Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Děkuji za článek a sdílím několik svých postřehů:

  https://kajamacek.signaly.cz/1808/par-slov-o-trestu-smrti

 •    Myslím si, že katolická církev má s trestáním smrtí ve své historii natolik odstrašující příklady i celá období, že slovo Františka je doslova prozřením.

     Kdyby to bylo možné, Romana Jocha bych postavil tváří v tvář všem nevinným, jež nositelé podobně fanatických tváří a myšlení, jako jsou ty Jochovy, umučili nebo upálili...

     Vatikán má konečně představitele, který chápe, že žijeme v 21. století, v němž církev, chce-li hrát důstojnou roli, oslovovat účinně věřící a mít autoritu i u ateistů, nevystačí se zatuchlým arzenálem "panbíčkaření", lpění na dílem nehumánní a dílem až směšné argumentaci a ideologii, často účelově upravované s rafinovaným užitím fragmentů Písma svatého.

     Ano - bylo to (a pro Romana Jocha a jemu podobným stále je) jednoduché: jiný názor = rouhání, jsi (nebo jsme tě tak označili) vinen = na hranici s tebou. Pokud jsme se zmýlili, napraví to Bůh...

     Jochova neskrývaná snaha "popravit" Svatého Otce, označeného mezi řádky div ne za kacíře, je jen smutným potvrzením mého názoru...

  • za života je Bůh milosrdný,potom už jen spravedlivý.Už tím,že k církvi nenáležíš a v Boha nevěříš těžce hřešíš a budeš za to potrestán.Nicméně i Tobě se má dostat ponaučení-církev je spoklečenství lidí s Bohem a Bůh je ten,který je.Proto církev nehraje žádnou roli,církev prostě je ve smyslu bytí v pravdě.Církev je trpělivá,protože věčná a pokud něco tvrdí,pak to vychází ze zjevení ,ne z nějaké logiky nebo dokonce diskuse.Proto je církev pevnost jednak ve smyslu stálosti jednak ve smyslu obrany.

   To,co jsi napsal jsou demokratické výroky moderního člověka,který žije v přítomnosti a nechce nic slyšet o utrpení,kterému nakonec stejně podlehne.Pro takového člověka je žádoucí rychlá smrt,pro věřícího je lepší smrt pomalá aby se mohl smířit s Bohem.

   Proto přeji Tobě i Františkovi smrt pomalou abyste měli čas najít cestu k Pánu a směli s ním setrvat ve věčnosti. Nevěřícím migrantům přeji smrt rychlou aby jich už více nebylo a Pán se nemusel dívat jak znesvěcují Evropu.Ten pak ,kdo sám vykoná Boží vůli může si být jist,že bude bez hříchu a odměněn.  

   • Církev nemůže být věčná, okamžik jejího založení je dostatečně znám:"Ty jsi Petr,..." a její trvání je zatím velmi krátké na soudy předvedeného druhu. S bytím v pravdě má církev společného leda to, že  pronásledovala a zabíjela ty, kteří v pravdě byli. Stálost církve je pak prokázána několikerým štěpením.

   •    Víš, právě takovíto nositelé "jediné pravdy", mezi něž se tu svými projevy, odsudky, ba i vulgarismy zařazuješ (přičemž označení papeže blbem je už, jsi-li opravdu věřící, mimo všechny kategorie...), třímali vždycky pochodeň nejochotněji, aby ji bez zaváhání přiložili k hranici, na níž spočinuli lidé, kteří se "provinili" nevírou, případně vírou v "nesprávného" Boha...

       A co se tvých přání ostatním týká - znáš Zlaté pravidlo, jež obsahuje i Písmo svaté?

    • Svatý otec František ničí vše,co za tisíc let vybudovala církev v Evropě a pro co umírali svatí mučednickou smrtí.Nebuduje,nechrání,ničí.Je pro toho muže výstižné označení -blb? No jistěže není,je to mírnost všech mírností kterou si ani nezaslouží.Prostě je to další ze zástupu lžipapežů.

     I když nevěříš,uvědom si,že věřili tví otcové a ti všichni vytvořili to,v čem žiješ a jak žiješ.Kdyby neměli disciplínu a pevné morální zásady nevytvořili by nic jako cikáni nebo černoši.Za to vděčí vojenské disciplíně panovníků a duchovní péči církve.A to dohromady,podtrženo sečteno dělá národní tradici.Proto Evropa,která není Evropou národů je cochcárna bez kořenů upadající do bídy a zmaru. 

     To Zlaté pravidlo neznám,rád se nechám poučit.

     • V Bibli bys musel listovat dlouho, toto je rychlejší: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlaté_pravidlo

      • díky za odkaz,ano to je správný přístup k našim bližním.

       Nás včechny čeká těžká zkouška charakteru vůči negroidní mase.Je třeba si uvědomit,že tito nejsou naši bližní a zmobilizovat v sobě síly jak nejúčinněji jim škodit a je třeba činit tak s vědomím,že stále zůstáváme morálně bezúhonnými milujícími lidmi

 • Papež zjevně podlehl zhoubným idejím migračního šílenství, ovšem v otázkách trestu smrti má pravdu. Trest smrti do lidské civilizace 21. století nepatří.
  • Ono to co říkáš pravda je ,pokud se jedná o lidskou civilizaci,která je na úrovni 21.století,Tím myslím že dozrála na úroveň 21.století.Jenže kolik takových je?Západní Evropa,ne už Eurasie,asi i USA.Ostatní civilizace tuto úroveň nedosáhly a jejich kultury se dosud nenaučily vážit si života.Takové provinilce je třeba usmrcovat aby jich už více nebylo,neb jsou to bytosti nehodné života.

   Co se týká blba Františka,tak má Joch pravdu.Asi nás Pán zkouší,jestli tu jeho zblbělost prohlédneme.Inu byli i lžipapeži,kteří o tiáru přišli,třeba ho to taky čeká.Postup je takový,že mu prvně sejmou tiáru,pak uříznou uši,pak nos a nakonec mu vyloupnou oči,takže kdyby si ho Pán vzal brzy na nebesa,bylo by to i pro něj lepší.

   Nakonec to ani žádný papež není,jen zastupuje Ratzingera.

   • Cituji:"Ostatní civilizace tuto úroveň nedosáhly a jejich kultury se dosud
    nenaučily vážit si života.Takové provinilce je třeba usmrcovat aby jich
    už více nebylo,neb jsou to bytosti nehodné života."

    Pán je muslim?

   • Římanům, dvanáctá kapitola:

    17.Nikomu neodplácejte zlo zlem. Opatrujte dobré přede všemi lidmi.

    19. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu, neboť je napsáno: "Má je pomsta, já odplatím, praví Pán."

 • Asi by to chtělo vrátit se k Chammurapiho zákoníku  ze starého Babylonu:

  "Oko za oko, zub za zub."

 • Trest smrti není třeba. Ono by postačilo vrahy separovat a dávat je výhradně jen společně a ne s ostatními odsouzenci.A navíc v jejich celách umisťovat portrety a dokumenty z života jejich obětí. Takto to separovat i u ostatních prohřešků. A ono by se vše vyřešilo samo jen z titulu jejich nátury.Ono totiž platí totéž i v přírodě. Pokud umístíme potkany či jinou verbež jen spolu pohromadě, tak se nakonec požere sama.

 • Občas slýchávám na Radiu Proglas papežovy promluvy. Poté se musím štípnout a podívat se na net, jaké že církve je papež nejvyšší představitel.
 • Že papež FRantišek svým místy civilním výkonem funkce sem tam pohorší konzervativní katolíky je známé. A budiž řečeno, že čato i sympatické (pro nás nevěřící).

  Někteří se potřebují z času na čas zviditelnit, jako třeba bývalý poradce neúspěšných politiků (např. Pavla Béma) pan docent Joch.

  Rád si hraje na vizionáře a rád e mýlí. Třeba když prohlásil, že skupina zemí BRICS je jen markeingovou bublinou. Dnes má BRICs vlatní mezinárodní finanční a invetiční instituci - New Development Bank, vlastní politicko vojenkou strukturu SCO. Jejími členy e staly nejen Indie, ale i Turecko.

  A to všechno přes tvrzení pana docenta Jocha. Myslím, že papež může v klidu spát, pan Joch svrhne leda tak sám sebe.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit