Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • tebe?
 • ... od poslední sračky, debílku :)))
 • Jak jsem psal můžeš jim škodit.Nejezdi,netop,nevař. *3*
 • Jak?
 • Zemanova hospoda na Tiscali se fašizuje.
 • . Mimochodem tohle napsal Karel Havlíček Borovský o komunismu v časopise Slovan v roce 1851 a měl naprostou pravdu.

  „Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí
 • Měl pravdu. Rusák byl je a vždy bude darebákem.

  V Rusku pracoval Havlíček jako vychovatel v Moskvě v rodině univerzitního profesora a byl zděšen z toho, že jeho děti běžně beztrestně mlátí služebnictvo, které tvořili nevolníci. On za to tyto nezdárné potomky trestal, což tatínek profesor nedokázal pochopit. Tehdejší Rusko skvěle a kriticky popsal v díle Obrazy z Rus a toto píše o tamním prodeji.

  „Hlavní zásada ruských kupců jest dodati za zboží co možná nejvíce, bez ohledu, stojí-li za to či nic; přitom se již samo rozumí, že špatné zboží, mohou-li, také rádi za dobré prodají. Ruští kupcové dokonce to neznají, co se v obchodu poctivostí nazývá; obchod jest u nich, jako u všech východních národů; vojna bez krveprolití, kdo s koho, ten toho; ošiditi u nich jen znamená býti chytřejším a nikoli za nedovolenou věc se nemá, nýbrž ke cti slouží. Takové smýšlení v krajinách východních vyložiti se může z despotství a také s ním docela souvisí. Jak mezi pánem a poddaným žádné právo nestojí
 • Byl zásadním nepřítelem revolucí, nesmiřitelným protivníkem panslavismu a o Rusech byl správně přesvědčen, že nás chtějí zotročit a nepoctivě s námi smýšlí. Od smrti Karla Havlíčka Borovského uplynulo 160 let.

  Ve svém mládí se také nadchl pro všeslovanskou vzájemnost, jako tehdy mnoho jiných jeho vrstevníků, později se však stal razantním odpůrcem panslavismu, který pokládal za vysoce nebezpečný. Proč? On se totiž nespokojil s planým řečněním a vzýváním něčeho, o čemž vlastně nic neví, a osobně se vypravil do Polska a Ruska. A důsledkem bylo jeho prohlášení. „Přiznávám, že mi Maďaři, co zjevní nepřáteli Čechův a Ilyrův jsou milejší než Rusové, kteří s jidášským políbením přicházejí nás strčit do kapsy.“ Tedy slovanská vzájemnost v podání Rusů znamená, ostatní Slovany včetně Čechů zotročit. Pravda rovněž neměl rád Poláky a o jejich střetech s Rusy řekl, že je to boj vlků s vlky, a beránkem je v něm Malorus, tedy Ukrajinec. K tomu jistě dospěl proto, že oba národy společně Ukrajince utiskovaly.

  Karel Havlíček tehdy správně uvedl, že panslavismus je to samé jako kosmopolitismus. „My jsme Češi, rozdílní od Poláků a Rusů a nikoliv Slované. Nechceme se státi ani Němci, ani Maďary, ani Rusy, a proto buďme k Rusům chladní, nechceme-li je dokonce nenávidět,“ hlásal.
 • https://www.novinky.cz/domaci/410901-belohradsky-harapes-slovacek-kreslo-v-senatu-chce-pres-230-lidi.html
 • tak to prostě je

  vivat Lavrov
 • no co se dá dělat, doba je zlá *3*
 • chápeš teplouši sajmone
 • trochu, musel jsem se infiltrovat do revanšistických řad, neuděláš nic *13*
 • nekecej, taky ti ho přepápnul ? *8*
 • Juch, juch, ten teplouš Semjon Gayínek je ale šašek, proto hulí šašky dědkům!!!

  WOW !!!
 • Lepší než prognostický b
 • nikdy jsem o něm neslyšel *7*
 • myslím že je to Sejmon Gayínek
 • zlej troll je asi nějaká legenda
 • jediné kdo mě napadá, tak přichází v úvahu pražská kavárna

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit