé z nich to prohlašovaly i po celém týdnu takového vyučování.No a nyní nevím, jestli tedy dnes my učitelé neděláme něco špatně.  Ke každému přistupujeme individuálně, neustále se snažíme děti zabavit, upoutat je, zpestřit jim výuku, vše se jim snažíme podat zajímavě - a ony jsou pak šťastné za výuku bez toho všeho? V každém projektovém týdnu se snažíme o to, aby přinesl něco nového nám všem.  A závěr tohoto týdne?

  Děti mají rády pevný řád, vidí v něm jistotu a bezpečí! 

  CO DODAT ... ???Dodávám :K nežádoucím změnám docházelo i za minulého režimu ale žel a ke škodě  našich dětí, po "sametové revoluci" také. Osvědčené metody i osnovy učebních plánů byly očividně nekompetentními nařízeními "shora" měněny, opět bez diskuse se zkušenými učiteli !

  Byly vydány nové učebnice různé, mnohdy až pochybné kvality.

  K výuce jednoho předmětu se mohly používat různé učebnice.Celé školní kolektivy byly zařazeny do tzv."pilotních programů".Došlo k odtržení vazeb, budovaných v regionu po celé generace.Zákonitý řád byl  porušen a "pedagogové" z ciziny vzniklý chaos neřešili, ti si najednou s dětmi mohli v sedě - vleže hrát na kobercích, mezi opuštěnými lavicemi s bezchybnou konstrukcí schválenou normami!A jak reagovaly Výzkumné pedagogické ústavy ?...Řád-neřád, heslo "Změna je život" se v republice rychle vžilo, podobně jako "pitný režim", bez vyhodnocení, co dobrého, ale i špatného dětem přinese.Ten ovládl mysl i lavice, batohy, kabelky atd… Z dětí jsou vyráběni malí dospělí a v životě prosazují "změny", které mnohdy nejsou žádané ani jejich nejbližšími...Paní učitelky z Karlova navzdory myslitelům na ministerstvu zjistily to, co bylo ověřeno a dobře fungovalo po celé generace:Pevný řád vede dítě k sebekázni, udává mantinely v myšlení a je klíčem ke svobodě v lidské společnosti.

 • No konečně. 

  Projevy VK ml. patří možná tak na sraz bývalých pohraničníků a příslušníků VB, tam by mu jistě tleskali. Česká republika potřebuje, aby ji vedl člověk vzdělaný, inteligentní, který není napojený na privatizační mafiány a nenese jméno člověka, který organizoval Velkou kupónovou loupež a zrádcovsky a podle, zcela proti vůli vlastního národa, rozbil stát, který naši předci v roce 1918 založili a za který umírali na bojištích 2. sv. války a v gestapáckých mučírnách. 

  Tisa za rozbití Československa po válce pověsili.

  • KIMCID

   Přání otcem myšlenky

 • Pan předseda Fiala až příliš zdůrazňuje "blízký osobní vztah" paní poslankyně Majerové Zahradníkové a pana Klause mladšího.

  Osobně jsem raději, když mají k sobě lidé blízko, než když jsou věčně vypruzení jako pan Fiala s jeho ideologem Stanjurou. 

  A nakonec je to jen a jen jejich osobní věc a ani panu profesoru do toho nic není. 😀

 • Použil jste správný výraz. V Poslanecké sněmovně a Senátu nemáme ctihodné zástupce lidu a politiky - ale jen sbírku populistických aktivistů.

  To, co předvedla přeplácená netáhla v Senátu kolem osoby profesora Gerlocha a co předvádí teď s Klasem jr. je toho dokladem.

  Jako by nějaký školský výbor (o kterém většina z nás nic neví) a jeden poslanec byly schopni ohrozit základy demokracie.

  Nebo je to jen demonstrace síly a závistivé pomstychtivosti? 99% poslanců nikdy lidé nezvolili.

  Volili jen partaje a ty si dosadily poslušné loutky stranických sekretariátů. 

  Když někdo vybočí z řady, tak ho popravíme......Inu Česko....


  • To je právě ten základní problém současného režimu. Nejsou voleni individuální jedinci podle své kvalifikace, ale strany jako celek. Strany si tam poté dosadí poslušné d..mentní kývaly kteří sice ničemu nerozumí ale hlasují dle stranických instrukcí. A když strany mezi sebou vyhandlují systémem "něco za něco" vzniknou legislativní zmetky, podle kterých se nedá fungovat. A pak to dle toho ve státě vypadá. Je to stejná logika jako by na místo řidiče autobusu nebyl zvolen kvalifikovaný řidič, ale strana, která tam dosadí svého sice neřidiče, ale zato poslušného, který jezdí mizerně, nebezpečně, ovšem zcela dle stranických pokynů. Pak se ovšem nemůžem divit, že každou chvíli je autobus v příkopě nebo se zadřeným motorem. Prostě id..otský systém řízení.....

  • Jen pro pořádek - nebudu voličem nové strany pana mladšího Klause. 

   • Já ano

    • Samozřejmě, na to máte paní Blažíčková plné právo. 

   • Tak v tom se shodneme. Neznám sice blíž p. Klause jun., ale aby si získal mé sympatie, musel by dokázat, že je zcela jiný než jeho otec. Nehledě na to, že takové ty rychle vzniklé strany působí vždy dojmem, že jsou především zdrojem dobrých koryt díky podpoře oveček, kterým, kterým se něco slíbí. 


 • Zdá se mi, že se na politické scéně vytváří liga protiklausovských aktivistů, kteří věrni zákonům pokrytectví nechtějí dopustit, aby Klaus ml. svojí "nebezpečnou propagandou" bořil falešné mýty bruselských propagandistů.
  • Soudruha Vejprtského děsí jakési "mýty bruselských propagandistů", ale mýty moskevských propagandistů mu zjevně nevadí. Nic proti Moskvě ani proti Bruselu, jsou to hezká města a obě mají své zajímavosti.  

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit