Přejít na výpis diskuzí

Xerxés I.

OSOBNOST 27.12.2013 22:58
3 příspěvky

Xerxés I. (خشایارشاه) byl perský velkokrál z rodu Achaimenovců vládnoucí v letech 485–465 př. n. l. Slovo „Xerxés“ je řeckou transliterací původního perského trůnního jména Chšájaršá, které znamená „vládce hrdinů“. V hebrejské bibli je to pravděpodobně perský král אחשורש Achašveroš (Ahasueros v řečtině). Politická kariéra Xerxés I., syn Dareia I. a Atossy, dcery Kýra Velikého, byl vybrán otcem za nástupce, třebaže měl nevlastní starší bratry – jejich nároky však nebyly uznány za dostatečné, neboť se narodili dříve, než se Dareios stal ...

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • V knize Ester 2 kap. 5-6. verš se píše, že Mordokaj (bratranec královny Ester) byl přestěhován z Jeruzaléma do Babylona s přesídlenci, kteří byli přestěhováni spolu s judským králem Jekonjášem, což bylo v r. 598 před Kristem. V 7. roce panování Xerxa, kdy byla Ester vzata do paláce, cca r.478 by Mordokajovi muselo být, pokud by měl 1 rok, když byl přestěhován z Jeruzaléma do Babylona, 120 let.
    • to se jen tak říká, tam byli přestěhováni jeho předkové, on sám se ale narodil již v babylónu, ,,Mordokaj přerůstá v typ "věčného žida" - vyznavače."
    • Tato námitka je založena na chybném předpokladu, že kniha Ester 2:5, 6 mluví o Mordekaiově odchodu do vyhnanství v Babylóně spolu s králem Jekonjášem. Avšak Bible nechce tímto textem popisovat události v Mordekaiově životě, ale chce označit jeho rodovou linii. Kiš mohl být Mordekaiův praděd, nebo ještě starší předek, který byl „vzat do vyhnanství“. Jiný názor je v souladu s biblickým vyjádřením a říká, že Mordekai, ačkoli se narodil až ve vyhnanství, byl považován za toho, kdo byl vzat do vyhnanství v roce 617 př. n. l., když byl ještě v bedrech svých předků, tzn. ještě nenarozen. (Srovnej Hebrejcům 7:9, 10.)

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit