Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • Mohlo by to být "zajímavé"., ale patrně i citlivé..u našich bývalých obćanů.,co jako hodně staří a již v malém počtu.,ale stále ještě žijí, či spíše u jejich potomků např.z oblasti našeho Zakarpatí z dob ČSR, kde jsou stále ještě dnes školy s tzv.českými třídami i jazykem, vzpomínkami na dobu ČSR atd..pak by to logicky znamenalo přiznání nejen občanství ČR.,ale tím i přiznání volebního práva v ČR.atd.atd..Ti byli totiž zcela bez náhrady i jakékoliv obrany tohoto občanství doslova a do písmene zbaveni, obětováni a ponecháni tehdejší ČSR..tedy naší zemí..po 2sv..napospas tehdejšímu zájmu CCCP..Byli to např. naši četníci, učitelé, úředníci, železničáři atd.atd..a tento stát jim to dodnes přinejmenším morálně dluží, pokud by o to tito občané projevili zájem, stejně tak jako maďarské pasy zas vydává v této oblasti Maďarsko, ale nakonec i Poláci se hlásí ke svým bývalým občanům s různou podporou..Náš stát by se měl umět ke svým lidem v této věci postavit tzv.čelem a to celosvětově., stejně jako to dělá např. Německo, USA, Francie atd atd.

  • KIMCID
  • ondráček? ondráček? ondráček? - není ona to náhodou ta komoušská mlátičková sv...ně?

    No jasně co lze čekat jiného od takové  .........  (nelze uvést skutečné označení, bylo by to u zdejšího cenzora na stoletý blok)  člena odporné smečky ze zákona zločiné jakou KSČ (se směšně přimalovaným M) nepochybně je.

  • Jejich rodiče byli PROTIPRÁVNĚ - proti duchu mezinárodně uznávaných právních předpisů - československého občanství zbaveni!

    NENÍ DŮVOD, PROČ BY ČESKÉ OBČANSTVÍ ZÍSKAT NEMOHLI - ČI DOKONCE NEMĚLI! 

  • S pravděpodobností hraničící s jistotou lze tvrdit, že potomci českých emigrantů nebudou vytvářet hordy migračních nájezdníků, kteří převrátí náš kulturní prostor naruby a budou existenčně ohrožovat středoevropskou civilizaci. A není pravděpodobné, že tito potomci přijdou k nám vysávat sociální systém. Naopak tito potomci v relativně krátké době prohlédnou falešnou lokální hru politických hochštaplerů z TOP 09 či STANu, takže je nabíledni reálný předpoklad, že potomci emigrantů pomohou naší zemi k rozkvětu. A ani nechci apriorně uvedené potomky podezírat z fanatické víry v eurohujerská dogmata a v další nepravosti v duchu merkelovsko-eurohujerské politické korektnosti. Tito potomci při předpokládané inteligenci snad pochopí, že nemůžou v  české kotlině vykonávat misijní činnost ve prospěch eurohujerského náboženství, tedy se přizpůsobí v tom nejlepším slova smyslu. České občanství pro potomky emigrantů vidím jako prospěšnou věc.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit