Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit • 6000 let př.n.l.-pěstování máku +  starověcí Egypťané používali úhoře („Electrophorus electricus“)  aby zmírnili bolest
  tím, že vypustili
  elektrické impulsy
  dosahující až několika set voltů.Viz rok 46. 850 př.n.l.Antika-O opojném prostředku ulevujícím od bolesti a navozujícím
  spánek psal     Homér (850 p
  ř.
  n. l.) jak v Iliad
  ě, tak v Odyssee. 

  300 př.n.l.(ale uvádí se i 6000 př.n.l.)- operace
  v narkoze –Čína –


  Akupunktura 

  Číňané jako první poznali, že existují látky, které mohou po perorálním
  příjmu způsobit úplnou úlevu od bolesti. Uvádí se, že pacienti dostali před
  operací směs vína a "anestetického" prášku,patrně opia. Měla být
  možná bezbolestná operace (Liljestrand 1967).


  460 př. n. l.-Hippokratés z Kósu (460 – 377 př. n. l.), používá extrakt z vrby pod názvem „Salycasia“ . (viz rok 1899).  -ve svém
  díle zmi
  ňuje použití makové šťávy v opiovém víně. Odklonil se od magických
  atributů opia a uznal jeho užitečnost jako narkotika a prostředku zastavujícího krvácení.Theofrastos 372-287
  př.n.l.-poprvé zmínil využití opia jako antikonvulsiva a narkotika. 46- Scribonius Largo,lékař císaře Claudia v práci
  "Compositiones medicamentorum". V něm navrhuje použití rejnoků  („Torpedo nobiliana“ a Torpedo torpedo) k
  léčbě bolesti hlavy.
  Totéž uvádí v r. 77-Plinius
  starší a ve 2. století Claudios Galenos .


  Metoda založená na tomto principu, byť
  přizpůsobená dnešnímu dni, se v medicíně stále používá. Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) má omezit nebo
  úplně přerušit přenos bolesti do mozku.
  40-90 –Opium a
  Cannabis: Dioskoridés (asi 40 – 90 n. l.),
  autor spisu De Materia Medica, psal také o sběru
  surového opia a rozlišil makovou šťávu
  od extraktu získaného z celé rostliny.Tamtéž zmiňuje proti bolesti uší a zánětům Cannabis.Totéž radí Plinius starší
  v knize „Naturalis historica  a Galenos v knize „Methodus medendi“. 9.století- v 9.
  století se začíná konopí používat i
  v Evropě.
  10.století-  se
  hojně používala tzv. uspávací houba
  (Spongia somnifera). V benediktinském klášteře
  Monte Casino se dokonce zachoval návod na její výrobu. Do roztoku připraveného smícháním vody, opia, výtažků z listů mandragory (Mandragora officinarum,
  Solanaceae) a bolehlavu se pak namočila
  houba, používala se jako analgetikum při
  určitých chirurgických procedurách.
  Obdobně houby používal k narkóze ve 13.
  století boloňský lékař Ugo Teodorico dei Borgognoni (7, 24). Houba
  byla nasycena stejnými omamnými látkami s přídavkem
  lociky (Lactuca sp., Asteraceae) a před
  chirurgickým zákrokem se připevnila nemocnému
  na obličej. Opium se do středověké Evropy rozšířilo za křížových výprav.980-1030-Led nebo studená voda-Avicena 1807- Dominique Jean Larrey-po bitvě u Pruského Eylau 1807 popsal
  chlad jako důvod necitlivosti při amputacích.
  Nebyla to myšlenka nová,aby se minimalizovala bolest, přišla s myšlenkou
  na použití ledu nebo ledové vody Avicenna (980-1030), Bartholin (1661-1680) v
  polovině 17. století objevil chirurg
  Marco Aurelio Severino
  (1580-1656) studenou anestezii, která brzy zapadla do zapomnění , anglický chirurg John Hunter (1728-1793) a James Amott tuto metodu používali při amputacích..

  13. až 15. století, kdy církev měla obrovskou moc, se stalo
  opium p
  ředmětem tabu. Svatá inkvizice
  všechno, co pocházelo z Východu, spojovala s
  ďáblem, a tak opium po těchto 200 let vymizelo z
  evropských historických záznam
  ů.1510- strangulace- komprese Paré
  (1510-1590) použil tuto metodu k amputaci končetin po válečných zraněních.Ve 14.století tuto metodu komprese používal Guy de Chauliac a techniky komprese
  nervů zpracoval 1784 James Moore.
  .1520-Laudanum jako roztok opia
  v alkoholu-Paracelsus (rakousko-švýcarský lékař,pod jménem Eufrastus
  pobýval na Moravě )
  .

  16.století-Koka -1499- španělský kněz Thomas Ortiz zmínil listy koky na lokální úlevu od
  bolesti.
  1669-Oxid dusný-Jako první zpozoroval
  účinky N2O John Mayowv ,v r. 1772 pak Joseph Priestley a o dvacet let později,  1800- lékárník
  Humphrey Davy
  (1778-1829),který
  stanovil jeho složení a od r. 1797 prováděl pokusy s využitím N2O při
  bolesti zubů a chirurgických zákrocích,které publikoval v r.
  1800.

                Tyto pokusy ovšem byly přehlíženy a do širšího
  povědomí se dostaly až s estrádami různých podnikavců,ke kterým ve své
  době patřil i S.Colt
  .

  Toto je část mé vlastní práce o anestesii,která samozřejmě pokračuje až do současnosti.

 • Chvála Bohu nejen za anestezii, ale za všechno, co člověku může pomáhat snášet mnohé útrapy v životě. Také za dobré a odpovědné lékaře a obětavé sestry. (Tím nemyslím všechny doktory a sestry). Bez lidí by nám technologie nebyly moc platné.

  Snad ani nemyslet na to, co všechno medicína bude umět. Někdo z toho má možná tak velký strach, že šíří různé viry, aby nás třeba nebylo jednou moc. 

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit