Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • A kdo je největší dovozce?Agrofert!

  • Dovolím si vám připomenout, že Česká republika je členem t.zv. Evropské unie (EU) . To znamená, že potraviny, dovážené z jiné členské země EU, se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování nejsou potřeba žádná speciální povolení ani certifikáty. Stále ale platí, že potravina musí být bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy. 

   Zásada volného pohybu zboží a vzájemného uznávání se týká celého Evropského hospodářského prostoru, tedy navíc i Norska, Lichtenštejnska a Islandu a na základě rozhodnutí Rady pro přidružení Turecka k EU o implementaci závěrečné fáze Celní unie se jedná i o „dovozy a vývozy“ mezi členskými státy EU a Tureckem.

   Je zjevné, že v případě polského hovězího masa:

   1) Byl výrobek označen nesprávně (maso pocházelo z nemocných zvířat)

   2) Výrobek nesplňoval obecné závazné předpisy (obsahoval nežádoucí mikroorganismy)

   Kdo je dovozcem a jak velkým je irelevantní.  • .... a když někdo jiný než Agrofert doveze, tak se Agrofert zlobí.
 • Na deklarované "kroky" polských jatek Vám s dovolením, vážení dovozci kašle Bílý tesák.

  Kontroly jsou na místě a chrání to nejcennější, co máme - lidské zdraví. Co si kdo vezme na slibech? 

  • Zarážející je, že se mluví o "krocích polských jatek". Krokem polských jatek přece bylo nezákonné porážení nemocných zvířat a prodej jejich masa, nebo nedodržení hygienických předpisů a výrobního postupu - polská jatka tedy umí obejít nebo motivovat místní veterinární kontrolu. Důležité jsou přece kroky (i ústředních) kontrolních orgánů! Je zoufalé, když v rámci EU musí vnitrostátní kontrola příjemcova nahrazovat kontrolní orgán zodpovědný za kvalitu v místě (zemi) produkce.

   To je přímo proti "duchu" EU v oblasti volného pohybu zboží a služeb.

   Ostatně soudím, že Evropská unie selhává, kde může, a mát být opuštěna.

   Perlička na závěr: Na aféru s nedeklarovanou přítomností koňského masa v neuvěřitelném spektru masných výrobků se zapomnělo velice rychle, přestože v principu šlo o totéž.  

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit