Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • *Jejich zaměstnanci, kteří se hrdě nazývali Švarcnberáci, dostávali deputáty jako otop na zimu, vánoční balíčky, které tvořila zvěřina, ryba atd. Dále fasovali oděvy, obuv a mnozí z nich bydleli ve služebních bytech za laciný peníz. „Náš byt tvořilo šest místností na Šteklu, a za to jsme ve čtyřicátých letech minulého století platili měsíční nájem pouhých 56 korun,“ vzpomíná vdova po schwarzenberském podkoním Marie Kabourková.
  Talentované děti a to nejen svých pracovníků také posílali na své náklady na studia.
  Mýtus 5 - kolaborovali s nacisty
  Jedna z nejhorších komunistických lží. Obě větve rodu - hlubocká primogenitura i orlická sekundogenitura - si zachovaly tvář a jejich členové patřili mezi upřímné a aktivní antinacisty. Poslední hlubocký kníže Adolf dal ve třicátých letech milion korun na výstavbu pohraničního opevnění, za války byl nucen uprchnout do emigrace, žil v USA. Jeho protinacistické smýšlení ocenil též Jan Masaryk, syn prvního československého prezidenta, který prohlásil, že do podpory odboje se Adolf Schwarzenberg zapojil ihned a nacisty z duše nenáviděl.
  Ještě dříve na podzim roku 1938 odcestoval do Berlína za říšským vůdcem SS Himlerem, u kterého osobně intervenoval za propuštění svých dvou zaměstnanců ředitele panství Antonína Nikendeye a jeho řidiče Jana Jílka, které zatklo gestapo po záboru Sudet u Horní Plané. Jeho bratr Jindřich, který se po Adolfově odchodu do emigrace ujal správy majetku, byl za války uvězněn v koncentračním táboře Mauthausen. Na orlickou i hlubockou větev nacisté uvalili nucenou správu.
  Ostudu si neudělali ani příslušníci orlické větve, Karel VI. Ze Schwarzenbergu, otec současného prezidentského kandidáta, byl tvůrcem prohlášení české šlechty z roku 1938, ve kterém přísahali signatáři ujistili prezidenta Beneše, že českou zemi budou bránit před Hitlerem až do „hrdel a statků". Jako nadporučík v záloze pak v květnu 1945 velel v Čimelicích na Písecku protinacistickému povstání a v této obci pak byl až do roku 1945 předsedou místního národního výboru. Jeho bratr František a tedy strýc současného Karla bojoval v Praze na barikádách, kde dokonce jako poručík Československé armády převzal kapitulaci německé posádky na Wilsonově (Hlavním) nádraží.
  • Tenhle Šlakteberg se te tvojí propagované "rodince" nějak nevyvedl !!! Byl to on, co zvedal ruce pro CÍRKEVNÍ ZLODĚJNU !!! Byl to on, co zvedal ruce pro ZVÝŠENÍ DANÍ ! Byl to on, co zvedal ruce pro RUŠENÍ NEMOCNIC A DRAHÉ LÉKY !!!
   Kddyž náhodou nechrápe, tak se škrabe v prdeli nebo ve frňáku !!
   TAK SE KONEČNĚ PROBUĎ !!!
 • !!!!!JIHOČEŠTÍ SCHWARZENBERGOVÉ A VÍTĚZSTVÍ NAD KOMUNISTICKÝM LHANÍM!!!! Pravda je taková, Jihočeši měli velké štěstí, že následníky mocných Rožmberků se stali právě šlechtici původem z Dolních Franků, kteří se ovšem rychle sžili s českým prostředím. Považuji proto za nutné poslat znovu všechny mýty tradující se o tomto rodu do říše zloby, hloupostí a nesmyslů, kam právem patří. Na našem území působily dvě větve tohoto starobylého rodu Schwarzenbergů- krumlovsko-třeboňská a orlická.
  Mýtus 1 - zmocnili se za laciný peníz pobělohorských konfiskací
  Pravda je taková, že hrabě Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu obdržel od krále českého Ferdinanda III. inkolát čili volně řečeno právo usadit se v Čechách teprve v roce 1654 a první panství Třeboň regulérně zakoupil za„tržní cenu" v roce 1660 tedy čtyřicet let po bitvě na Bílé Hoře. Roku 1670 byl za své služby panovníkovi jeho rod povýšen do stavu říšských knížat.
  Mýtus 2 - germanizátoři
  Hloupost nejvyšší. Schwarzenbergové byli českými vlastenci, podporovali české školství a významně se podíleli na založení Národního muzea i Národního divadla v Praze. Na jejich panstvích s převahou českého obyvatelstva se úřadovalo česky a jejich úředníci včetně Němců museli být bilingvní a ovládat obě zemské řeči - češtinu a němčinu. To se týkalo obou větví krumlovsko-třeboňské i orlické, ze které pochází prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg.
  Mýtus 3 - bránili prý technickému pokroku
  O opaku svědčí mimo jiné na svoji dobu technicky unikátní dílo Schwarzenberský kanál z přelomu 18. a 19. století, které umožnilo rychlé plavení dříví mezi Vltavou a Dunajem. Rovněž na svých panstvích podporovali moderní metody hospodaření v zemědělství a lesnictví a dali zelenou i průmyslu.
  Zasloužili se též o rozvoj železnic. Kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu z hlubocké primogenitury provedl 17. listopadu 1866 slavnostní výkop na zahájení výstavby železniční tratě mezi Českými Budějovicemi a Plzní a zároveň byl významným členem společnosti, která postavila dráhu mezi Vídní a Chebem a Českými Budějovicemi a Prahou. Jeho vnuk Jan Nepomuk se pro změnu zasloužil o výstavbu místních pošumavských drah.
  Mýtus 4 - utiskovali lid
  Na jejich jihočeských schwarzenberských panstvích se nekonaly žádné selské vzpoury. Již na konci 18. století, tedy dávno před působením Karla Marxe neblahé paměti, zřídili Schwarzenbergové penzijní fond pro své zaměstnance. V roce 1893 pak na Hluboké založili mateřskou školku a to nejen pro děti svých zaměstnanců. Provozovali rovněž domovy důchodců pro staré vysloužilé pracovníky, kteří v nich měli veškeré zaopatření.
 • Volte Karla! Karel je budoucnost! Karel je změna! Karel s váma zatočí a budete se divit!

  Víc nez si myslíte...
  • Karel je zlo!
   Schwarzenberg byl obchodním partnerem Mrázka

   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/schwarzenberg-byl-obchodnim-partnerem-mrazka/
 • http://www.ulozto.cz/xHtqjJu/studentka-durazne-varuje-pred-schwarzenbergem-je-to-jedna-velka-manipulace-doc
 • Otec Theresy Schwarzenbergové byl nacista (i když K.Schwarzenberg toto popírá), od roku 1930 byl členem NSDAP.
 • Volíme menší zlo, a proto posíláme k moci knížete s Kalouskem???
  • Volme Miloše!

   Novinář o nacistické minulosti Schwarzenbergovy rodiny a pozoruhodném obraze

   http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Novinar-o-nacisticke-minulosti-Schwarzenbergovy-rodiny-a-pozoruhodnem-obraze-260228
 • Relativně se nám daří držet od EU odstup a teď si zvolíme eurooptimistu Schwarzenberga...
 • Nechci za prezidenta člověka, jehož minulost je úzce spjatá s nacismem.
 • Schwarzenberg psal i do katolické revue Řád, která podporovala korporativismus v katolickém duchu.
 • Schwarzenberg psal do Vlajky pod pseudonymem Bojna. Stavovský stát

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit