Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Jde o to, kdo má klíče, a ty to nejsi
  • pd: to platí jako reakce pro Petra *16*
 • Zlatí komunisté. Vraťte se co nejdříve. Je potřeba pozavírat tu bandu zlodějů z ODS,STO,VV. *16*
  • hafane, viz TRESTNÍ ZÁKONÍK č. 40/2009 Sb.
   *6*
   • Mezi námi. Nemohu a nebudu uznávat zákony které sestavil a podepsal lhář a vlastizrádce. SSRY *10*
 • Docela se bavím, jak tady komunistické spodině cvaká zadelka. A jelikož jí chybějí argumenty, tak chrlí samé invektivy. Paradoxně tím vlastně potvrzuje mé závěry.
 • Samý kraviny!
 • Koukám že petrovi skončila vycházka *1*
 • Vážení: Dal jsem příspěvky "Petra" a "Ramba" posoudit renomovanému psychologovi, který je oba po prozkoumání označil za "homo stupidus". Proto těm rozumným doporučuji, aby na jejich příspěvky nereagovali a nevrušovali se nad nimi, protože je známo, že každá nesouhlasná reakce na jejich stupidní výroky je přivádí k tomu, že musí reagovat ještě agresivněji. Tak si o nich jen pomyslete : IQ TYKVE.
 • už je tady zase,to bolševický prase,skuhrá,škemrá,navádí,přitom také podvádí. *11* *11* *11*
  • Další d e m e n t *6*
   • máma ti nedala,že jsi takový podrážděný gemo? *13* ,neboj,jakmile přijde táta domů,tak tě seřeže a opícá do pr-ele,tak jak to máš rád *15*
    • Díky, že vím, jak to mají modrofialový ptáci doma.
 • Zákon č. 198/1993 Sb.O PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A O ODPORU PROTI NĚMU: Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.
  § 1 (1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým, b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů, c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon, d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:
  * popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám, * zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
  * znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání, * zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,
  * povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,
  e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
  f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.
  (2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
  § 2 (1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
  (2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
  • Pokud bereš jako argumentaci celý den hledání zákonu sestaveným zločineckou bandou a pak použití ctrl+c tak je mi tě líto, doteď jsem se docela bavil. Teď se začínám bát, protože přesně takovej pleps je ve vládě téhle zničené a rokradené republiky *13*
   • gemo, tak to se pravdu boj:
    TRESTNÍ ZÁKONÍK č. 40/2009 Sb.:
    § 403: Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka... bude potrestán...
    § 404: Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403, bude potrestán...
    § 504: Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán...

    P.S. Slovo plebs se píše s "b". To jste ve VUMLu nebrali?
    • Kdo obhajuje zločiny na národním hospodářství, schvaluje vraždy a podporuje mafii, jako trestný čin - bude zastřelen se svou rodinou *12* A tvojí mrtvolu přijedu osobně p o c h c a t zmrde *16*
  • Blá blá blá šáša pétr *16*
   • ty jsi tady ještě,ty matkom-de?By nás všechny slušné a normální zajímalo,jaké asi zrůdy mohli zplodit něco takového,jako jsi ty *11* .
    • Užitná hodnota tvého příspěvku je nula, jako ty a neměň nicky, stejně je vidět tvé ip
 • Petře,ještě jsi nebyl na vyšetření?Děláš chybu,tobě to už hrabe totálně,tvé směšné kydy jsou pro smích.
  • že by naši zemi opět uchvátily mongolsko-tatarské hordy primitivů,jako tomu bylo s koncem války?Asi je třeba se vyzbrojit a všechny tady ty oty (otíky) a gemy postřílet *11*
   • Zdeňku, to by bylo moc kruté. Stačilo by oprášit ty ztrouchnivělé Benešovy dekrety a ty oty (otíky) a gemy "odsunout" na východ do jejich země zaslíbené. *1*
    • Jenom by mě zajímalo, co tě vede k obhajování dnešních lumpů? Nějaký divný komplex, nebo pohnutí v šestinedělí?
     *9*
     • gemo máš zjevně problémy s pochopením přečteného textu. Napsal jsem, že stoupenci komunismu, tj. i ti dnešní přebátění by měli být "odsunuti" na východ. Ty v tom vidíš obhajobu dnešních lumpů?! Ty jsi v šestinedělí?
   • Nejen blb, ale i schízu máš viď petře *11*
    • gemo, nemám halucinace, neslyším "hlasy", necítím se být pronásledovaný, subjektivně se cítím dobře, takže to schíza asi nebude. A blb? No, díky Bohu mi to stále myslí. Nějaký věcný argument v čem se mýlím by nebyl? Rád bych se poučil.
     • To v ústavech tvrdí všichni, že jsou ok
      • gemo, máš s tím zjevně osobní zkušennost, že.
 • Komunisti tuší, že jim zvoní hrana a proto si tady ulevují a kojí se nadějí na "bratrskou pomoc" východostepních nájezdníků, kteří by tady zase zavedli budování šťastných včerejšků. Zapomínají, že i ti nájezdníci jsou u pr*e s dechem.
  • No komunistům hrana nezvoní. Budíček *1*

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit