Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Vodomil
  Právě tento případ ukazuje, jak je důležité rozlišovat mezi národností a státní příslušností každého subjektu. Proto Arab narozený ve Štrasburku, který vraždil na vánočním trhu, nemůže být Francouz. Ani ten Afghánec s německým občanstvím. Ano, má státní příslušnost, ale je to Arab nebo Afghánec. Proto ten rozdíl národnost/občanství - nationality/citizenship. U nás přece také máme české občany cikánské nebo ukrajinské národnosti atd.
 • wolfcastIe

  Děkujeme panu prezidentu ČSR Edvardu Benešovi za sepsání Dekretů!

 •  

  Nález ústavního soudu České republiky:

  Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše jsou právně v pořádku!

  1995 Předseda Ústavního soudu České republiky: JUDr. Kessler v. r. 

  • Dekrety jsou třeba v pořádku ale tady jde o to na koho se aplikovaly Lichtenšteini totiž nikdy nebyli Němci a proto se na ně neměly vztahovat , takže by jim mělo být vráceno co jim tím pádem bylo neprávem zabaveno , navíc žádají zpět pouze tu část majetku která zůstala v rukou státu .
  • Dekrety Eduarda Beneše nejsou dekrety presidenta republiky. On při jejich vydávání totiž presidentem nebyl. Presidentem byl JUDr. Emil Hácha, kterého nechal Beneš zemřít v kriminále. Beneš byl zvolen presidentem až na jaře 1946.

   Ty dekrety jsou svinstvo, proti kterému protestovali představitelé západních mocností. Marně. Beneš vykřikoval, že je stejně prosadí za pomocí Stalina.

   Jinak Beneš byl zakrslé postavy a zjevně tedy trpěl napoleonským komplexem.Také se o něm traduje, že donášel Stalinovi.

   • Tyto dektrety byly a jsou následkem politiky Německa od r.1937 vůči tehdejší ČSR a odsun je též následek politiky Německa , takže dekrety byly poplatné své době a platí stejně jako mnoho jiných dokumentů a představitel Velké Británie tyto dekrety schválil a díky své prozíravosti máte ve středu Evropy již několik desetiletí mír!!!!Taková malá fantasy co by se dělo kdyby padla zeď v Berlíně a zde by bylo 2 mil.Němců kteří by chtěli logicky do západního Německa , v té době bylo Československo ve Waršavské smlouvě a situace by možná zavinila třetí světovou.Musíte semknout před vizí člověka jako byl Winston Churchill a ten dávno věděl že nacismus je daleko horší než komunismus!!!

   • Vodomil
    Funguješ zde pod nickname Občan. Přiznej se, že se jmenuješ Bürger!
   • Prezidentem byl

    • Presidentem byl Beneš do 5.10.1938 kdy abdikoval a 22.10.1938 emigroval do Velké Británie. Presidentem ČSR byl parlamentem zvolen Dr. Emil Hácha.

     Beneš působil v zahraničí jako vedoucí odboje, nikoli jako president.

     Na presidenta si Beneš "hrál" od dubna 1945, ač jím nebyl. Potvrzen ve funkci byl teprve 28.10.1945 a znovu zvolen 19.6.1946.

     Ty své dekrety vymýšlel za války. Prosadil, že 3 miliony Čechoslováků mluvících německy byly postaveny na roveň zrádců a kolaborantů a byli deportování (vyhnáni - Vertreibung) z vlasti svých předků do Německa. Když mu to západní mocnosti rozmlouvaly tak vyhrožoval, že to stejně udělá za pomoci Stalina a tak jim nezbylo než to vzít v Postupimi na vědomí.

     ČSR se tak stala zemí, kde došlo k etnickým čistkám (nepočítaje Polsko, kterému bylo přiděleno východní německé území, ale muselo za to odstoupit CCCP své východní území). Na východě Francie (Alsasko, Lotrinsko)  a na východě Belgie se lze dodnes domluvit německy.

     Beneš tak prosadil své rasistické názory o tzv. "československém národě" a původní německy mluvící obyvatelé (celá třetina, víc jak obyvatel mluvících slovensky) byli považování za "národnostní menšinu". To mělo takovou "logiku" jako kdyby Češi byli označeni za česky mluvící Rusy a byli "odsunuti" do CCCP. Ostatně Brežněv tím vyhrožoval.

     A k jakým zvěrstvům při tom "odsunu" docházelo na občanech ČSR, kteří se "provinili" pouze tím, že jejich mateřským jazykem byla němčina, o tom je dost dokumentů a literatury a žijí ještě pamětníci.

     • Vodomil
      Tebe ten Benesch nenechá spát ani těch 70 letech po jeho smrti. 
     • Vodomil
      Zajeď si do toho Alsaska. Trávil jsem tam v okolí Colmaru a Kaysersbergu dovolenou. Monsieur Mueller už umí německy jenom koukat. A jeho dcera ani to ne.
     • Karel

      Za ty excesy poděkujte především Henlajnovi s přihlášením Českých Němců k velkoněmecké říši a Hitlerovi který po Mnichovu tvrdil "že noha německého vojáka nevstoupí na území zbylého Česka"(tím tuto "smlouvu" anuloval) a svým spoluobčanům kteří předtím vyhnali Čechy žijících na území tehdejších "sudet". A nemalému utrpení a vyvražďování Českého obyvatelstva během světových válek proti tomu jsou nezákonné praktiky při odsunu sudetských Němců jen Čajíček. 

       A také způsobili díky válce že Stalin okupoval naši zemi a narouboval zde "svoji ideologii" a my 40let "trpěli" fantasmagorickou představou o dobrém, bezúhonném a pracovitém občanovi.

      • To už bylo pozdě, to se mělo řešit hned po r. 1918. Zajímavé, že území obývající německy mluvícími Švýcary se nestalo součástí Hitlerovy 3.říše.

       • Reakce na příspěvek:

        Švýcarsko celou válku ssralo magi v kostkách , stejně jako Švédsko aby si soudruh Adolf na ně nevzpoměl a nebyl s nima hotovej do 60 minut , ale ono to zlato ukradené v celé Evropě (a nejenom židům) holt dělá své protože nacisté si rozhodně od 43 nemysleli že vítězně projdou do kolaborantského Irska a na Kurilech se budou objímat s Japonci ,tak to vypadalo možná v 40 , zadní vrátka byla otevřená neb Švýcarsko se nikdy neptá na původ peněz a mnoho lumpů nejenom z 2 války si prostě svoje nakradené zlato už nikdy nevyzvedne , takže určitě banky ve Švýcarsku nehledají potomky nacistů , islamistů , komunistů a nevím čeho ještě .

     • Beneš také patřil k těm, kdo odmítli kantonální uspořádání ČSR po vzoru Švýcarska podle jazykových oblastí (němčina, francouzština, italština, rétorománština) a německy mluvící Čechoslováci se tak stali "cizí národnostní menšinou. A to také přispělo k následnému zabrání Sudet Hitlerem.

      Beneš kolaboroval se Stalinem, přesvědčoval představitele západních mocností, že prý CCCP pod Stalinem směřuje k demokracii (?!) a že ČSR bude "mostem" mezi "východem" a "západem".

      Přesvědčil také západní mocnosti, aby nebyla otevírána jihovýchodní fronta a bylo to "přenecháno" Stalinovi.

      Dokonce se objevily zprávy, že Beneš údajně kolaboroval se Stalinem. Prý mu byla podstrčena jakási falešná zpráva, kterou se od něho Stalin dověděl.

      Jeho náklonností a kolaborací s CCCP také bylo, že ke konci války sám odletěl sám do CCCP vyjednávat se Stalinem a přitáhl po válce do země od Východu s rudou armádou. Umožnil také komunistům uchopit moc v zemi. A nejspíš i to přispělo k jeho smrti v 64 letech na diabetes. V takovém případě ovšem stačilo dodat mu v jídle víc cukru nebo omezit injekci insulinu...

      • Vodomil
       Kantonální uspořádání odmítali samotní "čeští" Němci. Je jen třeba si prostudovat historické prameny. Jejich cílem bylo vytvoření Deutschböhmen a připojení buďto k Německé říši nebo k Deutschösterreich..
     • To je zase hovadina, prezidentem byl, Prozatímní státní zřízení je zřejmě nad tvé duševní schopnosti!

 • Benešovi dekrety platí. Pro všechny platí.

  • Nositeli vulgárního nicku, doporučuji seznámit se nejprve s těmi dekrety a okolnostmi jejich vzniku. Je to právní paskvil vydaný soukromou osobou, která si hrála na presidenta, kterým nebyla. A ten na jehož základě byli německy mluvící Čechoslováci deportováni ze své vlasti je dokonce rasistický paskvil srovnatelný s nacistickými protižidovskými zákony. Především ale, ty dekrety byly určeny pro JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ, dnes už nelze deportovat ze země někoho jenom proto, že doma mluví německy.

   • Vodomil
    Zdá se, že na tebe zapomněli, když dávali dohromady ty ešalony deportovaných. 
   • Já to říkám furt, ty si hlava Sajmone! Havel nebyl prezidentem, to jo!

 • Ty Benešovy dekrety jsou právně neplatný paskvil. Beneš odstoupil z funkce když to svým nacionalismem a rusofilstvím přivedl až k Mnichovu a legálně zvolený parlament ČSR zvolil presidentem ČSR JUDr. Emila Háchu.

  Když skončila WW2, tak Beneš přitáhl s ruskou armádou od východu a začal si hrát na presidenta, kterým nebyl a vydával ty své rasistické "dekrety": "Občané německé a maďarské NÁRODNOSTI, jakož i zrádci a kolaboranti..." Byli zbaveni občanských práv, majetku, práva pobývat ve své domovině a byli deportování ("odsunuti") do Německa. 

  Beneš se stal legálně presidentem ČSR teprve na jaře 1946, kdy byl zvolen řádným čs. parlamentem.

  Konfiskace majetku a vyhnání německy mluvících Čechoslováků z domoviny své a svých předků bylo protiprávní svinstvo.

  • Skopčáci tak vlastně na vlastní kůži jenom zažili to, co po vítězné válce plánovali pro Slovany, totiž odsun. Za vlastizradu mohli dopadnout i hůř. 

   Za to, na čem se podílela drtivá většina Němců to asi byla přiměŕená reakce. Jak už napsal někdo přede mnou, pokud byli Češi někdy v něčem jednotni, pak po válce v názoru, že po německých krutostech už s nimi nechtějí žít v jednom státu. 


 • Karel

  No nevím ale pandořinu skříňku s navrácením

  (byť jen státního a církvemi obhospodařovaného majetku),

  otevřel Pan "Plzeňský právník"  Benda,

  který přehlédl, nejen dekrety Františka Josefa o církevní Matici(která platí dodnes) a pana Masaryka z pozemkovou reformou v roce 1917, ale i rozhodnutí demokraticky zvoleného parlamentu v roce 1947 (církve obhospodařovaly už jen 5000 hektarů státních pozemků) protože se věc nestačila administrativně realizovat a církve "obhospodařovaly" 20 tisíc hektarů státní půdy, které měli předat jiným subjektům do vlastnictví, zejména malorolníkům kteří na půdě pracovali.

  Pak přišel únor 1948.

   Snad jen že u nás neplatí precedens jako v Anglosaském právu, protože soudci rozhodují podle toho jak se vyspí, a na obviněného se občas podívají i přes staženou roušku politické příslušnosti. 

 • Babiš je Slovák, čili spojenec Hitlerovského Německa. Podle Benešových dekretů měl být jeho majetek už dávno zabaven.
  • Na to zákony jsou , a všichni zapomínají že né za Havla se rozbilo Československo ale v r.1939 14.3. Slováci rozbili Československo a znovu v 91-92 , ale dnes to neradi slyší a od 1.1.93 mají svůj štát a dnes se sem serrrou jak kdyby jim to patřilo , včetně čoboláka Babiše.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit