Přejít na výpis diskuzí

V přístavu

FILM 10.2.2020 
15 příspěvků

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • MartinDyntar

  Miluji a obdivuji ten film!!! Je považován za nejlepší vrcholné filmové dílo divadelního a hereckého pedagoga, později režiséra Elia Kazana, ovšem ptám se opět kde je diskuse? Opět mnou už bylo napsáno toho k tomuto dramatu více než dost. Aneb jak to vypadá ve skutečnosti kdy láska, opravdová láska není nic jiného než nikdy nehasnoucí vzájemný partnerský obdiv. Psal se rok 1954, a přesto je to film plně autentický a navíc divácky nedoceněný a jinak přínosný a duležitý.

 • MartinDyntar

  Co je silnější loajalita k mafiánum anebo partnerský vztah?, aneb zrada svých mafiánských přátel pro partnerský vztah. Co je v lidech silnější obavy a strach o zaměstnání a i o život v dusledku zkorumpovaných odborových předáku anebo... .... samotná pravda o vlivu mafiánského podsvětí na práci odboru? Vyjímečné drama o pomstě za spravedlností se zadostučiněním. Vrcholné filmové dílo divadelního a hereckého pedagoga a později režiséra Elia Kazana. Aneb láska není nic jiného než nehasnoucí vzájemný obdiv!!!

 • MartinDyntar

  Elia Kazan, špičkový divadelní a herecký pedagog, později filmový režisér, jeden z nejlepších divadelních a hereckých pedagogu v USA!!!, Elia Kazan byl osobně vyjímečný a druhými lidmi nenahraditelný!!! Má to své ale... za své členství v KS byl totiž v Americe ale americkými uřady (komisí pro vyšetřování neamerické činnosti) utlačovaný a pronásledovaný - měl jistou dobu i zákaz natáčet filmy právě v Hollywoodu - a právě v tomto dramatu "V Přístavu" o loajalitě a zradě (i pomstě) se dost možná že svým zpusobem stylizoval (proměnil) více do role Marlona Branda a pojmul drama jako svou osobní obhajobu pro svou osobní čest a dustojnost, kdy ostře kritizoval chudobu a bídu amerických dělníku a zkorumpované odbory a vubec především nesmlouvavě kritizoval současné v USA téhdy a stále tolik složité společensky-politické poměry. Miluji a obdivuji ten film!!, i 100krát je málo ho vidět!! Divácky nedoceněné a duležité drama!! Považuji tento film za jedno z nejlepších amerických krimi dramat jaké a které kdy bylo natočeno!!! Není nad toto krimi drama!!! Doporučuji vidět vřele všem a lidštěji a hlouběji pochopit roli Marlona Branda v tomto dramatu!!

 • MartinDyntar

  Evropan Elia Kazan se v USA prosadil jako jeden z nejlepších divadelních a hereckých pedagogu, jako kvalitní režisér, co právě ve vrcholném svém filmovém díle - ve slavném krimi dramatu "V Přístavu" ("On The Waterfront", 1954) na motivy skutečných událostí o zkorumpovanosti vysoce postavených odborových předáku a o vraždách ,,V Přístavu" opět dokázal jak herce v hlavní i ve vedlejší roli vede k těm nejnáročnějším a k nejkvalitnějším, k těm nejupřímnějším a k nejpřesvědčivějším bez přehnání a bez nadsázky doslova pak k fascinujícím hereckým výkonum. Miluji ten film, protože Elia Kazan, bývalí člen KS, byl přitom nelidským zpusobem pronásledovaný a stíhaný vládní vyšetřovací komisí sestavenou pro vyšetřování neamerické činnosti a byl tak sám přinucený slovně udávat a zradit své dlouholeté dobré ne-li nejlepší své životní přátelé, také členy KS. Miluji ten film!! I Proto protože pro Elia Kazana, který se sám svým zpusobem ve svých potřebách a touhách nejvíce promítl do role Marlona Branda, holubi symbolizují přátelskou a rovněž partnerskou loajalitu, oddanost a věrnost jeden druhému až do své smrti, a rovněž filmem dokázal že láska, skutečná pravá láska, která jediná přetrvá je teprve ve vzájemně si prožitém partnerském obdivu. Postřehum k filmu bylo dost a diskuse opět žádná - dnes jsou filmoví diváci slepé a tupé doslova němé mainstreamové ovce vedené převážně už hollywoodskou filmovou produkcí, který už vubec neočekávají od kinematografické tvorby, od té filmové tvorby jejich vzdělání a výchovu k pro sociálnímu k levicovému cítění s druhými lidmi. Bohužel. Zábava a finanční zisk je dnes pro negramotné a násilné američany v Hollywoodu nade vše, je pro ně už vším bez ohledu už na samotné lidské životy!!! A evropan, turecký přistěhovalec v USA Elia Kazan to nejlépe věděl a byl za to nesmyslně perzekuovaný. Taková je a byla Amerika.

 • MartinDyntar

  Výjímečné herecké výkony, náročná role zvláště pro Marlona Branda. Krimi drama s rozhodující milostnou zápletkou o zradě svých mafiánských přátel a o pomstě hlavní postavy, o vykoupení sebe sama. Holubi ve filmu symbolizují partnerskou oddanost a věrnost (loajalitu) jeden druhému až do smrti. Aneb každá láska je až ve vzájemném partnerském obdivu pro vzájemnou loajalitu. Pro evropana Elia Kazana, bývalého člena KS pronásledovaný vládní komisí pro vyšetřování neamerické činnosti, který měl zákaz natáčet v Hollywoodu své filmy, a který byl nucený udávat a zradit své dlouholeté přátelé v členství KS, je drama o zradě svých přátel nanejvýše příznačné.

 • MartinDyntar

  Kde je diskuze k tomuto dramatu? Co bylo mnou napsáno komentářu k tomuto filmu je snad k diskuzi málo? Nevím, nechápu dnešní slavnou a předraženou hollywoodskou produkcí natolik otupělé a zblblé už mainstreamové divácké ovce. Jsem z toho nanejvýše znechucený a znepokojený.

 • MartinDyntar

  Pro mě nejlepší krimi drama Elia Kazana na motivu skutečných událostí, krimi drama se zajímavou milostnou zápletkou, kdy láska je více a je silnější a mocnější než nutná zrada svých mafiánských přátel (jak jinak symbolické pro Elia Kazana, bývalého člena KS, který byl za to v Americe stíhán vládní komisí pro vyšetřování neamerické činnosti a byl nutný ,udávat své přátelé' a tento film'drama pojal jako svou politickou obhajobu! Protože se nejspíše cítil bít více EVROPANEM než Američanem v té těžké poválečné době!)- v dramatu je nejlépe názorně vidět že láska, pravá a ryzí láska je ve vzájemném (partnerském) obdivu!, a to je pravdivé. Velmi nesnadná a náročná role pro Marlona Branda, kterého osobně nemusím - nepovažuji ho za kvalitního herce, Montgomery Clift by roli ve své době zvládnul jistě dalece mnohem lépe. Dnes velmi jasně, srozumitelně, krátce a stručně: Holubi pro Elia Kazana symbolizují partnerskou loajalitu, oddanost a věrnost jeden druhému až do smrti! Týká se to i jeho členství KS? Krásný a velmi nadčasový a duležitý film! Jak už jsem psal z mafiánského vudce Lee J. Jaccoba jde z jeho přesvědčivých hereckých výkonu ve filmu pro diváka až skutečný fyzický strach nakolik svou roli zvládnul věrohodně. A Marlon Brando? Namyšlený egoista, u kterého převažují ty lepší a kladné povahové stránky, nakonec se ve filmu ukáže že má čest, odvahu, kuráž a charakter, který si postupně těžce protrpí díky křestanskému kázání místního faráře a díky novému a snad jedinému partnerskému vztahu ve svém životě, který jakoby nikdy v životě ještě nepoznal a neprožil tak silně a autenticky, věrohodně a přesvědčivě. Trochu mě připomíná mě samého, ale to je od věci. To není ted k věci. Jinak drama o těžkém vykoupení sebe sama v bídě a v chudobě, ve cti a v lásce! ("V lásce je čest, když ta se ztratí, láska bez cti není nic..." ALBERT CAMUS) anebo také "PRAVDA a LASKA vítězí nad LŽI a NENAVISTI" (VACLAV HAVEL)

 • MartinDyntar

  Čím je tento film vyjímečný je to že to je krimi drama na hraně (na pomezí) už milostného dramatu. Nemám rád herecké výkony Marlona Branda, neuznávám ho jako dobrého herce, ale v "On the Waterfront" se ze všech svých sil vynasnažil podat osobně ty nejlepší herecké výkony, které považuji za věrohodné a přesvědčivé. Marlon Brando sám dle svých slov herectvím pohrdal, překvapuje mě že divadelním a hereckým pedagogem a režisérem Elia Kazanem byl obsazen do hlavní role v tomto filmu. Herec Montgomery Clift by ji dle mého zahrál mnohem lépe. (Vše)mocný mafián Lee J. Cobb hraje svou roli tak přesvědčivě, až z něj jde skutečně fyzický strach a běhá z něj divákovi mráz po zádech. Je to drama o zradě -Elia Kazan byl nějakou dobu členem KS a byl právě za to v USA, obzvláště v Hollywoodu pronásledován a utlačován federálními uřady, ačkoliv se svého členství v KS právě později vzdal, byl nucený vypovídat proti svým přátelum - a je to též drama o pomstě za širší sociální spravedlností v bídných pracovních a životních podmínkách nespočet dělníku ,,v přístavu", kdy zkorumpované sociální odbory drží v šachu vlivný a mocný mafián (Lee J. Cobb) a policie je vuči tomu bezradná, protože obavy a strach přístavních dělníku o své zaměstnání a i o svuj život nakonec vítězí nad odvahou k jejich etickému jednání (nad morálkou) a vítězí jinými slovy nad pravdou samotnou, která je druhými lidmi (přístavními dělníky) zamlčena. Scénář podle námětu k filmu výchází ze skutečné životní události, takže drama lze považovat bez nadsázky a fikce možná ne plně, ale do jisté míry svým zpusobem za autentické. Nutno připomenout že holubi ve filmu symbolizují věrnost a oddanost partnera jeden druhému, jak přátelskou, tak zvláště partnerskou loajalitu až do smrti. Je to drama o zradě svých mafiánských přátel pro ,,nový" partnerský vztah v životě, pro právě partnerskou lásku a duvěru. Dalo by se k filmu napsat mnohem více, ale tohle k zamyšlení se stačí.

 • MartinDyntar
  Nejlepší americké krimi drama režiséra Elia Kazana všech dob v hlavní roli s Marlonem Brandem. Zprvu není jasné na či straně stoji, ale jak film napovídá holubi ve filmu a nejen pro film symbolizují oddanost a věrnost jeden druhému az do smrti. A je to drama o zradě, možná je to více milostné drama než krimi drama, obě roviny se vzajemne prolínají a střídají a překrývají. Je to drama o nebývale odvaze, o houževnatosti a statecnosti, k niz vede postupna osobní proměna cele osobnosti - katarze u Marlona Branda - díky novému partnerskému vztahu, resp. díky partnerské lásce a důvěře. A empatii. Co stojí zrada přátel a jake má důsledky?
 • MartinDyntar
  Pratelska oddanost a věrnost, loajalita aneb osobni proměna osobnosti (katarze) v partnerské lásce a důvěře. Otázka zrady... (...) aneb je to více krimi drama anebo milostné drama? Něco mezi tím... (...) nejlepší film a nejlepší a také nejobtížnější a nejnáročnější herecka role zesnulého Marlona Branda. Režie: Elia Kazan.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit