Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit


 • Náboženský rasismus:   1.-židovský rasismus,sionismus-Základ židovského rasismu vychází
  z judaismu,židovského náboženství,které se udržovalo ústní tradicí až v r.
  375-499 AD byl zapsán Babylonský Talmud,v němž nalezneme brutální a zvrhlé vývody,které
  jsou stále oživovány ortodoxními rabíny: -              Lidskou bytostí s lidským tělem a duší je
  výhradně Žid. Nežid není člověk,nýbrž dobytek (Gemara Kiddushin 68a,dále Metzia
  114b )s bezcennou duší (rabín Shneura Zalkán)-
  Vražda Nežida  není hříchem, jeho maso
  je jako maso oslů a kůže jako kůže koní.
  (Ab .Zarah ii.1)-
  Nežidé nespadají pod ochranu zákona a Bůh vydává jejich peníze
  Izraeli(Baba Kamma 37b)- Židé
  mohou používat úskoky a lži k obelstění Nežida (Baba Kamma 113a)-Všechny děti Nežidů jsou zvířata (Jebamoth 98a)-Co Žid získá krádeží od Nežida,může si ponechat (Sanhedrin 57a)-  
  Pohan nemůže vznést obvinění z podvodu,protože je řečeno „svému
  bližnímu“(Lev.25:14)Když však pohan ošidí Izraelitu,musí přeplatek vrátit podle
  našich zákonů,protože práva pohana nesmí převyšovat práva práva Izraelity.(the
  code of Maimonides,Book 12,Tje book of Acquisition)-      
  Ale v městech těchto národů,které ti dává Hospodin,tvůj Bůh do
  dědictví,nenecháš na živu naprosto nikoho.(Deuteronomium 20:16) Podobná
  přikázání ke genocidě jsou: (Izajáš 34:2-3),(Jozue 10:37),(Jozue 10:32) ,(Deuteronomium
  7:5-6 )(Jozue 6-21)- Ježíš
  Kristus byl šarlatán,svůdník páchající zlo a měl pohlavní styk se svým oslem:
  Talmud,Sanhedrin(1935)105a-b.p.717.- Panna
  Marie byla ku.va: Talmud,Sanhedrin(1935) 105a-b.p.726-Když
  je Žid v pokušení páchat zlo,měl by jít do města,kde ho nikdo nepozná a
  páchat zlo tam(Moed Kattan 17a)- Vy
  Židé jste zváni lidmi,avšak národy světa –Nežidé-se nazývají
  zvířaty(dobytkem)(Baba Mezia 114b)-Při
  vraždě Nežida Židem trest smrti neexistuje (Sanhedrin 57a)-I
  nejlepší z Nežidů musí být zabiti (Babylonský Talmud)-Když
  Nežid udeří Žida,musí být zabit.Udeřit Žida je jako udeřit Boha.(Sanhedrin 58b)-Když
  dobytek Žida trkne dobytek Nežida,není za to zodpovědný,ale když dobytek Nežida
  trkne dobytek Žida,musí za to zaplatit v plné výši.(Baba Kamma 113b)-Nežidé
  mají raději sex s krávami (Abodah Zarah 22a-22b)-Proto
  nedávejte své dcery jejich synům a jejich dcery neberte pro své syny!Neusilujte
  nikdy o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich!Buďte rozhodní a budete
  užívat dobrých darů země a navěky ji podrobíte pro své syny.(Ezdráš 9:12)- Ježíš
  vstal z mrtvých a je trestán v horkém,vařícím kalu.Každý,kdo se
  vysmívá slovům židovských mudrců a zhřeší proti Izraeli,bude vařen
  v horkých výkalech.(57a Gittin)-     Křesťan,který
  studuje Tóru a ostatní židovská Písma,propadl -smrti,protože je psáno,je to naše
  dědictví,ne jejich.(Sanhedrin 59a)-          Když
  Žid najde předmět ztracený Nežidem,nemusí ho vrátit (Baba Kamma 113b,Baba Mezia
  24a)-Bůh neušetří Žida,který vdá svou dceru za
  starého muže nebo si vezme ženu svého syna nebo vrátí ztracenou věc Nežidovi
  (Sanhedrin 76a)-Nejlepší z Gójů musí být zabiti:rabín
  Simon Ben Kochan v Židovská encyklopedie 1907-Názory habadu od rabína Shneura
  Zalmana:Nežidé pocházejí z odpadu,tak jako plev je více než zrna…všichni
  Židé jsou od narození dobří,všichni Nežidé od narození špatní.Nežid je bytost
  dědičného zla,svou bytostí podřízena Židům. Duše Nežidů jsou z úplně
  rozdílného a podřadného pořádku.Jsou absolutně zlé,bez jakýchkoliv
  vykupitelských kvalit.)- Mores Hess,učitel Karla Marxe 1862 Řím a
  Jeruzalém: Žid musí být především Žid a až potom člověk.-                Ilja Ehrenburg- vydal rozkaz ke
  znásilňování německých žen a vraždám žen a dětí.Jinde říká: Němci nejsou lidské
  bytosti,nic nám nepřináší tolik radosti jako německé mrtvoly.(citace
  z knihy Anatom Goldberg: Ilja Ehrenburg)-Talmud vybízí ke genocidě a zotročování jiných národů.Pojem
  „bližní“ nezahrnuje Nežida ,bližním je výhradně Žid a v tomto smyslu je
  vnímáno celé desatero přikázní,tj netýká se vztahu mezi lidmi,nýbrž jde o
  závazek výhradně mezi Židy,který ve vztahu k Nežidům neplatí . Následkem
  toho bylo misantropické jednání Židů,které vyústilo v odpor a první
  pogromy. Tento biologický výklad Talmudu je i dnes hlásán ortodoxními rabíny
  (např.Simcha Cohen,The Jewish Press,Halachic Questions,nebo nař. Rabín Shneur
  Zalman.),přičemž ortodoxní sionismus má podporu státu Izrael.  V roce 1975 Organizace spojených národů schválila rezoluci UN
  3379,která odsuzuje sionismus jako rasismus.V rezoluci se uvádí: „Jakákoliv
  doktrína rasového rozlišení nebo nadřazenosti je vědecky falešná,morálně
  zavrženíhodná ,sociálně nespravedlivá a nebezpečná.“    z hlediska vývoje rasismu je židovský sionismus
  první a nejstarší ucelený rasistický koncept,který nese všechny základní
  rasistické rysy-biologická nadřazenost jedné rasy,její majetková privilegovanost,
  dehonestace všech ostatních ras,které je třeba zotročit nebo zabít,omezení
  reprodukce na vlastní rasovou skupinu ,oprávněnost  genocidy vůči jiným národům a etické principy
  ve vztahu k vlastním na úkor cizích.


     •                                                
         
   Antisemitismus:   Reakce na židovskou  misantropii nazývá se antisemitismus(pojem
   pochází z r. 1860 od židovského autora Steinschneidera,později používán
   něm.nacionalisty jako von Treitschke,Marr,Scherer),přičemž pojem semitismus se
   neužívá.Antisemitou však nemusí být jen ten,kdo nemá rád Židy,nýbrž za
   antisemitu může být označen i ten,koho nemají Židi rádi.(citát Joseph Sobran) .
   Mezi skupiny mající antisemitské
   názory nejvíce patří Afroameričané 36 %,Hispánci narození
   v Mexiku35 %
   a nejméně běloši9 %.   Z oblasti
   islamistů pochází tzv. Nový antisemitismus,který se staví proti státu Izrael a
   je rozšířen mezi levicí.

 • Ta papírová čepice pomůže asi tak, jak pomohla doporučená předpažená paže německým (norským, dánským, švédským,,,) ženám proti sexuálnímu násilí páchanému muslimy a černochy.😈 

  • A co teprve německé ženy, když sovětskije soldaty osvobozovali od nacismu, ty vyprávěly věci, pokud tedy to "osvobožděnije" přežily. I u nás mnohé z nich vyprávěly... A i u nás je dost takových jejichž otěc byl sovětskij soldat.

   • KIMCID

    Ano oni se totiž Němci v Sovětském svaze chovali civilizovaně. 6000 vypálených a vyvražděných vesnic je toho zdárný příklad.Němci můžou být rádi že jako národ jsou a že je Sověti nevyhladili. Zub za zub.

    • Vždycky se jednostranné myšlení odkope samo, víte vážený Občane?

     Němci se chovali na okupovaných územích Sovětského svazu jako opravdoví gentlemani a skautíci. 

     Že alespoň někdy raději nemlčíte? Ty sta tisíce ubitých bezbranných a bezmocných lidí jste ve své patologické nenávisti ke všemu východnímu jaksi přehlédl? 

   • sovětský voják to znásilňování dostal rozkazem maršála Rokosovského s dodatkem Ilji Erenburga.Tzn. že se jednalo o oficiální součást osvobození a pouze zarytý fašismus žen vedl je ke vzdoru.

    • Inu, středověcí stepní nájezdníci.

     • KIMCID

      Jo Vikingové jsou ti chrabří Rusové

     • Ještě, že to znásilňování nevinných žen rokem 1945 úplně skončilo. 

      Kdo dělá tyhle prasečiny od té doby? 

 • Přeji autorovi, aby takovým, jakým je zůstal i nadále. Aby se nepřizpůsobil souřčasným pravidlům médií dle "evropských hodnot" a "politické korektnosti". Díky.

 • Žádná čepice neudělá člověka lepším nebo horším.

  Žádná čepice nikoho nezachrání - a pokud není pod čepicí, je čepice samotná (ať se jí říká jak chce) na nic.

  Židé to dobře vědí a proto v diaspoře přežili už horší časy. 

 • A PROTEST PROTI ISLÁMSKÉMU TERRORU JE NEZBYTNÝ ! ! !


   Za posledních 10 měsíců shořelo ve Francii 11 staveb, které souvisely s křesťanskou tradicí a vírou (kláštery, kapla, kostely - i katedrály...).

  Proč se o tom - nejen u nás, ale dokonce ani v celé Evropě -  vůbec nemluví? Nebo jde o "politickou korektnost"? Jmenovitě šlo o:

  chrám Notre Grace v Eyguières (21. duben 2019) ----------------------------- katedrála Notre Dame v Paříži (15. duben 2019) ------------------------ chrám Saint Sulpice v Paříži (březen 2019) ------------------------- katedrála Saint Alain v Lavauru (únor 2019) ------------------------------------ chrám Saint Jacques v Grenoblu (leden 2019) --------------------------------- kostel svatého srdce v Angouleme (leden 2019) ------------------------------ chrám Saint Jean v Bruelu (říjen 2018) ----------------------------- kostel Villeneuve d'Amont (srpen 2018) --------------------------- chrám St. Therese v Rennes (červenec 2018) ---------------------------------- chrám Saint Paul Church v Bas Caraquet (červen 2018) ----------------------- katedrála Notre Dame de Grace v Revelu (červen 2018)-----------------------


  TO BUDEME ČEKAT NA DALŠÍ PROJEVY MUSLIMSKÉHO ZVĚRSTVA?

  Zdroj: AfD - Freunde / Tübingen

  • Antone Janáku-že ty nemiluješ muslimy?-dej si pozor na Sociální demokraty-předseda ČSSD Hamáček tě sleduje a už ví jak na tebe! 

    

   • Hloupě tu hovoříte - zcela ve smyslu Vašeho nicku!

    • co se ti nelíbí na nicku?víš vůbec kdo byl Maximinus Thrax?

     • Římský císař Maximus, pocházející z Thrakie - proto Thrax

      • tak co ti na tom mým nicku vadí? //A nepleť si to,Maximus byl někdo jiný,tenhle byl Maximinus I..( jeho syn se  jmenoval Maximus,ale ten císařem nebyl)//. 

 • A dovolím si polemisovat s titulkem článku!

  NEJDE O OCHRANU ŽIDŮ - ALE O OBRANU EVROPY A JEJÍ KULTURY PROTI EXPANSI MUSLIMŮ ! ! !

  A Evropa i její kultura a životní styl vyrostly právě z kultury židovské a křesťanské....

  • Konstantin a Metoděj nebyli židé. Ti byli odjakživa menšinová záležitost. A muslimy jsme u nás neměli. V naší kultuře. Pouze jako dobyvatele a jako s dobyvateli jsme s nimi nakládali. Tradice je nutno dodržovat. 😈 

  • Evropa vyrostla z kultury křesťanů,Židi tu byli jen pro lichvu. 

   • O dějinách Evropy zjevně nic nevíte...

    • aha,Židi to vidí jinak...

 • Ukazuje se, jak prozíravý byl Charles MARTELL (*690, +741) když se dokázal vzepřít snahám Arabů (vedených klanem Ummanovců) ovládnout Evropu  a 25.X.732 - v bitvě u Tours (jinde vedené v literatuře jako "bitva u Poittiers") - zastavil pokračování jejich expanse do Evropy. 

  Bitva u Tours byla v té době klíčová nejen pro říši francskou, ale i pro celou Evropu. 

  Frankové vedení Martellem  zastavili islámskou expanzi do Evropy - v Evropě v té době nebyla známa jiná síla, která by měla šanci tuto sebranku zastavit. 

  Díky této bitvě dostal Charles přezdívku Martell (Kladivo). 

  V tažení proti Ummanovcům a jejich barbarské smečce pokračoval, aby je v roce 732 vytěsnil až za Pyreneje!

  TAKOVÉ VŮDCE EVROPA POTŘEBUJE PRÁVĚ TEĎ!

  • jenže právě teď vedou Evropu Židi z Bilderbergu.Jakou to má logiku,že jedni Židi dělají jiným Židům život v Evropě složitější (tím že naváží muslimy),to ví snad jen ti v Bilderbergu.Ale! v Němcích problém není,ti v sobě antisemitismus nemají a nikdy ani neměli.Problém je mimo nás-muslimské náboženství likviduje židovské náboženství.Prostě dva cizinci na evropské půdě.

   Aby se tomu nějak dalo rozumět,je třeba si udělat pořádek v pojmech:

   Žid= příslušník národa

   žid=příslušník víry judaismu= ortodoxní judaismus(biologický) a světský judaismus(duchovní)

   Semitismus=neexistuje

   Antisemitismus= křesťanský protižidovský(proti ortodoxní jud.víře)-vychází z neslučitelnosti židovské představy nadřazeného(vyvoleného)žid.národa a hodnot Ježíšova Nového zákona.                                   =rasový proti Židům (biologicky) -vychází z představy o židovské rase a biologické odlišnosti mezi Židem a člověkem.   • Semité byli a jsou převážně arabské kmeny a v dávné historii několik židovských. Tedy antisemitismus je namířený převážně  proti Arabům!!! 😈 

    V současném pojetí je to bůh ví proč chybně pojatý termín, tedy přímo nesmysl. 

    Židé vlastní všechny velké a centrální banky a 7% médií na světě. Rockefelerové,Rotschildové, Soros, trojka nejhorších židů-největších potížistů  na světě. Tito Židé klidně obětují životy židů, dělali to tak vždy. Bilderberg a projekt NWO je jejich dílo. Plus všechny nadnárodní společnosti, ve kterých jsou jejich rodinní příslušníci. Také masové migrace do celého světa z Afriky a Středního Východu. Projekty jako EuroMed, Calergiho plán  a další svinstva. Za tím vším jsou prokazatelně tito Židé.😈


    • Obávám se, že se mýlíte - i když plně v intencích blábolů ideologa NSDAP  Alfreda ROSENBERG! Stejně jako on, zcela přehlížíte, že 

     pojetí názvu SEMITÉ objasňuje nejlépe jedna z knih Starého zákona knihovny (laiky zvané Bible) - totiž kniha GENESIS, hovořící o třech synech Noe-ho, z nichž vzešla po potopě světa všechna lidská pokolení. 

     Těmito třemi syny byli:

      ŠEM (- od něhož odvozují původ Semité), 

     CHAM (- od něhož odvozují původ Hamité

     JAFET - ten z Palestiny odešel - na své pouti zplodil 7 synů: Gomera, Magoga, Madaje, Javana, Tubala, Mešeka a Tirase - z jejich potomků se po potopě světa zalidnil celý zbytek planety Země - mimo Palestinu.

     Právě tato skutečnost poskytla jména pro označení skupin národů, hovořících i dalšími jazyky - v prvních dvou kmenech příbuznými hebrejštině. 

     • Wikipedie (neb neznám všechno)

      Právě toto vyprávění poskytlo jméno pro označení skupiny národů, které hovoří jazyky příbuznými hebrejštině. Ovšem kritérium biblického autora pro přiřazení konkrétních národů k Šémově linii není kriterium jazykové, proto není aplikovatelné na dnešní termín „Semité“.

      Přesto byli Semité od 19. století považováni nejen za etnickou skupinu hovořící semitskými jazyky, ale také za samostatnou rasu. Podle rasové teorie Arthura de Gobineaua vznikli Semité dokonce „smíšením“ několika různých ras, z rasového hlediska tedy nebyli „čistí“. Tento proces se označoval jako „semitizace“. Tato teorie, že Semité jsou výsledkem rasového smíšení, byla později přijata i nacistickým ideologem Alfredem Rosenbergem.

      Semité a jejich jazyky pokrývali (a pokrývají) rozlehlou oblast od severní Afriky přes Arabský poloostrov po západní Asii. Nejstarší písemné památky se nacházejí v úrodném půlměsíci. Rané písemné památky lze nalézt i v jižní části Arabského poloostrova, v Jemenu. Odsud se semitské jazyky dostaly do severozápadní a severní Afriky (etiopštinapunština…), mimo jiné díky fénickýmkolonizátorům. K západním semitským výspám se řadilo např. i Kartágo. K druhé velké semitské expanzi došlo při šíření islámu v 7. století. Arabština pronikla až do dnešního Španělska nebo na Sicílii.😈

      • jasně,to je všechno pravda,ale já nepsal že neexistují semité,psal jsem,že neexistuje pojem semitismus. Nebo jinak řečeno nic neoznačuje a není tudíž opakem slova antisemitismus.
       Rasová struktura Židů:       Židé převážně armenoidního typu       Židé převážně orientálního typu:       Židé s negroidním a mongoloidním
       vlivem:       Židé bez mimoevropských rysů:        za Židy se považují
       i Kaifengové (čínští Židé), Bnej Menaševové (indičtí Židé) samozřejmě Falašové
       a Ibo Bnej Jisraelové, černí Židé. Právě u černošského kmene Lemba, který žije
       na území Zimbabwe (Rhodésie), bylo nyní testy DNA potvrzeno, že jsou skutečně
       příbuznými Židů.

 • Nesnášenlivost, snaha rozdělit lidi a tak dobře vládnout podle svých představ ke snaha nejen ve světě ale i u nás. Obyvatel Hradu a jeho přítel Okamura jsou toho názorné ukázky. Co musí ještě přijít, abychom se spojili ? 😍

  • "Rozděl a panuj"! (latinsky divide et impera)😈 Nejvíce je využívají USA. I celá EU. Zcela běžné. A propos, bylo to snad někdy jinak? 😈

  • Proletáři všeho světa-spojte se!

   • Proletáři všech zemí, polibte mi p...!

    • Pane Janáku nevím, jak dalece jste seznámen s obsahem pojmu "proletář." Nemyslím jeho ideologické zneužití. Seznamte se s tím prosím.

     Je možné, že jste měl to štěstí a narodil jste se a vyrostl se stříbrnou lžičkou v ústech. Poděkujte za to Bohu, ale to samo o sobě Vás nečiní lepším člověkem. Děkuji

    • Antone Janáku,já vím,že nejsi zrovna duševní gigant,ale tohles teda psát nemusel.


     • Ve filmu PELÍŠKY je to řečeno pregnantněji: "Proletáři všech zemí, vyližte si p....l !" 

      • pak je to moje chyba-neznám současnou kulturu.


 • Bat se sedmdesat let po Holokaustu...... At pocitam horem nebo dolem , uznavam tedy ze me nabozenstvi zadneho stylu nijak nebere , porad mi vychazi 1949. 

  On byl v tom roce nejaky Holokaust???  Nebo ma ta zidovska vira jine pocitani? Nebo autor tohohle prinosneho clanku nevi co mele ?? 

  ...aby jarmulku nosil kazdy.... 

  Nevim tedy jakeho vyznani byl Ali Baba a jeho 40 loupezniku. Ovsem jak si pamatuji , v te pohadce nebo baji , reagoval uplne stejne. Nechal namalovat znameni na vsechny domy. Tim popleti lupice, nebo co to bylo za existence a ochranil mesto pred vyplenenim. 

  Takze se historie jenom nudne az trapne opakuje. Nic noveho ani zajimaveho. Prinosneho uz vubec ne. 

 • felix.julec

  Nechápu Němce.U nás v ČR se může nosit  v parlamentě na hlavě i květináč,nebo dredy.Mně se to sice taky nelíbí,ale nikdo to neřeší.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit