Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • V tomto měli nadčasovou pravdu!

  Proletáři všech zemí, spojte se!             Komunismus – náš cíl

  V čele s KSČ za další rozvoj naší socialistické vlasti!   

  Ať žije naše dělnická třída!              Republice více práce to je naše agitace!

  Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb!


  Kdo nepracuje - ať nejí!

 • Ať se náhodou z těch komárů ještě 30 let po hadrovém mejdanu nezblázníte. To je najednou znalců komunistických realit, to by jeden ani nevěřil. 

 • Komunistické ideje mají předchůdce již v antice, v určitých myšlenkách křesťanství (uskutečňované přechodně v různých komunitách společenství majetku), vyložili ho myslitelé jako Tommaso Campanella (1568-1639) nebo v 18. století Gabriel Bonnot Mably či Francois-Noël Gracchus Babeuf. Jako významná politická síla se vynořily záhy po ustanovení moderního civilizačního paradigmatu, v první polovině 19. století a v rámci politické levice vznikla řada směrů socialistických hnutí lišících se jak pojetím budoucí rovnostářské společnosti, tak i navrhovanými prostředky k jejímu dosažení. Nejvlivnějšími teoretiky socialistického (dělnického) hnutí se stali Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních levicových organizací a vtiskli levicovému hnutí revoluční charakter: soukromé vlastnictví mohou vykořisťovaní zrušit jen násilím. V souladu s tím proběhla revoluce tzv. Pařížské Komuny 1871.

  1. otázka: Co je komunismus?     Odpověď: Komunismus je učení o podmínkách osvobození proletariátu.

  2. otázka: Co je proletariát?         Odpověď: Proletariát je ta společenská třída, která si vydělává na živobytí jedině prodejem své práce a nežije ze zisku z nějakého kapitálu; je to třída, jejíž blaho i zmar, život i smrt, jejíž celá existence závisí na poptávce po práci, tedy na střídání příznivých a nepříznivých hospodářských období, na kolísání nespoutané konkurence. Proletariát čili třída proletářů je zkrátka pracující třída devatenáctého století.

  3. otázka: Proletáři tedy neexistovali vždy?

  Odpověď: Ne. Chudé a pracující třídy byly vždy; pracující třídy byly také zpravidla chudé. Ale takoví chudáci a takoví dělníci, žijící v podmínkách, o jakých jsme právě mluvili, tedy proletáři, neexistovali vždy, stejně jako konkurence nebyla vždy svobodná a neomezená.

  4. otázka: Jak vznikl proletariát?

  Odpověď: Proletariát vznikl průmyslovou revolucí, která probíhala v druhé polovině minulého století v Anglii a která se od té doby opakovala ve všech civilisovaných zemích na světě. Tuto průmyslovou revoluci přivodil vynález parního stroje, různých spřádacích strojů, mechanického tkalcovského stavu a jiných mechanických zařízení. Tyto stroje, které byly velmi drahé a které si tedy mohli opatřit jen velcí kapitalisté, změnily celý dosavadní způsob výroby a vyřadily dřívější dělníky tím, že vyráběly zboží levněji a lépe, než je mohli zhotovit dělníci se svými nedokonalými kolovraty a tkalcovskými stavy. Tyto stroje daly průmysl zcela do rukou velkých kapitalistů a úplně znehodnotily nepatrný majetek dělníků (nástroje, tkalcovské stavy atd.), takže kapitalisté brzy měli v rukou všechno a dělníkům nezůstalo nic. Tak byl zaveden tovární systém ve výrobě látek. Když už byl dán popud k zavádění strojů a továrního systému, byl tento systém brzy zaveden i ve všech ostatních průmyslových odvětvích, zvláště v potiskování tkanin, v knihtisku, v hrnčířství a v kovoprůmyslu. Dělba práce mezi jednotlivými dělníky se prohlubovala, takže dělník, který dříve dělal na určitém kusu celou práci, dělal nyní jen část této práce. Tato dělba práce umožnila vyrábět výrobky rychleji, a tím levněji. Omezila činnost každého dělníka na nějaký velmi jednoduchý, neustále opakovaný mechanický úkon, jejž mohl stejně dobře, ba dokonce mnohem lépe vykonávat stroj. Tak se všechna tato průmyslová odvětví, jedno po druhém, dostala pod nadvládu páry, strojů a továrního systému, stejně jako se to stalo s přádelnictvím a tkalcovstvím. Tím se však zároveň dostala úplně do rukou velkých kapitalistů a dělníci přišli i zde o poslední zbytek samostatnosti. Ponenáhlu se pod nadvládu továrního systému dostávala stále víc nejen vlastní manufaktura, nýbrž i řemesla, protože i zde velcí kapitalisté vytlačovali malé mistry tím, že zřizovali velké dílny, v nichž se ušetřilo mnoho nákladů a v nichž se rovněž mohla práce značně rozdělit. Tak jsme dospěli k tomu, že v civilisovaných zemích je zaveden tovární systém, skoro ve všech pracovních odvětvích, že skoro ve všech těchto odvětvích vytlačil velký průmysl řemeslo a manufakturu. — To přivádělo dosavadní střední stav, zvláště drobné řemeslnické mistry, stále víc na mizinu, tím se úplně změnila dosavadní situace dělníků a vytvořily se dvě nové třídy, které ponenáhlu pohlcují všechny ostatní.

  • Hlupáku KIMCIDe, krást nicky je zoufalé.
 • fero

  Být
  komunistou ve 21. století, to neznamená hlásit se k určité politické orientaci,
  to znamená patologický psychický defekt, paranoidní nazírání světa, anebo
  asociální postoj deprivanta realizujícího se negativním způsobem. Dnešní
  stalinisté nejsou žádní pomýlení idealisté, nýbrž sektáři, naprosto imunní vůči
  logickým argumentům i historickým faktům; satanisté obdivující a uctívající
  zlo. Proto jsou nepoučitelní. Proto jsou spíše objektem pro psychiatra či
  démonologa, než partnerem k diskuzi.   I
  Magda Goebbelsová byla schopnější sebereflexe než bába Semelová s Grebeníčkem,
  Skálou a Filipem či Zjuganovem, jestliže prohlásila: "My, elita třetí říše, musíme nést následky. Požadovali jsme po
  německém národu nemožné a s jinými národy jsme jednali s nesmlouvavou krutostí.
  Za to se nám vítězové tvrdě pomstí. Všichni ostatní mají právo žít, my ne.
  Selhali jsme."
  (Magda Goebbelsová, březen 1945)   S
  trochou nadsázky už zbývá jen, aby s. Bureš zorganizovat za pomoci Okamůrových
  národovců a soudruhů z KSČM znova LM, které by s tou nenáviděnou
  "kavárenskou elitou" udělaly krátký proces jako za onoho památného Února.
  Ochotných "milicionářů" by se i dnes našlo dost, byť asi spíše
  virtuálních – horujících zatím jen per huba. Však už dávno se z virtuální žumpy
  ozývají hlasy, že je třeba "havloidy" či "kavárnu" (tj.
  všechnu intelektuálskou verbež) poslat k lopatě, do dolů, jako to kdysi provedl
  truhlář Kléma ..... 
  Samozřejmě,
  časy se mění a tak je tu rozdíl - ve formě. Protože doba pokročila, novou vývojovou etapou tzv. "socializmu" je
  kleptokracie (úspěšně rozvinutá již v RF, ostatně Rusko bylo vždy vzorem našich
  třešničkářů); ale jako ve 48., i tentokrát se znovu (byť oklikou) dostávají k
  moci komančové ... ať již přestrojení, anebo s třešničkami na klopě :)
     Ovar se stává plnohodnotnou inkarnací truhláře Klémy, jen
  namísto vodky se na Hradě podává becherovka. 
  V osobě Babiše, jakoby se antidemokratické hnutí vracelo ke
  svým kořenům. Dvojroli policejního špicla Marxe i fabrikanta Engelse dnes hraje
  agent-miliardář bojující za sociální jistoty a práva proletariátu. Po boku komunistů (kteří rozkradli a zplundrovali tuto zem
  ekonomicky i mravně) očišťujíc společnost od korupce a morálního marastu. Po boku oportunistického japonského populisty, nenávistných
  xenofobních "euroskeptiků", antiklerikálních revanšistů a proruské
  páté kolony usilujíc o "návrat k evropským tradicím a křesťanským
  hodnotám". Není ale divu, že Gottwaldovým a Husákovým pohrobkům znovu narostl hřebínek, když vidí
  sebevědomé komunisty opět v nejvyšších patrech politické representace a v čele
  korporací namísto v propadlišti dějin (čímž nemyslím nějaké řadové členy bývalé
  KSČ, nýbrž šmejdy, kteří se ke komunistické ideologii dodnes hrdě hlásí, resp.
  byvší nomenklaturní kádry, nyní představitele transformovaného Bratrstva rudé
  pracky).  Jsem
  ochoten věřit, že nám dnes snad opravdu nehrozí znovuzřízení komunistických
  koncentračních táborů, ostnaté dráty na hranicích, zavedení výjezdních doložek
  a všeobecné pracovní povinnosti (hlavně však díky tomu, že někdejší
  nomenklaturní kádři a pohlaváři StB přesedlali na byznys a nehodí se jim do
  krámu restaurace někdejšího reál-socialismu). Zkušenosti z Ruska či Běloruska
  však ukazují, že i dnes se lze obávat hrubých zásahů do občanských svobod,
  včetně represí vůči opozici (byť dnes pro nás nepředstavitelných), dostane-li
  se k moci kleptokracie (kterou představuje Babišova bezskrupulózní parta),
  ignorující demokratické principy a vymaněná zpod aspoň nominální kontroly
  mezinárodního společenství. Zároveň nemám ovšem nejmenších pochyb o tom, že
  zatvrzelí stalinisté – obdivovatelé Kima, Stalina, Gottwalda a Che Guevary −
  jako ježibaba Semelová, s. Skála či s. Grebeníček − jsou kdykoliv ochotni
  zaprodat republiku Ruskému impériu a dosud si nenechali zajít chuť vypořádat se
  s buržuji (čti s opozicí) po čekisticku … a není jejich zásluhou, že k tomu
  zatím neměli možnost.   Pro
  zapomnětlivé občany, kterým již Alzheimer či marxistická nostalgie zatemnila
  paměť (a dementní mladé komsomolce s portrétem sadisty Che Guevary na tričku)
  doporučuji aspoň návštěvu mých tematických alb na FB!  Třeba
  alba "BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA": https://www.facebook.com/fero.hrabal/media_set?set=a.502456976461054.114553.100000902690635    nebo
  „HISTORIE KOMUNISMU A FAŠISMU V OBRAZECH“: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.383584595014960.92110.100000902690635&type=3&l=a47f9c228b   

 • kerim24

  ...drazí soudruzi váš dnešní povolební problém s úbytkem volebních preferencí spočívá v tom, že jste se rozhodli podpořit svého bývalého estébáka a komunistu který na vás a na vaší stranu která mu důvěřovala že na vás v roce 1989 po sametovém puči plivnul a otočil se k vám zády.....a věřte tomu drahzí dnešní bolševici že skalní soudruzi a jejich potomci kteří chovali k vaší straně jakous takous důvěru tak vám ochladli...protože dát se do holportu se zrádcem komunistické strany a jejích ideálů je neodpustitelný hnus a zrada na vašich voličích...

  jste stále blbý jakešovsky blbě důvěřivý strejcové...ale když lejno vím nebo si nejsem jist tak se poradím...ale ti vaši poradci stojí asi také za velkou vyliž zadek 

  …..a věřte tomu kdybych byl komunista tak bych po volbách kdy jste se dali dohromady s tím vaším bolševickým zrádcem Babišem a do vzájemné spolupráce a do jeho parlamentní podpory….tak bych s té vaší komunistické strany OKMAMŽITÉ odešel....naštěstí nemusím nikdy jsem tam nebyl a nebudu ! 

  ČEST VAŠÍ PRÁCI

  • KIMCID

   No vidíš a jako starej komundira jsi se rozloučil. Holt některé věci nemůžeš zapomenout 😂😂😂

 • Nabízíme půjčku až 100 000 000 Kč ...Obchodníkům nabízíme půjčky;
  dělníkům; státní zaměstnanci, nezaměstnaní, důchodci a studenti. Výhodná
  úroková sazba a splatná v závislosti na výpůjční lhůtě. Kontakt: borut.martin@gmail.com  / Whatsapp  +33644684281


 •                       Bez Ksč se ztratí lidskost a záruka prosperity"

  • Jak je v Bohnicich...?

  • KSČ (KSČM) a lidskost?

   KSČ (KSČM) a prosperita?

   Oheň a led jsou si bližší...

 • Komunisté prznili tuto zem od roku 1945 (ano od roku 1945 - rok 1948 byl jen vrcholem bolševického puče mj. s vraždou Jana Masaryka) - do roku 1989 opravdu důkladně!

  Ekonomickou nekompetentnost potvrdili už "měnovou reformou" v roce 1953 - ta měla za účel především okradení občanů o jejich úspory (jen se podívejte, v jakém kursu - a do jaké výše hotovosti - se měnily peníze na poštách a v jaké výši v bankovních domech, včetně tehdy Československé spořitelny - zůstatky na účtech státních organizací a JZD III. a IV. typu se přepočítávaly v poměru 5:1.- zůstatky na účtech soukromých osob se přepočítávaly v poměru 50:1. Bolševičtí papaláši o této zradě pracujících věděli předem, výhodně investovali a pak se zbytku národa vysmívali! 

  A není divu, že se dělníci v té době bouřili - viz masakr dělníků plzeňské Škodovky Lidovými milicemi a esenbáky z Prahy - velká vlna  protestů v Plzni byla vyvolána právě touto měnovou reformou v r. 1953

  Zaostávání ve vzdělanosti, kádrová politika (vymezování se proti těm opravdu  úspěšným rodinám z minulých let, ne-li staletí) a s ní spojený odchod těch opravdu schopných do ciziny (podle slov těch bolševiků "na západ") - to vše vykonalo své.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dvě generace - nejméně - bude trvat, než dojde k nápravě!

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KSČ měli v roce 1989 prohlásit za zločineckou organizaci a zakázat - jako se to po roce 1945 stalo s NSDAP v Německu

  • Vždyť máme zákon, podle kterého je KSČ organizace zločinná a opovržení hodná. A přesto je v parlamentu. Díky tuposti stáda.


 • Ať žije a vzkvétá Komunistická strana Čech a Moravy, nositelka pokroku a Míru ve světě!

  • fero

   už i v Bohnicích mají přístup na internet - pokrok

   • KIMCID

    Určitě jinak bys nám tu nepsal.

   • Asi ano jinak by si tady nepsal.

  • T.ů.ů.d.l.e. ...

 • Komunisti jako obvykle znají třídního nepřítele: "Ano, toto je nepřítel pracujícího lidu! Toto je ten vyvrhel! Samozvanec! Ztroskotanec! Potrestejme ho! Kamenujte ho! Za všechno může, my za nic, my jsme ti dobří. Zabavme pro nás majetek, ať my máme, na darebáka naplivejme a popravme ho! My víme, kdo je vyvrhel! Je to přece každý, na koho ukážeme MY dobří a hodní komunisté prstem! Každý, kdo se nám nelíbí, bude potrestán, nasadíme na něj naše hodné a dobré mafiánské a estébácké struktury a ty s darebáky zatočí! My uděláme tu správnou cenzuru a propagandu! Pracující lid se bude mít dobře a bude mít blahobyt, tak jako to přece bylo! Kdo řekne, že se nemá dobře a že nemiluje na věky věčnou komunistickou stranu dobra, bude tvrdě potrestán, máme na něj Gre-be-ni-čka a jiné uvědomělé estébácké mlátičky a ty zatočí s darebáky! Pamatujete přece na dobré soudruhy, masové vrahy: Lenina, Stalina, Gottwalda a další - pohleďte třeba na Severní Koreu. Tam se mají lidé dobře a kdo řekne, že ne, tak ho potrestáme. Zavraždíme zlého třídního nepřítele, nejprve ho ale pošleme do gulagu, a pak rozdáme vám hodným, bude z čeho brát. Dejte nám vaše hlasy ve volbách, jednomyslně bude zvolena NAŠE VAŠE strana a my určíme, kdo je darebák a třídní nepřítel! Ten za všechno může! Popravme ho! To my jsme dobří a oni zlí a kdo s tím nesouhlasí, ten bude krutým způsobem umučen k smrti NÁMI, pracujícími hodnými a dobrými lidmi! MY VŠICHNI chceme pro NÁS blahobyt a ONI jsou ti zlí darebáci, musíte je potrestat, ano, VY, NAŠI příznivci, VY je musíte potrestat a MY, dobře z nakradených peněz zaplatíme NAŠI VAŠI popravčí četu! A dejte si pořádně pozor, abyste se NÁM/VÁM neznelíbili i VY, to bychom VÁS taky MUSELI TVRDĚ POTRESTAT!"

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit