Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Jste omezený člověk - duševně omezený 

  A lžete, jako když Rudé právo tisklo!

 • Československo-genocida sudetských Němců je  v pořádku.


 • Děkuji za odkaz na skvělé stránky,neznal jsem je.

  (Situace Židů je politováníhodná a to nejen z eschatologického hlediska,neboť až vejde v širší známost ,že EU je jejich experimentem,vzedme se proti nim vlna zloby všech národů Evropy.)

 • Máte pravdu, podlehl jsem neospravedlitelnému optimismu (https://www.tedeum.cz/2015/12/29/maly-proc-zidum-nesmi-byt-hlasana-spasa-v-jezisi-kristu-a-komplex-viny/).

 • 19 českých Židů a 4 české Židovky.Utrpení Židů nebylo ani první ani poslední ani největší.Tutsiové museli platit 20 USD za zastřelení,jinak je rozsekali mačetou a bylo jich zabito stejně jako Židů a navíc docela nedávno.Ale přestaňme se konečně starat o cizince co je jiní cizinci zabili kdesi v cizí zemi a věnujme se vlastním lidem-nebo si snad Židé připomínají Čechy odvlečené do Gulagů?

 • To mluvíš o muslimech,ti ho uznávají jako proroka,Židé ho nenávidí tím nejhorším možným způsobem,v talmudu popisují jako ho vařili v lejnech a o panně Marie v talmudu stojí,že byla ku.va.Nakonec stačí když sleduješ diskuze zde na Tiscali,jak nás křesťany zde přítomní Židé označují jako pedofilní sektu.Když uvážíš,že tato děsivá nenávist jim vydržela přes dva tisíce let,tak je celkem jasné,že moc oblíbení nebyli.Přesto jim svatí otcové vždy nabízeli křest,jenže do ruky nabízené ke smíru vždy naplili.  

  -------------------------------------Talmud:  -              Ježíš
  vstal z mrtvých a je trestán v horkém,vařícím kalu.Každý,kdo se vysmívá
  slovům židovských mudrců a zhřeší proti Izraeli,bude vařen v horkých
  výkalech.(57a Gittin)  -             Ježíš
  Kristus byl šarlatán,svůdník páchající zlo a měl pohlavní styk se svým oslem:
  Talmud,Sanhedrin(1935)105a-b.p.717.  -             Panna
  Marie byla ku.va: Talmud,Sanhedrin(1935) 105a-b.p.726

 • Židé Ježíše neodmítají jakožto proroka. Odmítají ho jako Mesiáše, jehož dosud očekávají.

 • Koncentrační tábor Auschwitz (původně lokalisovaný v kasárnách po polské armádě) - že se týkal jen Židů?

  Byl zřízen především pro Poláky - příslušníky armády a inteligenci - po porážce ve válce 1939! Ti tvořili cca 20% i po roce 1941, kdy se stal sběrným táborem pro Židy z celé Evropy!

  Obrázek o národnostním složení vězňů dává přehled útěkářů z lágru!

  Poláci - 386 mužů, 10 žen. Rusové - 164 mužů, 15 žen, Židé -112 mužů, 3 ženy, 

  A další národnosti: 

  Romové - 36 mužů, 2 ženy, Němci - 22 mužů, 9 žen, Češi - 19 mužů, 4 ženy,                             Rakušané  - 2 muži, Jugoslávci  -1 muž, 1 žena, ostatní národnosti - 15 mužů, 1 žena  

  K. L Auschwitz sestával z 9 podtáborů, přičemž ten devátý byl během dobytí Ivany ve stadiu výstavby. Nešlo zdaleka o jednotnou lokalitu! 

 • Bůh je trojjediný-Otec,Syn a Duch svatý,přičemž Ježíš Kristus se po nanebevzetí stal pánem všech mocností a mocí,tedy i moci pekelné a motlitba k němu tyto věci řeší.

  Jelikož Židé Ježíše notoricky odmítají ,není jejich Bůh totožný s Bohem křesťanů,a tedy to žádný Bůh není.Proto ty nesmysly o jejich nadřazenosti ,o kterých se Židé utvrzují že pochází od Boha jsou toliko výplodem jejich fantazie .Nicméně i Žid má možnost odřeknout se bludu a přijmout křest a s tím spojenou naději nebeskou.  

 • správně! místo Osvětimi,která se týkala,Židů,máme vzpomínat na Čechy  odvlečené do SSSR a do komunistických žalářů!   

 • I pravil jemu Pilát: " Co je to pravda?"

 • Palestincům - jako Vám - těžko někdo něco vysvětlí, natož pravdu

 • Proto poselství Osvětimi dnes po 75 letech je memento zločinu ,který stát spáchal na svých vlastních občanech.Osvětim je tak dnes symbolem státní zvůle. A přesto,že svět věděl,čeho je státní moc schopna,přesto připustil pokračování zla.Proto řekneme-li Osvětim a vybaví se nám Holocaust se třemi miliony mrtvých Židů,musíme pokračovat dál a připomenout si komunismus  v Číně s 33 miliony mrtvých,poválečný hladomor Ukrajiny, tři miliony zavražděných Tutsiů a další a další masakry státní moci na těch,které se moc zavázala chránit.

 • každý národ vnímá vlastní dějiny úkorně,ale žádný jiný národ netvrdí,že mu patří celý svět a ti ostatní jsou tam navíc.A ta bolševická zrůdnost pochází právě od Židů -jsou to myšlenky Mardochaje které prosadil Eliazar ben Uliah a Bronstein.Až po válce se Stalin od Židů odklonil.Takže bolševismus=praktický judaismus.

  To všechno je ale historie,dnes mají Židé svůj stát a svou hrdost i zodpovědnost.Bohužel ji realizují rasisticky až je musí napomínat OSN.Že si připomínáme jejich těžké chvíle aniž bychom chtěli po nich aby vzpomínali na těžké chvíle naše je projevem naší velkomyslnosti.Přeju jim aby byl jejich stát silný a úspěšný aby už nemuseli setrvávat v cizině,kde se cítí utlačovaní.

 • Článek se věnoval konkrétní historické události.

  Bohužel jsme nucení uznat,že zlo v lidské podobě se prosazuje snad až příliš často.  • Neskončilo nic,holocaust byl jen jednou kapitolou utrpení lidí způsobených státem a ta kapitola se uzavřela aby se mohly začít další kapitoly genocidy:

  1945-46Československo-genocida sudetských Němců,1945-46-Jugoslávie-genocida Němců a kolaborantů,150
  tisíc obětí,což je více než bylo zabito za války, 50.léta-Kulturní
  revoluce v Číně-35 milionů obětí , 1970-Rudí
  khmerové  -Kambodžská genocida 3 miliony
  obětí, 1994 Rwanda-
  Hutuové  -Tutsiové-Rwandská genocida
  Tutsiů Bhuty,2,5milionu obětí, 80.léta   -Jugoslávské genocidy mezi Srby,Chorvaty a
  Bosňany,  2014- 
  Islámský stát  - genocida Jezídů.

  Nemá smysl vyčleňovat utrpení Židů,to je jen kapka v moři zla,které se nevyhýbá ani současné Evropě.

            

 • Vlastně nikdo z diskutujících ani nezmínil, že šlo o událost, která ukončila nepředstavitelné utrpení tisíců nevinných lidí. 

  Jen samá podivná žlučovitá agitace. Velký dík za osvobození. 

 • Tak když se nechtějí přispůsobit ať pak nepláčou

 • Wikipedie je mimo.

 • mun.go

  Židé říkají, že jsou vyvoleným národem, jejich zákony / pravidla a území jim určil Bůh.

  S Bohem nemůžete diskutovat.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit