Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Aby se tak nestalo i "našemu" premiérovi/ministrovi, který je nezvěstný. Nikdo nic neví a gangy zlodějů mají pré!

 • Diskuze je o výměně názorů, nikoliv o vytrubování nesmyslů a propagandy, jak zde činí osoba pod nickem packali. Stačí, že máme jednoho takového na Hradě.

  • Dovolil jsem si sdělit můj názor. Nemám zapotřebí něco propagovat. Jsem pozorovatel, nejsem aktivista skrývající se pod "jménem" wallo. Není zapotřebí při každé příležitosti útočit na prezidenta republiky. Jen v nutném případě. 

 • mun.go

  An American man has been killed by an endangered tribe in India's Andaman and Nicobar islands.

  • 21 November 2018


  Contact with the endangered Andaman tribes living in isolation from the
  world is illegal because of the risks to them from outside disease.

 • Čest a sláva panu Helferovi, snad zůstane zachován jeho odkaz v materiální i duchovní hodnotě ! Je dobré připomínat naše předky, kteří odolávali a odolali germanizačním nebo jiným tlakům a snažili se realizovat podle svých bohulibých představ, protože současný bruselský establishment vytváří tlaky, které existenčně ohrožují naši středoevropskou civilizaci, a to zejména uplatňováním zvrácené teorie o multikulturním obohacování. V nedávné minulosti byla prosazována a uváděna do praxe teorie arizace a pangermánství, nyní je prosazována islamizace a teorie multikulturního spasení Evropské unie. Zatím vždy nabyly svrchu zvrácené teorie a jen pokusy naplnit do poslední litery nové ideologické katechismy těchto zavrženíhodných teorií otevřely lidem oči - a tito občané se zdravým pudem sebezáchovy se pak dokázali vzepřít zlovůli hlasatelů nových pořádků a ubránili tradiční hodnoty. I my nyní jsme povinni bránit hodnoty evropské civilizace a odolat vábení merkelovsko-eurohujerských sirén, které nás chtějí obohatit totální islamizací a afrikanizací Evropy. 

  • Jo jasně. Byl to Čech, vzal si Francouzku. Studoval v Čechách a Itálii. Cestoval s Angličany v muslimských zemích i v Africe...

   Ten by Vás s vašimi názory poslal asi pěkně do háje zeleného. :) 

      

   • Primárně nejde o národnost, nýbrž o zachování osobní svobody, resp. svobody ducha. Současný režim špiček EU prosazuje politickou korektnost, tedy pokrytectví, přičemž v rámci budování bruselské diktatury stále víc oklešťuje práva jednotlivce a naopak práva migračních nájezdníků staví nade vše. Jedni jsou vystaveni brutálnosti příkaznického režimu a druzí jsou pasováni na kastu privilegovaných nadlidí, kterým jsme my Evropané povinni zajišťovat maximální komfort a prostor k páchání ničemností směřujících k likvidaci naší kultury a naší civilizace. 

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit