Přejít na výpis diskuzí

Kdy se podával první vánoční kapr?

23.12.2019 20:00
Petr Sobol   5 příspěvků

K Vánocům už dlouhá léta neodmyslitelně patří několik tradic. Jednou z nich je i štědrovečerní večeře, během níž se podává smažený kapr. Jak se ale vůbec tato ryba dostala na sváteční stůl? Kde se vzal bramborový salát či vánoční stromeček? A kdo nosil dárky před Ježíškem?

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • U nás se nikdy kapr nepodával. A taky jsme přežili...

  • Soudruhu to je tradice jak je v článku. Ježíš byl rybář je potřeba se zastavit a zamyslet se nad sebou. Nevěřím, že někdy budeš osvícen. Dej si vepřovou hlavu na Vánoční stůl, dej si džbán piva a přeji pevné zdraví. 

   • Je to, soudruhu, trochu jinak.

    Ježíš byl tesař.

    Vepřová hlava je sice trejfe, ale křesťanům to vadit nemusí - po západu slunce lze jíst cokoli.

    A stůl, stůl může být jedině vánoční. Pokud nemáte na mysli některý z útvarů v rezervaci na Vánočním ostrově, o čemž pochybuji.


    • Ježíš byl rybář lidí, ale to by jsi si musel přečíst Bibli.

     • On sám
      nikoliv, ty byste si musel číst v Bibli pozorněji, respektive při četbě i
      přemýšlet:      Když šel
      podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do
      moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře
      lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a
      jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A
      zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. (Marek 1, 16 -
      20)      Prvními
      Ježíšem povolanými učedníky byli tedy rybáři. Může nám připadat zvláštní, kde
      se u Mistra bere ta náklonnost k nim. On ale nikdy nehledí na věci a na
      události tak, jako by byly ve své současné podobě hotové a definitivní. Všecko
      vidí jako znamení poukazující ještě k jiné skutečnosti. Stejně jako je on sám
      viditelnou podobou Otce, je i veškerá pozemská skutečnost projevem něčeho
      vyššího či hlubšího.      V povolání
      rybáře neexistuje pevný a předvídatelný vztah mezi námahou a výsledkem. Když
      rybář rozhodí síť, neví, jaký bude jeho úlovek. Je závislý na okolnostech.
      Ačkoli evangelium není nějakou příručkou úspěšného rybolovu, ukazuje, že rybáři
      mohou pracovat celou noc marně. V jejich životě je spousta prostoru pro naději;
      rybář bez přestání doufá v dobrý úlovek, ale nikdy si nemůže být výsledkem
      jist.      Pán nás
      nepovolává k jistotě. Povolává-li nás Pán, povolává nás k závislosti. Nehodlá
      nám dát sebejistotu, že se nám zdaří všecko naše podnikání, zato si přeje,
      abychom neustále vyhazovali své sítě v slepé naději, že on dovolí, aby naše
      úsilí přineslo výsledky.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit