Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Sexualita teploušů,která je namířená zvráceným směrem je nemoc,kterou je třeba léčit.Je-li nemocných mnoho,jde o epidemii,kterou je třeba podchytit (na jejich společné akci ),izolovat (zavřít dokud nedojde k uzdravení),přeléčit (vykastrovat)  tak,aby nenakazila zbytek populace.

  A nevím,proč zrovna kardinál nemá právo na politická prohlášení.

 • Když se konal ten pochod LGBT komunity, či jak se to nazývá, tak jsem nebyl v Praze, jen jsem se o tom doslechl ve sdělovacích prostředcích. Jestli někdo pochoduje a slaví tím 1.máj, vítězství sparty z Horní Dolní nad spartou v Dolní Horní, oslavuje LGBT či cokoli jiného, je to jeho věc, pokud mi to nevnucuje a neomezuje mě tím. Jestli dva lidé stejného pohlaví po vzájemném souhlasu provozují v soukromí nějaké sexuální aktivity, je to jejich věc. Je to přece jen lepší, než když ti "správně" sexuálně orientovaní číhají večer v parku za keřem a přepadají osamělé ženy jdoucí kolem. Samozřejmě pedofilie, ať homosexuální nebo heterosexuální není přípustná, protože jde o násilí nebo o zneužití.

  Nezapomínejme, že sex byl určen Stvořitelem, Bohem, Přírodou, Mimozemštany... k plození nových jedinců a nikoli pro ukrácení dlouhé chvíle a pro zábavu.

  • KIMCID

   Vzpomeň si na to až budeš s Milionem chvilek na srazu 

 • úchyláci, nemocní lidé, to jsou LGBT


 • Lesba, homosexuál nebo třeba pedofil je prostě úchylka.

  Otázkou je, co je společnost ochotna tolerovat a co se rozhodne postavit mimo zákon.

  Ovšem propaganda by měla být zákonem zakázána i u tolerovaných úchylek.

  Jenže tahle společnost se v úchylkách přímo vyžívá a veřejně je propaguje, včetně veřejnoprávních médií od kterých má nadstandartní podporu a propagaci.

  • Přesně!

   Otec znásilňoval svou tříletou dceru a její kamarádky...„Mrzí mne to, lituji toho, spáchal jsem to pod vlivem těžké nemoci,“ řekl

   jasně jak jde o pedofila zoofila atd. je to nemoc, ale jak je to homosexuál tak je to naprosto "normální"a kdo tvrdí něco jiného je hned netolerantní homofob...😂

 • Jeho Eminence, pan Dominik DUKA je především přečsvědčený demokrat a zodpovědný občan této země. Nehledě na to, že je služebníkem církve, služebníkem trojjediného Boha! 

  A říká pravdu! 

  Málokdy v dějinách tak početně malá (údajně 4%) menšina vnucovala své názory a životní styl ostatním, jako se děje dnes!

  • Tedy to je vydařený chvalozpěv


  • Tondo, a oni vám něco vnucují...?

   • Stačí se podívat na foto pod titulkem článku.

    Zřejmě jste se s žádným z této komunity nesetkal!

    Jejich vlezlost je ...

 • Buzik vychvaluje buziky, černoprdeláče nemusím, ale v tomhle má Duka pravdu!

 • Wolfcastle


  Cituji: "Něco tu nesedí. Nejsem sice právník, ale jsem občan této republiky vychovaný v křesťanské rodině."...

  Tak proč tolik podivu nad slovy kardinála? V Bibli se píše: „Muži, kteří leží s muži, . . . nezdědí Boží království.“ (1. Korinťanům 6:9, 10) To samé se vztahuje i na ženy. (Římanům 1:26) Konec hotovo tečka.

  „ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži vydržovaní pro nepřirozené účely, ani muži, kteří leží s muži, . . . nezdědí Boží království“. Hned potom ale dodává: „Někteří z vás takoví byli.“ (1. Korinťanům 6:9–11)Znamenají slova „někteří z vás takoví byli“, že ti, kdo s homosexuálním jednáním přestali, už nikdy nepocítili touhu tak jednat? To sotva, protože jinak by nás Bible nevybízela: „Choďte stále duchem a neprovedete vůbec žádnou tělesnou touhu.“ (Galaťanům 5:16)

  Tedy ano i bývalý homosexuál může věřit v boha a mít naději, Ale každopádně svého nesprávného jednání MUSÍ ZANECHAT a neho propagovat jako něco přirozeného!

 • D. Duka je služebník boží a též ryzí demokrat, zodpovědný občan a veřejný činitel, který dokáže předvídat a tak činit zodpovědná rozhodnutí a konat skutky v prospěch demokracie, což pochopitelně nemusí být po chuti některým zájmovým uskupením. Duka citlivě vnímá vývojové trendy a tak nemůže nevidět stále důraznější aktivity ve prospěch téměř bezvýznamných menšin, které se svými patrony na úrovni EU se snaží prosadit diktaturu těchto menšin. Duka vidí módní trendy, zejména privilegizaci malých zájmových skupin, třeba právě LGBT nebo migračních nájezdníků či národnostních skupinek, které žijí v domnění, že oni jsou vyvolenými a ostatní jsou povinni ctít jejich bludařské učení a poskytovat jim dokonalý servis k propagaci jejich absurdních věrouk a vše vyfutrovat poskytováním maximálního hmotného komfortu a vše zastřešit hýčkáním oněch prostopášníků. Duka  ví, že jsme si všichni před Bohem rovni, že není možno si uzurpovat nárok na jedinou a správnou pravdu a na výstřední privilegované postavení. Katolíci pochopitelně nemají patent na jediný a správný výklad událostí kolem nás, ta doba již pominula. Duka je řadový občan a má právo na svůj názor, má navíc jakožto služebník boží povinnost pranýřovat věci odporující obecným zásadám morálky a snahy o prosazování myšlenek, jejichž ideologický potenciál má nelidskou tvář. Duka ztělesňuje demokracii a právě demokracie má právo se bránit proti všem fašizujícím či totalizujícím snahám.  
  • Duka je takový demokrat s.r.o. Tam kde se mu to hodí tak se ohání demokracií.Ale jen to trochu nevoní a už ječí a zlomyslným prstíčkem ukazuje.Navíc pohrozil česku extra žalobou za zdanění restitucí.Tak to pozor.Banda po staletí kradla a přihrabávala si.V slabé chvilce národa prosadil Topolánek podporovaný Kalouskem královské odškodnění.Které máme zaplatit my všichni.A to tak že bude výrazně míň peněz na zdravotnictví, školství ..... Takže my všichni budeme chodit do práce, platit daně a tyhle penízky  si potom přihrábnou tihle nenasytní? Ne.To by se nelíbilo nikomu.Tak s tím velebením toho Budhy  /už se mu vzhledem přibližuje/ opatrně.Moc opatrně.

 • ˇ" paragrafem 355, o Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, kde stojí..."

  .

  Tak z pozice novináře zkuste zjistit, v kolika případech byl tento paragraf použit v případech hanobení Rusů, Číňanů, voličů Okamury, Zemana nebo Babiše.

  Během třeba 4 - let?

  Ale do toho se vám nebude chtít, že?

  To kdyby někoho zajímalo, kolik případů hanobení Romů, imigrantů nebo homosexuálů, to by bylo jiné kafe a do toho byste se vrhnul po hlavě, že?


  Víte co mě na vás novinářích vadí? Právě vaše neobjektivita a pokrytectví. V tom se vzájemně předháníte 🙂

 • Autor článku se vlámal do nezamčených dveří. Prakticky nikdo, kdo nepostrádá schopnost rozumné úvahy, ani kardinál Duka, nežádá kriminalizaci, dehonestaci či společnské odsouzení faktu, že existuje homosexualita. Kardinál a ne zcela pseudosvobodou zpitomnělí lidé, odsuzují předvádění se LGBT komunity silně pochybným způsobem - pochodováním po ulicích a náměstích s tak říkajíc holými zadky a zdůrazňování vlastní sexuální úchylky od přirodou dané sexuální orientace, která jediná umožňuje existenci a zachování života na Zemi i v budoucnosti. Lituji autora článku pro jeho způsob myšlení, který je, až čítankově, zcestný.

  Není nutné a ani přirozené, být hrdý na úchylku - deviaci, jde přece o přísně soukromou záležitost každého jedince. Nejde o věc veřejnou, jak se nám zblblí vyznavači pochybných výkladů svobody jako takové, snaží namluvit.

  • Nneí přirozené ani pořádat pochody hrdosti na to, o co jsem se žádným způsobem nezasloužil. Jinak by podobné pochody hrdosti mohly být každým dnem (hrdost na to, že je pondělí, úterý, středa, že je srpen, září, že žijeme na planetě Země, že jsme součástí Sluneční soustavy, že máme krevní skupinu tu a tu, že jsme leváci, že jsme praváci, že umíme chodit, že umíme jezdit na kole, že pijeme vodu a já nevím, co ještě. Naprosto stejné jako být hrdý na svoji sexiální orientaci. právě proto, že za svoji sex. orientaci nemohou ani heterosexuálové, ani homosexuálové, ale ani pedofilové, zoofilové, nekrofilové a já nevím kolik je ještě sex. orientací.


   A kdo se takových "pochodů hrdosti" účastní, je pro mne slaboduchým člověkem a buďte si jisti, že to samé bych tvdil i u pochodu hrdosti heterosexuálů.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit