Přejít na výpis diskuzí

Helena Langšádlová

OSOBNOST 7.3.2011 
2 příspěvky

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • Hrozná to žena
  • změna zákona o odpadech

    Spolu s poslanci Husákem a Laudátem jste paní poslankyně autorkou návrhu novely zákona o místních poplatcích.Jak bude novelou zákona ošetřen stav, kdy vlastník rekreačního objektu (např malé chaty)tento objekt využívá výhradně pro svoji osobní rekreaci pouze část roku např. 1 měsíc v roce. Měl by platit obci poplatek za odvoz komuálního odpadu pouze za toto období, protože poplatky za odvoz komunálního odpadu platí současně celoročně v místě svého trvalého bydliště. Obce však požadují poplatek za celý rok, jak jim to umožnuje stávající zákon, což je pro vlastníka rekreačního objektu diskriminační. Dále připomínkuji, že není správné a objektivní stanovovat poplatek na osobu. Měrnou jednotkou by mělo být množství vyprodukovaného odpadu měřitelného velikostí obalu, do kterého je ukládán a dále likvidován (sběrná nádoba - popelnice, pytel, kontejner). Dále navrhuji, aby v novele předmětného zákona bylo stanoveno, že obec má povinnost uzavřít s rekreantem smlouvu na odvoz komunálního odpadu, kde bude vymezen obsah sběrné nádoby, četnost odvozu a cena. Tímto bude z věcného i právního hlediska ošetřen vztah mezi obcí a rekreantem. Ostatní praktiky jsou zavádějící, diskriminační a nedemokratické.
    Věřím, že na můj příspěvek budete paní poslankyně reagovat.

    S pozdravem
    Oldřiška Chomoutová

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit