Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Vše, co se z dobrovolného stalo povinným, budí v lidech odpor...

 • A máme tu další variantu virusu 2019-CoViD, vedenou pod písmenem omicron. Byla zachycena v JAR...

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Podle údajů MUDr Coetzeeové (JAR) ta varianta virusu 2019-CoViD-omikron způsobila  většině nakažených  výrazný vzestup krevního tlaku. Tito pacienti si rovněž stěžovali  na silnou únavu. Žádný z nich neztratil čich ani chuť - t.j. příznaky, provázející nákazu původními variantami původce SARS, virusu 2019-CoViD (var. alfa až var. delta).

  MUDr Coetzeeová vyšetřila do dnešního rána (mimo jiné) celkem 24 pacientů se SARS, poté u nich byla laboratorně potvrzena nákaza virusem 2019-CoViD, var. omicron. 

  Většinou šlo o zdravé muže - kontaktovali ji pro pocit výrazné únavy. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Je zaznamenání hodné, že více, než polovina, z těchto jejích pacientů 

  neprošla očkováním proti SARS... 

  • To co píšete je nesmysl. Izraelská lékařka řekla co v té Evropě píší o omicronu za nesmysly. Je sice více nakažlivý, ale příznaky jsou daleko slabší než delta a ta dělá jen rýmu. Takže s čím vlastně leží v nemocnici pacienti? A všimli jste si jak vašimi městy rychle jezdí žluté sanity? A napovím, že nejezdí pro neočkované.

  • Janak, vy jste hlava, řekl pan Wachmeister.

   • Kak skazala  Vasilisa...

    (Как сказала Bасилиса...)


 • Od počátku, co rozpoutali pomocí Wuhanu tzv. kovidovou hysterii, SUKL hrdě hlásal, že cituji "  Pokud je CMA udělena, žadatel musí pravidelně předkládat ve stanovených termínech další data, aby zůstala CMA v platnosti viz ( https://www.sukl.cz/sukl/ema-obdrzela-zadost-o-podminecnou-registraci-dvou-mrna ) odstavec "Co je podmínečná registrace?"( poznámka pro vysvětleni: CMA je Conditional marketing authorisation) neboli Podmíněné rozhodnutí o registraci, které European Medicines Agency (EMA) vydala pro Biontech-Pfizer přípravek BNT162b2 (Cominraty) ( tzv. očkování proti Covid-19) dne 21.12.2020 ( https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation ). Toto povolení má přílohu I bod E(str.17) ( (https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_cs.pdf  ), kde je uvedena řada termínovaných podmínek, které má výrobce v rámci  podmínečného schválení splnit. Termíny končily v červenci 2021. Zaslal jsem proto na MZ a SUKL dotazy ve věci přípravku Cominraty, včetně toho jak jsou podmínky splněny. MZ odvětilo, že "Informacemi o Vámi uvedeném přípravku disponuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL)"-(přitom MZ je nadřízeným orgánem SUKLu a není od SUKLu informováno?). SUKL nejdříve odpověděl, že "není subjektem povinným poskytnout informace o splnění poregistračních opatření pro podmínečnou registraci léčivého přípravku" a za týden mi odpověděl znovu, že " posoudil podstatné náležitosti žádosti a shledal, že je předmětná žádost z části přípustná, a proto se jí z části vyhovuje ale ve věci splnění podmínek Ústav uvádí, že není příslušným orgánem k poskytnutí požadovaných informací". Požádal jsem proto  poslance Volného, aby prověřil jednání MZ a SUKLu. Ten poslal inerpelaci č. 1319/0 ( ev. číslo 1984) na premiera, kde přesně zopakoval moje dotazy. Premier vypracováním odpovědí pověřil SUKL. A v bodě splnění podmínek odpověděl" " Plnění podmínek registrace je celkově hodnoceno vždy před koncem registrace ( v případě vakciny Comirnaty je podmínečná registrace platná do 20.12.2021).Takže na stejný dotaz tři různé odpovědi a všechny chybné.Podrobnosti jsou v interpelaci, kterou lze nalézt na ( https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1319&CT1=0 ).V hodnotící zprávě EMA pro podmínečné schválení Cominraty : Procedure No. EMEA/H/C/005735/0000 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf ) str. 34 je uvedena řada problému tzv. vakciny. Např. v překladu: "Data prokazují přítomnost významného množství zkrácených/modifikovaných forem mRNA v poněkud vyšších hladinách v šaržích vyrobených komerčním způsobem ve srovnání s materiálem používaným v klinických studiích. Tyto formy jsou špatně charakterizovány a omezená data poskytovaná pro expresi proteinů plně neřeší nejistoty týkající se rizika translace proteinů/peptidů jiných než zamýšlený špičkový protein „!!! Neboli možnost vzniku autoimunitního onemocnění.Zřejmě podmínky podmínečného schválení splněny nebyly. Tedy Sukl měl zakázat používání tohoto  přípravku-přeci " Pokud je CMA udělena, žadatel musí pravidelně předkládat ve stanovených termínech další data, aby zůstala CMA v platnosti ". Kromě toho "nejistoty", které uvádí EMA v hodnotící zprávě jsou rovněž alarmující. A přes to všechno na místo toho, aby přípravek zakázali, chtěji zavést povinné očkování???

 • Největší rozumbrada zde na Tischcali je jakýsi, pod nickem anton.janak. Tento člověk rozumí úplně všemu, tak je třeba si pozorně přečíst jeho rady a hlavně se jimi říditi. Děkujeme ti drahý osvícenče...

  • Amen...


 • Petrraab

  Pokud

 • A máme tu další variantu virusu 2019-CoViD, vedenou pod písmenem omicron. Byla zachycena v JAR...

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Podle údajů MUDr Coetzeeové (JAR) ta varianta virusu 2019-CoViD-omikron způsobila  většině nakažených  výrazný vzestup krevního tlaku. Tito pacienti si rovněž stěžovali  na silnou únavu. Žádný z nich neztratil čich ani chuť - t.j. příznaky, provázející nákazu původními variantami původce SARS, virusu 2019-CoViD (var. alfa až var. delta).

  MUDr Coetzeeová vyšetřila do dnešního rána (mimo jiné) celkem 24 pacientů se SARS, poté u nich byla laboratorně potvrzena nákaza virusem 2019-CoViD, var. omicron. 

  Většinou šlo o zdravé muže - kontaktovali ji pro pocit výrazné únavy. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Je zaznamenání hodné, že více, než polovina, z těchto jejích pacientů 

  neprošla očkováním proti SARS... 

  • Za zaznamenání stojí, že WHO při pojmenování virusu 2019-CoViD var. omicron  (též B.1.1.529) vynechala dvě písmena řecké abecedy. 

   Mělo se za to, že mu připadne třinácté písmeno řecké abecedy - "ny" - to bylo vynecháno, stejně tak i následující písmeno "ksi".

    Nová nakažlivá „africká“ varianta byla pojmenována omikron – až patnáctým písmenem řecké abecedy. 

   Zejména přeskočení písmene "ksi" ale vyvolává vlnu spekulací o vztahu ke jménu presidenta Číny...

   Inu - "politická korektnost"... 

   • MUDr Jan Pirk současný stav charakterisuje následovně:

    "Tady se absolutizovala jedna nemoc a za nemocného se bere každý, kdo má pozitivní test

    Ovšem - diagnóza nemoci se standardně stanovuje na základě klinických obtíží, klinického obrazu plus pomocných laboratorních vyšetření. 

    Tady se na základě jednoho pomocného laboratorního vyšetření stanovuje diagnóza nemoci. To je proti veškerým zásadám medicíny..."

    -----------------------------------------------------------------------------------------

    S tím nelze - než souhlasit...

 • tobro

  Další krizová herečka na obrázku? Jděte s tou panikou a strašením už do zadele!

 • Údaje v článku jsou hodně zavádějící,  jinde - i na Tiscali - se dočteme pravdu, totiž že:

  "POSITIVNÍ VÝSLEDEK MAJÍ ČTYŘI LIDÉ Z DESETI - CO SE NECHALI TESTOVAT KVŮLI PŘÍZNAKŮM,   co by mohly být příznaky SARS, způsobeného  virusem 2019-CoViD..."

  Ale kolik je to lidí z celkové populace kteréhokoli místa planety - to se  už nedozvíme... 

  Takže se jen potvrzují slova  jistého pána jménem W. Churchill, z jednoho jeho projevu v britském Parlamentu - totiž, že on zná tři stupně lži: 

  1. prostá lež

  2. drzá a sprostá lež

  3. statistika  

 • Povinné očkování je absolutně protizákonné a protiprávní. Nehledě na to, že vakcíny na Covid způsobují pouze ztrátu přirozené imunity a později další problémy a nemoci. Normální člověk který má trochu pudu sebezáchovy, normální uvažování a dovede si najít informace od vědců, lékařů a běžných lidí, si sečte 1 + 1 a je mu jasné o co se zde hraje. Pokud by se šel nechat očkovat, tak jedině kdyby nebyl při smyslech.

  Ze zdejších tendenčních prorežimních a globalistických článků je mi nevolno. To se opravdu nedá ani číst. Ale i na zdejší autory jednou dojde... Podřezávají větev nejen národu ale i sobě.

  • josef.chmela

   Jo, jo. Máňa také říkala, že to není směroplatné. Ona na soudu dělá uklízečku, ona tomu rozumí.😂

  • HOAX par excellence - zřejmě z bolševických čínských pramenů 

   • Je vidět, že zdejší AI roboti nebo trolové neúnavně pracují. Nu což. Znalí vědí o co jde a ostatní - děj se vůle Universa.

    • No tak se snad nebudete hádat. Vy, který jste na slovo vzatý odborník a světově uznávaný virolog a mikrobiolog. Vy tomu přeci rozumíte. 

 • Skupiny klíčové pro chod státu :

  Lidé starší 60 ti let... 

  Ostatní zbyteční.

  _________________________________________________________________

  Jedinci nezbytní pro vkládání zkopirovanych plagiatů sem do knihy knih : 

  Dědek janak/okoun, shoduje se se skupinou 60 +. Pokročilá demence není překážkou. 

  Ostatní zbyteční. 

  Pro tuto skupinu stačí placebo vytvořené z vyjeté nafty mixnuté zkysanym mlikem. Hlavně potom pro výše extra jmenovaného v odstavci 2 / bod 1. 

  • Je to Česka věc - Němčourů zbytečná starost...

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit