Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Aby pak nedopadli jako Japonci a nebyli z nich sociální autisté

  http://ifenomen.cz/veda/dokonaly-zivot-zabiji-experiment-ktery-prekvapil
 • Ať už politika jednoho dítěte byla či nebyla úspěšná, myslím, že se jako humálější jeví sterilizace u obou pohlaví než nucené potraty u žen. Čínskou kulturu a mentalitu stejně nemůžeme zcela pochopit. Dokázali, že jim na ekonomické situaci skutečně záleží, ale že se starostmi o sankce spousta rodin ožebračila, to už nikoho nezajímá.
 • Článek je klasickým sofismatem,neboli ukázkou toho,jak manipulativně lze interpretovat pravdivé statistiky a vyvodit tak zcela nesprávný závěr.Tím je tvrzení o údajné ,,neúspěšnosti" či ,,selhání"politiky jednoho dítěte.
  Je zcela logické,že se po jeho zavedení plodnost snížila až s větším časovým odstupem,jinak to ani nemohlo být,když se tento ukazatel počítá jako průměr u všech žen ve věku 15-59 let,tedy i těch,které tímto opatřením nijak zasaženy nebyly.A protože do té doby byla plodnost velmi vysoká a ještě dlouhou dobu tvořily omezením nezasažené ročníky v dané věkové skupině většinu,tak by klesala plodnost(coby průměrný ukazatel)velmi pozvolna a ještě dlouhou dobu vykazovala vysoké hodnoty i v případě,kdyby se hypoteticky přestaly rodit děti úplně.Vyvozovat z toho ,,důkaz neúčinnosti" minulé populační politiky je absolutní nesmysl!
  Stejně tak srovnávání předpokládaného populačního vývoje v budoucnu při zmiňovaných variantách politiky jednoho dítěte,dvou dětí a bez omezení není důkazem ,,neúčinnosti" této politiky jen proto,že zmíněné varianty vycházející ze současného stavu neznamenají v budoucí populaci velký rozdíl.Politika jednoho dítěte nebyla zavedena nyní,ale v roce 1979,kdy rozdíl mezi regulovanou a neregulovanou porodností byl mnohem větší-při hodnocení účinnosti by tedy měla být srovnána současná reálná populace s tou,která by byla dnes bez této regulace.Ten rozdíl by byl ohromný a jasně by tak prokázal úspěch a opodstatněnost této politiky-ale to by se pak hůře psal takto zavádějící článek.*4*
 • politiku jednoho dítěte bych zavedl tam, kde je porodnost nejvyšší.
  to jest Afrika a muslimské země s Indií.
 • čínanů jsou miliardy a uvolnění nezřízené zvyšování populace dojdem k tomu že zaplaví svět a sežerou ho jako kobylky
  • Ona si Příroda s tím přelidněním poradí, už na tom pracuje. A ponechá si jen pár vzorků tzv. homo sapiens pro zoo. A ti si potom budou někde v jeskyni vykládat báje, jak se lidé chtěli podobat bohům a chtěli poroučet větru dešti a bohové je za to potrestali.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit