Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Ústavní soud se postavil proti neobolševickým snahám některých "poslanců" - i těch, co se nazývají "pravicoví", zatímco jsou bolševici jako vyšití Stalinovou jehlou!

  Navrhnout - PLATIT DAŇ Z NAVRÁCENÍ UKRADENÉHO MAJETKU - na takový návrh zákona tedy musí mít tito pánové a dámy silnÝ žaludek!

 • Napadá mne jeden vhodný příměr - nejen solární ale už i církevní baroni....okrádají nás všechny o stejnou částku. A někteří tomu  tleskají a říhají nadšením, jaká že je na světě spravedlnost. Není, je to jen podvod. Na nás všech, ve jménu boha Mamona.  😈

  • Tobě vykradli mozek..
   • KDYBY  JEN TO...

 • Zdanit ukradené umí pouze tato zem.Nenáviděná církev a milovaná rodná strana to je zdejší kolorit.Zajímavé je ,že rozloučení s Gottem proběhlo v katedrále a komouši všech barev tam v byli přítomni.Když chcípal Husák,tak u jeho lože byl kněz.
  • A co každoroční zdanění našich nemovitostí? Máte je legálně nabyté, ale přesto z nich musíte každým rokem paltit daň. Tam také řvete o Husákovi?

  • Zdanit dar ovšem umí každá země, viďte?

   Jaký je kolorit ve vaší zemi je irelevantní.

   Až budete chcípat vy, předpokládám, že rovněž naposled pomazaní, mýlím se snad?


   • To by se muselo jednat opravdu o DAR - nikoli o  NAVRÁCENÍ UKRADENÉHO MAJETKU


    • Ukradený majetek byl vrácen. To, o čem běží diskuse, jsou náhrady za tu část majetku, která nemohla být podle platné legislativy vydána stejně, jako je tomu u ostatních restituentů.

     To, že se jedná o dar, jakési bolestné církvi, která je oprávněnější než ostatní restituenti, v dobových rozhovorech politici ani neskrývali.

     V zásadě není možné jednoho restituenta předvedeným způsobem zvýhodnit s tím, že se jedná o zvláštního zřetele hodnou osobu. V tomto smyslu se jedná jednoznačně o dar nebo neoprávněné obohacení.

     Nepouštěl bych ze zřetele ani fakt, že některým oprávněným osobám nebyl ukradený majetek vrácen dodnes a  nebyly jim vyplaceny ani náhrady. Oficiálně se to vysvětluje tím, že zákon č. 403/1990 Sb. je Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, tedy ne všech. Toto zdůvodnění proběhlo svého času i veřejnými sdělovacími prostředky, datum již bohužel nedohledám. 


     • Havlová amnestie se týkala i 16 000 majetkových převažně restitučních kauz. Chápete že se tolik lidí nedostalo ke svému majetku.A že se jim nějaký komunista směje.

 • ústavní soud ,senát a masmedia v ruko miliardářských zlodějů a havloidů nejsou zárukou demokracie, ale opakem, jsou zárukou toho, že vás zrůdný zločinecký režim diktatury kapitalistů bude okrádat o desítky miliard kdykoliv se jim zlíbí 

  • HOAX, sice zdánlivě kvalitně napsaný, ale pořád jen plkání v úrovni LŽI ....

  • Kdyby tady soudruzi z Ksč neprovedli loupež století ! " tzv. znárodnění" nemuselo by se dnes nikomu nic vracet ,nebyl by zničen národní kapitál, všechno by mělo svého majitele , nikdo by nemohl nic rozkrádat , naše příjmy a životní úroveň by dnes byly minimálně na úrovni Rakouska ,  teď víte komu můžete poděkovat za to co se dnes děje ,takže  asi tak...
 • ateisté,v ateistické zemi jsou donuceni zrůdným režimem vyplácet troje církevní restituce 1991.1998.2014 kolaborantům s hitlerem, hitlerovu spojenci ,katolická církev je kolaborant s nacisty, majetek měla pouze v užívání od státu zapůjčený, takže troje církevní restituce 1991,1998,2014, jsou zločinem proti benešovým dekretům a zločinem proti občanům čr, a obětem druhé světové války 

  CITUJI

  Pozemková reforma po vzniku Československé republiky obstavila velkostatky zákonem 32/1918 Sb., zabrala velký pozemkový majetek zákonem 215/1919Sb., stanovila náhradu za zabraný majetek zákonem 329/1919 Sb., zřídila Pozemkový úřad zákonem 330/1919 Sb., ustanovila přídělový zákon 81/1920 Sb. a stanovila způsob převzetí s tím, že užívaný majetek církví nebyl ve vlastnictví církve, ale ve státním vlastnictví Československa. Realizace převzetí těchto majetků a přidělení majetku novým nabyvatelům, nebyl do obsazení republiky fašistickým Německem dokončen. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že tento majetek zůstával od vzniku Československa majetkem státu, ačkoliv ho nadále obhospodařovala církev a platnost zákona nelze zpochybnit ani tím, že u některých majetků nedošlo k jejich převzetí státem."

  Podle zákona 329/1919 Sb. byly církvi vypláceny náhrady.

  **************************************************************************************************************************************************

   kolaborantům s nacisty katolické sektě tu havlofašisti mafiáni ods, top09stan,kdu,zel, lidem, vv , vydali majetky za stamiliardy, pole,louky,lesy,stavební pozemky,domovy důchodců

  • HOAX, sice zdánlivě kvalitně napsaný, ale pořád jen plkání v úrovni LŽI ....

  • Právně historická expertiza odborníků z Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv. katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR

        Státní správa vykonávala nejen obecný dohled nad zachováním tzv. kmenového církevního jmění, jak už dříve bylo uvedeno, ale mohla nakládat s podstatou církevního jmění téměř nezávisle, protože v její moci bylo povolit změnu v dotaci beneficií jen po vyslyšení biskupa (§ 22 zák. č. 50/1874 ř.z.). 

   ************************************************************************************************************************************************************

   takže STÁTNÍ MAJETEK byl hitlerovskými pohrobky havloidů ukraden po puči 1989 a byl vydán spojenci hitlera 

   • A další HOAX, sice zdánlivě kvalitně napsaný, ale pořád jen plkání v úrovni LŽI ....

   • spojenecká smlouva vatikánu s hitlerem konkordát Samotný Hitler, když viděl Vatikán na své straně, se držel svého slibu ohledně konkordátu a prohlásil 23. května 1933: „Stejně jako vidíme v křesťanství neotřesný základ morálního života, je i naší povinností pěstovat přátelské styky se Svatým stolcem pro jejich rozvoj“ (Universe, 31. března 1933). V té době Vatikán plně podporoval nacisty. Papež poslal příkazy německým biskupům, kteří se shromáždili ve Fuldě, že mají nařídit svým kněžím, aby podporovali Hitlera.

    1919 prof. dr. A. Hobza: "Takzvaný církevní majetek ...není "vlastnictvím" církve ani jejích institucí. Je to zvláštní druh veřejného jmění ve státě, jímž volně disponuje stát

    Zapomenutá studie k otázce církevního majetku

    http://piratskenoviny.cz/?c_id=697376

    • Blábol - česky HOAX - sice zdánlivě kvalitně napsaný, ale pořád jen plkání v úrovni LŽI ....

 •  422 miliard Kč bylo ČR vyplaceno kolaborantům s nacisty katolické církvi tato částka nebyla odečtena od majetků vydávaných klerofašistům církevní rozkrádačka je krádež 

  katolická církev je brutální pedofilní zločinecká organizace ,kolaborant s nacisty,vydávání jim majetku který byl státu  měli ho v užívání je zvrácenost, získali jej upalováním lidí, podvodem s bohem násilnou katolizací, otrockou prací nevolníků,čili zločinem ,

  Celková částka, kterou vyplatily vlády na našem území po uplynulých 98 let v hrubém přepočtu na stávající finance, tedy ekvivalent částky poskytnuté církvim  v uplynulém období,  tak lze vyčíslit sumou 422 166 765 000 Kč, zkráceně 422 miliard Kč v přepočtu na současnou hodnotu peněz.

  • Bolševický HOAX, sice zdánlivě kvalitně napsaný, ale pořád jen plkání v úrovni LŽI ....

 • katolická církev  znásilnila miliony dětí ,umučila a upálila miliony lidí, pálila české knihy, vyhnala z českého území statisíce lidí (viz Komenský),c katolická církev je kolaborant s hitlerem, podílela se na povraždění 360 000 občanů nacisty

  a tato pedofilní sekta je v souladu principy demokratického státu ???justiční mafiáni jsou zlodějským dobytkem který je spolupachatelem vydávajícím majetky za stamiliardy kolaborantům s hitlerem 

  • A to ještě nevíš,co se tu dělo,při rekatolizaci-rodiče byli nuceni pojídat své děti a lidi byli zaživa rozřezáváni pilou,o vylupování očí ani nemluvím-a přesto to nevybočovalo ze zvyklostí a norem práva té doby a přesto to nakonec mělo svůj smysl.Katolické Čechy byly řádnou součástí Rakouska-Uherska a kulturně zůstaly součástí Evropy.

   Ne,církev není ,nikdy nebyla a ani nemůže být demokratická,protože církev je společenství lidí s Bohem.A tudíž se vše děje pro Boha a jeho vůli,kterou projevuje zázrakem a zjevením nebo tím,že něco nebo někoho nechá vzniknout.U osoby panovníka se to označuje  Dei Gratia.To všechno není žádný nedostatek,ale naopak výhoda-o církvi je pak řečeno-trpělivá,protože věčná.

   Kolaborace s Hitlerem? Těžko,při Noci dlouhých nožů byli vražděni katoličtí duchovní.Nicméně Hitler se hlásil ke katolické konfesi a nikdy nebyl exkomunikován-za co nebo proč by měl být? Koncentráky měly všechny strany konfliktu a genocidu měly na svědomí jak Rusové tak Američané.

   Církev pomáhala lidem.Těm,kteří zbloudili,ale našli k ní cestu.A zachránila jich mnoho před etnickou mstou.

   Těch 360 tisíc nevím,kde jsi vzal. Možná nějak nepřímo se katolická církev mohla podílet  na něčem na Slovensku ale tam nemám přesné údaje.Navíc o tom pochybuju,pro kněze je vražda něčím zcela  nemožným.

   (píšeš Hitler s malým písmenem-to je hrubka,nezvykej si to)

    

  • tak to zas ne,miliony to nebyly a  s nacisty církev v ČR ani v Německu nekolaborovala.No nějací ti ministranti měli natržený zadek,ale miliony to nebyly,těch upálených mohlo být dohromady sotva sto tisíc a Komenský šel sám.Tak nepřeháněj.

   • A dokonce dva bláboly v úrovni HOAX, sice zdánlivě kvalitně napsané, ale pořád jen plkání v úrovni LŽI ....

 • Může se nám to nelíbit, můžeme být proti tomu, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. 
  I když dnešní poplatníci - ekonomicky aktivní lidé (v drtivé většině) nic církvím nikdy neukradli, tak to prostě z jejich peněz jde k těm vyžraným prelátům. Ale rozhodl tak Ústavní soud a my to musíme respektovat. Tak to v demokratickém a právním státě prostě je. 

  Měl by se ale založit přesně specifikovaný fond a peníze užít výhradně k údržbě památek a na financování konkrétních humanitních aktivit. 
  Ne dát balík Dukovi a jemu podobným, kteří kryjí pedofilní choutky jiných fráterníků.

  Pan doktor Janák si bude jistě myslet něco jiného, ale jeho obhajoba církví je legitimní. 

 • ŘK církev je divná. Žerou máslový sušenky, chlastaj levný víno a vydávají to za boží krev a tělo.
 • Není to tak trošku paradox? Já nic církvím neukradl, v KSČ nikdy nebyl, ale platit na církve, coby nevěřící,  musím.  Kuriozně I po "odluce od státu".  Služeb církví nevyužívám, tak mi někdo vysvětlete, proč je musím platit? Proč ne ti, kdo je údajně okradli o majetky? Být Bohem, tak bych ty církevní majetku chtivé hříšné nádoby do nebe nepustil...Ať si je platí ti, kdo v ně věří a chtějí její služby-to je fér! V civilizovaném světě to je fér! 😈 Ergo, kdy budou projednávány stejně razantně válečné reparace z Německa? Právo je jen jedno! 😈 A peněz je stále nedostatek. Pro potřebné.

  • Není to paradox. Komunisti to také ve tvém jménu ukradli (kradli jménem všeho lidu), a protože představovali stát, tak to teď stát vrací. Ergo kladívko stát Tě zastoupil při kradení a teď Tě zastupuje při vracení. Měl jsi tenkrát protestovat.

   • Stát mě nemohl zastoupit při kradení, protože jsem v předmětné době neexistoval. Ze stejného důvodu jsem nemohl ani protestovat.

   • takže pučisti teroristi 1989 kradou český majetek jménem koho ? od puče 1989 ukradli majetky čr za 10 bilionů, banky, 6000 podniků, miliony bytů, doufám ,že co kapitalistické zrůdy ukradly národu po puči teroristů 1989 bude všechno vráceno, majetky církvi nepatřily , ani za první republiky 

    byl to majetek propůjčený církvi státem, proto s ním nemohli nijak nakládat a jen ho užívali 

    • Tý voe - další HOAX od "xxdef", jak se patří!

  • To víš církve podle Jirsi byly v očekávání. Já sem očekával že ty vyžírky už nebudeme platit ze státního rozpočtu. Co na to Jirsa, nic, protože má jako celej Ústavní soud pod vedením socdem ultratrubky v palici na.....

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit