Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
  • Evropské peníze čerpají místo nejchudších ti nejbohatší -. trefný nadpis.

    Evropské peníze byly svěřeny penězovodům "projektových institucí" a chopili se jich šíbři a částky se alokovaly těm, kdo měli "pod palcem" moc.

    Potom šly miliardy zpravidla opravdu přes šíbry k předem určeným (politicky loajálním) vlastníkům.

    Potřeby obyvatel a občanů nikoho nezajímaly a nezajímají. 

    Peníze by měly co nejjednodušším způsobem jít na Obecní úřady a ty by pod veřejnou kontrolou investovaly do toho, co potřebují lidé ve třeba Lhotě.

    Ne tisíce tzv. "projektových manažerů," kteří si vesele mastí kapsy po způsobu mafie. 

  • Česká Kamenice je moc hezký kousek světa.

    I když s mladým starostou v mnoha věcech týkajících se koncepce školství nesouhlasím, líbí se mi, že je to přemýšlivý mladý muž a je patrně ochotný hodně pro to, co považuje za správné, také udělat. 

    Snad ho jednou velká politika nesežere a nezkazí. 

  • josef.chmela

    Jó hochu, to jsou zákony kapitalismu. Každý se musí postarat sám o sebe. Schopnější jsou bohatí a úspěšní, neschopní jsou chudí a póvl na chcípnutí.

    Babiš to dělá dobře, stará se sám o sebe.

    • Přesně tak, Bureš se stará jen o své zlodějny, krást z Bruselu a masívně Brusel pomlouvat, to tomu zloději opravdu jde!
      • KIMCID

        Kde masivně pomlouvá Brusel,cituji?

    • Tohle neplatilo za socialismu?

      Každý politik je primárně člověk .. 

      to že lidi věří že politik je asociální psychopat, kterej má žebříček hodnot nastavenej že nejdřív lidi, pak dlouho nic, nic, nic, nic... Pak možná rodina ale jen aby neumřela hlady.... To neznamená že politici takový jsou.


      Každý normální člověk nejdřív kope za sebe, pak za svou rodinu, pak za svý známý, pak teprve za neznámý ve svem nejbližším okolí .... No nakonec když tohle všechno není v rozporu s neznámým někým koho nikdy neuvidím, který žije v mistech, kde nikdy ani nebudu... A  když ho to nebude nic stát a bude to vyžadovat minimum energie.... Tak možná nebude proti.


      Lidi musí pochopit že politik je člověk a že úředník je taky člověk.... pak začnou možná volit podle toho... 

      Politik co slibuje co chce volič slyšet je dost podezřelý, pokud nemusí své sliby plnit. Prdím na nějakou odvolatelnost... Jde mi o zodpovědnost za plnění volebního  programu. Pokud selze, měl by se zodpovídat za neco jako zneužití pravomoci veřejného činitele .. či tak něco. Hodnocení je jasné... Hlasování politika co je volen my mělo být veřejné a politik by měl svou volbu vysvětlovat.

  • Mě osobně by třeba zajímalo, kolik mají krajské úřady celkem zaměstnanců. Tedy v celé ČR. Asi by to šlo někde dohledat, kdybych překonal vrozenou lenost.

    Asi dost veliká fabrika.

    Hledáme kde ušetřit v systému státní správy? Tady příkladně.

    Většinově nechceme Senát, evidentně většinově nechceme Krajské úřady - přesto existují. Proč? 

    To je třeba běhat po ulicích a skandovat pod vedením placených organizátorů? Proč demokracie nefunguje? 


    • Proti senátu brojí ti, jimž senát "šlape na paty" a tak nemohou "řídit stát jako (svůj) podnik", tj. kdo neposlouchá fýrera tak dostane z úřadu výpověď. A přikyvují jim k tomu lidé, kteří nechápou, že princip parlamentní demokracie spočívá mimo jiné v dělbě moci a že tedy větší zárukou svobody a demokracie je dvoukomorové parlament.

      Spíš se mělo:

      1. uvážit snížení počtu poslanců ze stávajících 200 na na 81 jako je senátorů, nebo alespoň na 100;

      2. vyhnat ze sněmovny členy organisace podle zákona zločinné a opovržení hodné; a tu policajtskou mlátičku, která si na Ukrajině hrála na představitele ČR postavit před soud za vlastizradu.

      • Vážený Občane:

        Proti senátu brojí ti, jimž senát "šlape na paty" - Senát České republiky mě osobně v žádném ohledu na paty nešlape.

        Je mi naprosto lhostejná tahle trafika plná užvaněných gerontů.

        Už z toho dehonestujícího vyjádření, které užívám velmi nerad, není známkou toho, že bych nechápal principy parlamentní demokracie. 

        Je to jen můj ryze osobní postoj. 

        • Pane kolego, omlouvám se, to nebylo vůbec myšleno osobně. Myslel jsem to obecně. Je mnoho občanů této země, kteří nechápou, že základem svobody a demokracie je dělba moci na

          1. moc zákonodárnou - ta stanoví pravidla chování, strukturu státní správy atd. a to nikoli podle "přání vládce", ale podle jistých obecně platných nadčasových principů, jejichž dodržení je zárukou svobody, demokracie, prosperity a rozvoje dané země;

          2. moc výkonnou - ta podle těch pravidel koná;

          3. moc soudní - ta řeší případné spory, zda určité jednání bylo či nebylo v souladu s platnými pravidly;

          4. někdy se sem řadí i moc sdělovacích prostředků - jejich úkolem je, lidově řečeno "šťourat a co vyšťourají tak rozkecat" a tím znemožnit úřední činitele přestoupivši platná pravidla.

          A základem fungování toho všeho je dělba moci; čím víc je moc rozdělena, tím obtížnější je pro jednotlivce soustředit ve svých rukách rozhodující míru moci. Tak to funguje zejména v USA.

      • KIMCID

        1.ano2.blbost popírá to demokracii

        • Členové organisace ze zákona zločinné a opovržení hodné nemohou mít v civilisované společnosti právo rozhodovat o právech a povinnostech ostatních občanů. Samozřejmě v případě, kdy se domnívají, že jim jsou někým omezována zákonem daná práva, mají i oni právo obrátit se na soud. V každé civilisované společnosti také existují jistá morální pravidla, která jsou pro každého závazná.

          • KIMCID

            Omyl to bys use zakázat každou strnu do které komár zalez od ODS až po Ano

  • Copak kraje - ale takové NUTS2, to je věc!

    CZ-NUTS je označení normalizované klasifikace územních celků v Česku pro potřeby Eurostatu a ČSÚ.

    Ony ty zflikované kraje byly podle přání emeritního prezidenta Klause malé (chtěl je pod 1 milion obyvatel), ale bohužel pro účely statistiky (a rozdělování dotací) se nehodily a bylo nutno vtvořit NUTS2. Takže máme nicneříkající názvy jako Czechia - Jihovýchod.

    •  ... samosprávné kraje nedávají smysl, že bychom je v České republice mít neměli ...

      Ono to nebyly kraje, ale "Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)", definované jako prázdný pojem v prvním znění ústavy v rove 1992, ale nenaplněné.

      Teprve v roce 1997 - až byly zavrženy všechny smysluplné návrhy na samosprávné země (Morava, Slezsko, Čechy + Praha) v jejich historických hranicích, až téma dostatečně vyhnilo, až Češi nashromáždili dost přeběhlíků pro své unikátní nesmyslné řešení - pak se s velkou správou zřídily dnešní zprasené kraje - příliš malé pro organizaci dopravy nebo územních plánů, zato s velkou zásobárnou trafik pro úředníky. 


  • Od jisté doby se mluví o krajských vládách a krajských zařízeních atd. vytvořil se jakýsi hybridní článek mezi vládou a obcemi, který si postupně přisvojil pravomoci, které by hravě zvládaly i okresní úřady. Tyto jistě lépe cítí problémy svého území.

    Jenže "kraje" to jsou trafiky, stovky a tisíce úřednických míst, které mnohdy jen "přeposílají" materiály na okresy a obce.

    A ouředníci tloustnou, mají prebendy a politici trafiky.

    Osobně v institucích krajů nevidím velký přínos. 

    • 😯😬 Že by byla snaha zřídit opět zemská knížectví? 😯

      Inu: Rozděl a panuj.

  • Představa že si místo k životu vybírám podle toho jakou školu pro me budoucí deti tam budou mit mě trochu desi.

    1. Žádnou ze škol dítě nenavštěvuje vic jak 9 let. 

    2. To jak vypadá škola teď nemusí vůbec nic znamenat v době kdy tam dítě bude nastupovat.

    3. Kvalita školy nemá tak podstatný vliv na děti jako kolektiv a konkrétní učitele.

  • Má pravdu - a z pohledu České Kamenice nepochybně...

    • Jen tak mimochodem - v roce 1900 a v letech dalších bylo v českých zemích 133 okresů.

      - v Českém království bylo 92 okresů

      v Moravském markrabství bylo 33 okresů 

      - ve Slezském vévodství bylo 8 okresů

      V roce 1945 byla dekretem presidenta republiky navíc zavedena statutární města Praha, Liberec, Plzeň, Brno, Olomouc, Opava a Moravská Ostrava - byla vyňata z působnosti přilehlých okresů - jejich místní "národní" výbory (resp. místní správní komise) plnily zároveň funkci okresního výboru pro územní celky, v těchto se nacházejících. 

      Stupidní "reformou" v době působení A. Novotného v roli presidenta, se počet okresů snížil na 76 (v rámci Čech, Slezska a Moravy). 

      Spolu se zprzněním státního znaku šlo o bolševický paskvil non plus ultra ! 

  • Samozřejmě kraje jsou vzdálené, hlavně v oblasti komunikativní.  Okresy byly občanům blíž a více znalý problémy obci.

  • I tento nerozum byl proveden pod taktovkou MZ .

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit