Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • 0
 • 0
  • ty jsi Rudyn Hrebeňár z Ostrova, Lidická 1332 místní vyvrhel a špína. Píchač vlastní matky.
 • OvcanHavel
  KAPITALIZMUS a NENAŽRATOSŤ SA RAZ SKONČÍ
  https://www.youtube.com/watch?v=yZ3twTHXZXw&t=265s
  *14* *14* *14*
  Nejsme jako oni: STOP MIGRANTŮM, NE! DRAHOŠOVI!
  • 0
   • ty jsi tady závislý na spílání cizím. V doma Ostrově s tebou nikdo nepromluví. Malý šedivý skřet je pro srandu okolí.
    • 0
     • to bude převeliká estráda v Ostrově. Spolehni se. A to jsou ve výhledu daleko veselejší taškařice. A pamatuj si. Nikdy s tím nic neuděláš. Není to nic osobního. Jen takové obveselení.
      • 0
      • 0
      • 0
      • 0
    • 0
  • ObcanHavel
   a ono pořád nic, že? *5*
   • OvcanHavel
    Uvědomujete si, že mluvíte sám se sebou?
    To není zrovna dobrá ukázka pevného duševního zdraví.
    Styďte se a užívejte své léky tak jak Vám je lékař předepsal! *10* *8* *1*
    • ObcanHavel
     Nikoliv, pouze se svojí trapnou napodobeninou, mohu li říct i nohsledem či následovníkem, zkrátka druhořadým poskokem. *5*
     • 0
 • A PAK ŽE TO NEJDE!!!!!Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních. Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon ů žad atelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost(tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou & uacute;Å ™edně odděleny od zletilý ch manž elů. Při př ípa dn&eacu te;m slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za o dměnu ( Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí). Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót.Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu. Přímá demokracie Nová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit.S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum. Počítá se i se zajímavou „Hlavou 22“. Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu. Na experiment s přímou demokracií jsem velmi zvědav. Rakušané se Čechům podobají mentalitou daleko více, nežli Švýcaři. Rozhodně bude stát za sledování. (Vždyť jsme jim 300 let prznili rasu - je to tam samý Nowotny a Novak, hi-pozn. jf)

  Dále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění.
  S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elisabeth Sabaditsch-Wolff byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu 800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezzina.
  Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně.
  Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti.
  Islám
  Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány.
  (To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Ty jsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků.)
 • Je to pravda, tu prolhanou Zrůdu Ovara by PS nemohlo nikdy zvolit *12*
  • Proč si myslíš , že když se takto označujete v rodině, tak je to pravidlem i u ostatních.Jsi Buran!!!! *8*
  • ObcanHavel
   už jen 4 dny a Zeman končí, historie k němu jistě nebude laskavá
   • A co kdyby jsi ty šel za tím svým idolem.Zvolit si fotku Havla jako bustu, tak na to musí být pořádný žaludek.
    • ObcanHavel
     já si pana Havla velice vážím, za vše co pro tuto zemi udělal, že nás osvobodil od komunismu, byl to velký státník, spisovatel, dramatik a především člověk, je mi ctí, že ho mohu mít na ikonce. v dnešnì době jsou jeho myšlenky aktuálnější než kdykoliv jindy
     • "že nás osvobodil od komunismu,"
      Havel, Kocab a kdo jeste byl osvoboditel, stara Blazkova?
 • bezregistrace
  Pravda je to tragedie protože nelze kšeftovat jak několikráte předvedli poslancové
 • v inzerátech píše jak je aktuálně proti migraci! V srpnu 2015 je signatářem výzvy Vědci proti strachu, kde brojí proti odmítání uprchlíků. Přesvědčivě balamutí národ že je třeba vetřelcům pomáhat.Dokonce je organizován seminář v parlamentu. A toto se nám operativně snaží namluvit před volbami, že byl osvícen? Ne. Je to vyčuraný kandidát na Hrad.Mluví jak je zapotřebí. Takový bezpáteřní kandidát.
  • Zaprvé president o imigraci nerozhoduje; máme parlamentní demokracii a tak rozhoduje parlament, president je pouze symbol a představitel země vůči světu.

   Zadruhé není důležité jaký názor zastával J. Drahoš před třemi lety. Kdybychom si připomněli co před lety plancal a dělal Zeman, třeba ta tzv. "opoziční smlouva" kdy si s Kikinou-Klausem rozdělili posty...
   Nezapomínejme na současné Zemanovy křivárny a sprosťárny. A takovýhle sprostý ožralý dlaždič by měl i nadále být "symbolem" země?
   • O jak jsi nevzdělaný:
    Čl. 62Prezident republiky
    a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
    c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
    e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
    f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
    g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
    h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
    i) podepisuje zákony,j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
    k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.
    • ObcanHavel
     l) schvaluje přijetí uprchlíků

     jinak je s podivem, že opravdu každou zmíněnou věc ze seznamu stihnul Zeman za těch 5 let pošpinit a dehonestovat
   • meleš meleš kraviny. To už má tak lůza z ulice nacvičené. A ono nic.Drahoš vyfičí. O co?
 • Ani čtvrt století po chcípnutí komunismu se nepodařilo vyvětrat rudý smrad. V poslanecké sněmovně jsou komunisti překabátění na jakési "hnutí" Áno, vlastizrádci OkatéMůry a dokonce i KSČMizerové, na hradě straší ožralý konfident StB MAN vydíraný Kremlem,
  • Přesně, to rudé, estébácké prasse Ovar straší v politice už 25 let!! Swině.
 • Způsob volby je v pořádku.

  Tragédie jsou kandidáti.
  • Absolutní souhlas, nevolitelní oba...
 • OvcanHavel
  Ovčáček se pustil do Drahoše: Neschovávejte se! Napsal mu i seznam *14* *14* *14* *14*
  „Aby Jiří Drahoš nemusel pana prezidenta hledat, poskytuji mu přehled duelů. Pane profesore, nebojte se, neschovávejte se a přijďte debatovat s panem prezidentem!“
  vzkazuje Drahošovi Ovčáček.

  „Pan prezident potvrdil účast v duelech na Nově, Barrandově, Primě a v ČT. Očekáváme, že se Jiří Drahoš nebude schovávat a přijde debatovat!“ napsal také mluvčí.

  Zdroj: https://globe24.cz/domov/48216-ovcacek-se-pustil-do-drahose-neschovavejte-se-napsal-mu-i-seznam
  • ty jsi kvalitní kousek. Takové taškařice - schovat se a být zalezený v Ostravě v době TV debaty je extra podlost. Ty jsi tak na to posedávání po hospodách, skučení a sebelitování na besedách. Takový vesničan z Jablůnkova.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit