Přejít na výpis diskuzí

Sámo

OSOBNOST 4.11.2012 
15 příspěvků

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Assage

  O „našem“ knížeti Sámovi

  více informací zde:

  https://www.facebook.com/dejinyjinak/
 • Assage

  Kníže Sámo (Šam bat - Kij).

  Ostatní území již byla rozdělená a obsazená pěti syny Sámovo bratrem
  Kubratem, knížete (kana) bulharského lidu ze slavného rodu Dulo...
  Jejich matkou byla Akdžan, otcem Albury. Proto musel Sámo jít dál na
  západ, až na zdejší území... Víte, že mladší bratr Kanasubigi
  Kubrata - Šam Bat / Sambat / kníže Sámo (v letech 593-653), byl také
  pojmenován Kij – vytvořil další Bulharsko ? V letech 668-669, ještě za
  života Kana subigi Kubrata došlo k rozdělení území mezi jeho nejstaršího
  syna Bajana a mladšího syna Asparucha a jeho strýce knížete Sáma (Šam
  Bata v letech 593. - 653), poslední vládne na západě, Bajan v centru a
  Asparuch na východě říše. Urgan pocházel pravděpodobně ze vznešených
  příbuzných rodů, a to ze šlechtického rodu Ašına a rodu Ermi. Jeho
  sestra Akdžan byla manželka Alböriho (v letech 610 – 617/618, vládce
  Onogurů a matka (knížete Kuvrata) a knížete Sáma (Šambat Kije)...

  https://bg.wikipedia.org/…/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B3%D1%84%D…

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B9


  Cäğfär Taríxı (Gazi Baradž Tariki- tatarský historik) výslovně odkazuje
  na knížete Sáma jako na Šam-bata, bratra knížete Kubrata, synovce Bat
  Organa a strýce Chána Asparucha. Na žádost jeho bratra Kubrata založil v
  místě Axal v roce 620 město, původně pojmenované Baštu a posléze
  Kij-oba, pak Kyjev. ...Bat Organ zamířil do Říma a řekl, že
  Kara-Bulgar rozbil všechny vazby s Avary a byl připraven vytvořit svaz s
  Římany proti Avarům." Nadšený římský vládce okamžitě přitakal a
  souhlasil. Bulhaři si vybrali jako vůdce syna otce-Alburyho, Kubrata.
  nazývali ho „Baštu“, tak se okamžitě začal připravovat na válku s Avary.
  Pod jeho velením jeho mladší bratr kníže Sámo (Šam bat) postavil v roce
  620 na místě Askal ve výškách Kujan-tau, město Baštu. Oddíl
  Bulharů vyrazil z města Baštu v čele s knížetem Sámem a s nimi Ančijci a
  Saklani-rusi proti nepříteli. Rychle porazil Avary a zmocnil se jejich
  země, pak se kníže Sámo (Šam bat) prohlásil za nezávislého vládce a stát
  nazval Dulo-ba, Duleba. Ve střední Evropě Duloba pokrývá území
  Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska, Srbska, Bosny a Černé
  Hory. Kubrat se dozvěděl toto a nařídil bratrovi, aby se vrátil k jeho
  službě, ale on odmítl a přijal jméno “Kij“ ,(oddělený ) od Baštu. Kníže
  Sámo (Šam bat) zůstal v Dulobě 33 let a získal si vznešenou slávu se
  svými vítězstvími nad Pharanges (farangi a almance), přesto byl v roce
  658 na stará kolena farangi zničen a poražen, pak se vrátil do služby ke
  Kubratovi. Balthazar přikázal knížeti Sámovi (Šam batovi), aby se
  ujal svého bývalého postu v Baştu. Lidé ho milovali natolik, že nazvali
  citadelu z původního Baštu na "Šambat" a celé město s přezdívkou
  "Kij..". Mladší syn Kurbata - Atilkese, zvaný Asparuh, se pohyboval
  mezi Burdjanem a Bechtashem, bojovníci utigiové a murdasijové také byli
  podřízeni jemu... (Iman, Bahishi, Jagphar tarih, Orenburg, 1993)


  Nějaké potvrzení tohoto všeho? Jak poukazuje Konstantin VII
  Bagrenorodni v jeho práci pro pravidlo říše, pak původní jméno Kyjeva je
  “Sambatas” (město Sam-bat), který odpovídá bulharskému Šam bat, je
  zmíněný mladší bratr knížete Kubrata, kníže Sámo. Kronikář Nestor v
  počáteční ruské kronice také píše, že poté, co šel do Konstantinopole a
  byl poctěn císařem, poté žil krátce při Dunaji, pak se vrátil a vládl ve
  svém městě Kyjev, kde dokončil život v roce 672. Po Sámově smrti se
  dříve jím ovládané rozsáhlé území rozpadlo na malé územní celky,
  ovládané pravděpodobně Sámovými potomky, z nichž vznikly velmi pozvolna,
  v průběhu cca 150 až 200 let, velké a známé státy starých Slovanů,
  Velkomoravská říše a stará Rus... V roce 1908 Vikentiy
  Vyacheslavovic Chvojka( Čeněk Chvojka) objevil kamennou úpravu suchého
  zdiva z oválného tvaru o rozměrech 4,2 x 3,5 výšce 0,4 m se zářezy do
  čtyř světových směru. Na jižní straně se nacházel obětní oheň, umístěný
  uprostřed knížecího dvoru. Historik zvažuje, že je to Sámovo (Kijovo)
  oltář. Později v 1937 sovětští historici, namítají a nepřijímají jeho
  nálezy, že místo nebylo starší 8 století... Ve střední Evropě Duloba pokrývá území Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska, Srbska, Bosny a Černé …

 • kde je neco o sámovi celý je to jen o té říši
  • wikipedia
 • Nikoho ani nenapadne: jak je možné že tu jsou Slovani tak krátce a už je založena jakási říše.
  Já bych se ptal, když existuje charvatské kníže: jasný Slovan v kdysi NDR, jak rychle a kdy to své knížectví založil a zda byl jediný.
  Taktéž: co to bylo za hrdinství neznámého kupce, že jej podporuje tolik zde vlastně nejsoucích Slovanů a jejich jsoucí vojvodové se auzgerechnecht poddávají Frankovi a volí jej za krále.
  A kterak to všechno souvisí s názvem Bohemie. Nebudou snad vojskem Bójů u Keltů a Bojarů u Slovanů, jimž kterýmsi z nich odpradávna náleží polabská kotlina coby země zaslíbená a Češi Bójové udávaní byzantským pisatelem v Dalmácii ji dostávají právě od Sáma, aby pomohli proti Dagobertovi nebo se zdá, že při všem uvedeném i s informací salzburského arcibiskupství je Sámo nejen Slovan, ale také královského rodu Alamanů od Mohuče, jejichž vazba na Germány není prokázána a jsou právě Merovejci či Franky, jinak Amorejci z přední Asie a tzv. Austraasijci (mimo jiné Asijci z východu vyvražďováni. Ahoj.
 • je to krátký všechno z wikypedie
  • No hele moc mi to nepomohlo stejně jsem z toho testu dostala čtyřku tak co *16*
  • S muchem souhlasim. všechno zkopírovaný z Wikypedie *12* *11*
 • nepravdivý je jenom neco jinak suchý *12*
 • divný *8*
 • Suchý *13*
 • Sámo porazil Avary a franckého krále Dagoberta I
 • Trošku kopírka od Wikipedie, nebo naopak? *12*

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit