Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • josef.servit.9
  Syn se ptal co ti odbojáři vysílali do Anglie?Pátral jsem co? Nevím ? Každý kdo poslouchal zahraniční vysílání rozhlasu mohl přijít o život.
 • Díky za připomenutí co jsem povinen si myslet a co by mne potkalo, kdybych si dovolil myslet něco jiného, než je státem povoleno (pardon, nařízeno). ješte jenou diky - dávám flus!
 • bolševici komunistům *9*
 • Čest památce těmto lidem, kteří bojovali s nacismem.Komunisté se jim většinou krutě odměnili
 • bezregistrace
  Ano tihle lidé jsou onou solí země ....
 • proč by to mělo někoho zajímat ? jeden je na Hradě a další ve vládě *14*
  Vládnou dál.
 • mun.go
  Samozřejmě že žádné česko nebylo. Ta země se jmenovala Republika Československá.
  (viz též)
  ---
  https://cs.wikisource.org/wiki/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_nez%C3%A1vislosti_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9ho_n%C3%A1roda_jeho_prozat%C3%ADmn%C3%AD_vl%C3%A1dou_%C4%8Deskoslovenskou
  ---
  "Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou" - v Paříži, dne 18. října 1918.
  ---
  "Byli jsme samostatným státem již od sedmého století a roku 1526 jako samostatný stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému nebezpečí."
  ---
 • igor hnízdo
 • jestli to nebude tum že stalin byl dobrý gruzínec :-)
 • simon nam tu zkopčil paragraf co nikoho nezajímá a jedeme dál
 • netušil jsem......jeden bojoval v legiích za svobodu "česka", další bojovali v protektorátu za svobodu "česka" a kolik jenom Slováků v SNP bojovalo za svobodu "česka" a nesmíme zapomenout na stavovské povstání a třicetiletou válku 1618-1648 která se též vedla za svobodu "česka"......
 • tyhle činy jsou z pohledu dnešní doby, kdy nás naši politici dobrovolně zaprodávají a vzdávají se státní identity, nepochopitelné
 • Dej lexaurin 3 mg.
 • e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
  f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.
  (2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
  § 2 (1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
  (2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
 • Zákon č. 198/1993 Sb.O PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A O ODPORU PROTI NĚMU: Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.
  § 1 (1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým, b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů, c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon, d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:
  * popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám, * zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
  * znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání, * zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,
  * povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,
 • Ruské tanky nepřijely Prahu osvobodit, ale okupovat. Rusové udělali v Praze totéž ve Warszawě: tam také nečinně přihlíželi, jak nacisti likvidují město a když nacisti skončili, tak Rusové dokonali dílo zkázy.
  v tomto případě se ruští nájezdníci hnali na Berlín, aby měli co největší lup. Když prohlásil generál Patton, který že několik dní byl na demarkační linii u Plzně, že i přes nesouhlas Stalina pojede Praze na pomoc, tak se ruské nájezdnické tanky obrátily od Berlína a hnaly se na Prahu, aby tam byly dřív a zajistily lup pro Stalina. Jenomže přijely s křížkem po funuse.
 • Zvlastni, ze napsali, ze prezil jen jeden, kdyz evidentne take prezily obe sestry.

  Zeny se nepocitaji?

  A chovaji se ti z videa lepe, ze pravice, ktera odstranila prvni tank, ktery prijel osvobodit Prahu od nacistu, protoze byl sovetsky? Uniraji lide jinak, kdyz nejsou pravice?
 • Čest jejich památce !!!
  Mají aspoň pamětní desku a lidi na ně vzpomenou ! Jednou jsem četl na jednom pomníku pro padlé odbojáře: "Je smutné,když člověk nemá pro co zemřít!"
  Ale teť sem dám video jak se chovají v Tobruku "muslimové" na hřbitově padlích vojáků !!!
  http://www.youtube.com/embed/RtgbvotqVFE?rel=0

  Takhle se budou chovat jednou i na našich hrobech !!!!!!!!!!!!!
 • Ještě dobří komunisté

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit