Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Obojí je výrazem absence zdravého rozumu...

 • Dle mého názoru se bohužel veganství z části dnes stalo takovým módním trendem.. Tím jak jsou dnes lidi ovlivňování, je hrozně jednoduché někoho dostat na svou "stranu". Stává se to trendy a lidi jdou s dobou.. jenže každý má svou hlavu a je to jeho svobodné rozhodnutí. To je přeci dnešní doba, takže na to moc říct nemůžeme. Ale ohledně toho veganstvi, nesmíme zapomínat, že někteří lidé mohou mít takto upravenou stravu i ze zdravotních důvodů a nesmíme je házet do jednoho pytle. Tady ve článku https://www.jakbytfit.cz/psychologie/poruchy-prijmu-potravy/ je to docela pěkně popsáno.

 • V souhrnu lidských práv náboženství zůstává snadno zneužitelnou položkou za účelem prosazování iracionálních, amorálních a podobně zavrženíhodných hodnot, praktik a skutků. Proto by mělo náboženství být ryze soukromou věcí každého věřícího člověka, církve a různé sekty a náboženské spolky by od státu neměly dostat ani korunu. Blízko k definici náboženství měl K. Marx, když mluvil o opiu lidstva. V současné době je v Evropě špičkami EU podporovaná militantní a nenávistná věrouka, jejíž protagonisté se netají touhou ovládnout Evropu a nevěřící evropské psy podřídit své chorobné libovůli. Dokonce již i OSN působí dojmem, že je detašovaným pracovištěm islamistické propagandistické centrály. Selektivní přístup státu ke zbožňování je tragi-komický, na jedné straně stát s vytunelovanou státní kasou štědře dotuje hlasatele těch správných věrouk v rámci církevního tunelu, který je oficiální propagandou vydáván za církevní restituce, a na straně druhé tentýž stát vyhání vyznavače tabákového božstva z jejich svatyní a nutí je podupávat s cigaretou před chrámy tabákového božstva, před jejich milovanými hospůdkami, které již nejsou příjemně začouzené, nýbrž znesvěcené brutálním průnikem nepřátel tabákového kouře. Stát nadbytečně intervenoval, když se chtěli blýsknout zdravotničtí inkvizitoři ve službách státu, stát měl ponechat možnost (ne)kouření na majitelích hospod. Zvítězila nenávist vůči kuřákům. Též veganství by se nemělo šířit pomocí nenávistně-destruktivních praktik. Základem všeho spolužití by měla být tolerance. Zatím jsou tolerovány jen intolerantní myšlenky a skutky, které jsou někdy dokonce podporovány a prosazovány.

  • Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (č. 65/2017 sbírky) není vítězství nějaké nenávisti ke kuřákům, ale vítězstvím svobody dýchat čistý vzduch. Kuřákům nikdo (ani tento zákon) nezakazuje kouření, tedy nebere jim svobodu kouřit za předpokladu, že tím neobtěžují kohokoli jiného, čili že tím neberou svobodu někomu jinému. To jen na objasnění podstaty věci.

   A pokud jakýkoli spolek, vyznávající nějaké božstvo či jiné přesvědčení, má ze zákona nějakou zvláštní ochranu či výsadní postavení ve společnosti, tak stejné právo by měl mít spolek jiných členů této společnosti kteří vyznávají například to, že v přírodě platí výsledky Mendelovy a Darwinovy vědecké práce, které mluví jasně o vývoji druhů a jejich původu (ale stejně tak i jakýkoli jiný spolek), to vše za předpokladu, že svou činností nebudou omezovat práva a svobody členů jiných spolků (natož aby programově usilovali o zničení zdraví nebo života členů těch jiných spolků nebo nečlenů jakéhokoli spolku).

   Z výše uvedeného vyplývá, že by žádný z výše uvedených náboženských nebo nenáboženských spolků neměl mít jiná práva a postavení ve společnosti než jakýkoli jiný spolek.

   • Podstatu věci hrubě překrucuješ k obrazu svému.

 • " Věřit v Boha má být totéž, jako v něj nevěřit?"

  .

  No samozřejmě že ano! Nevidím jediný důvod, proč by měl mít věřící jiná práva, než nevěřící.

  Tedy alespoň u nás.

 • Rovnou mohou míchat kroupy...

 • Jestli ono to nesouvisí s těmi daňovými úlevami a možnostmi dotací a samozřejmě celkově se státem rizenym zvýhodňováním.

  Dokud to není tak,  že víra je soukromá věc každého  ale naopak že ji dotují i neverici, jsem pro založit ateistickou církev. 

  • Mohou-li se jedni lidé sdružovat v mocenské organisaci odpovídající jejich světovému názoru, není důvod, aby se jiní lidé nemohli sdružovat v jiné organisaci stejného charakteru.

   Hranice činnosti všech akových organisací vymezuje stát a tyto se mohou v čase měnit.

 • Ať si každý papá, co mu libo. Jen tihle vegani apod. jsou zbytečně hysteričtí, útoční a nevraživí. Jako většina neo...... Někdo má rád biftek, někdo chroupe mrkev. 

  Neviděl jsem milovníka vepřového řízku, že by si namazal pusu na zeleno a vystavoval svou masovou orientaci na odiv světu. To, že chroustají jadýrka z nich lepší lidi nedělá.

  Obléct do batikovaných triček, sukně na kotníky, dva týdny se nemýt -  a s vyzáblými tvářemi za lepší zítřky. Inu - jak chtějí. 😂

  • Živé jsou všechny organismy. Chroupání syrové mrkve přináší tu výhodu, že člověk neslyší nářek mučeného organismu v žádném stadiu přípravy ke konzumaci.

   Rozdíl mezi libovolným jadýrkem a vajíčkem, tak umně naaranžovaným na titulní fotografii, není.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit