Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Tzv. "koronavirus" je nepochybně produktem "vědeckých laboratoří" ve službách čínské armády!

  Český název "Koronavirus" (Coronavirus) je společné označení pro čtyři rody virusů  podčeledi Coronavirinae.

  U člověka vyvolávají forma alfa, gamma a delta virusu celkem běžná onemocnění (tzv. nemoci z nachlazení); 

  V roce 2002 byl však  - jistě jen "čirou náhodou a shodou okolností" v okolí virologické laboratoře v centru Wu Chan - "nově objeven" beta-Coronavirus 

  - identifikovaný jako původce nemoci SARS, aby se v roce 2012 se objevila v téže lokalitě nová forma nazvaná virusu, nazvaná v mezinárodní terminologii MERS (The Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), způsobující obdobně závažné onemocnění.

  Že by jen náhodná shoda?

  Nebo "vědecky řízený" - čínskou armádou dotovaný - pokus na živočiších (zde lidech)...

 • Očekávám reakce plné pochopení, soucitu, solidarity, humanity, lidských práv a evropských hodnot v tom, že okamžitě všemi prostředky pomůžeme takto postižené Číně. Tak jak se to dělá s africkými a asijskými postiženými chudáky čímkoliv, co se nám hodí jako zdůvodnění. 

   Nebo snad bude v tomto případě jakási výjimka? Hm a jaká? To si rád počkám na ty reakce odkudkoliv. A vy si na to počkejte také, bude to v jednom společném duchu....mlčení a nepomoci Číně. Pokrytecky, tak jako vždy. Jen se otáčejte korouhvičky lži! 😈 

  • Netaháme plavce z vody dříve než se začne topit,vždyť by nám to měl zazlé.Proto Číně bude pomoženo až o to požádá.

 • Nietzsche říká,že : "Ničení je dovoleno,kde je přemíra sil tvůrčích." a jinde říká: " Všeho lepšího je míň a všeho horšího je víc."

  Z toho pak vyplývá,jak moudrý je Boží úradek postihnout epidemií přelidněnou bezbožnou komunistickou Čínu.

  • A co Afrika a část stejně přemnožené  Asie?😈 Na to si počkám, jak se k tomu budou všichni ti pokrytci stavět.  

   • U Afriky byla patrně vůlí Boží redukce hladem a epidemií HIV.Jenže bohatý svět Západu,který se dosud těší Boží přízni zkazil Boží dílo a je za to trestán migrací.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit